Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_B643152D_8B22_42a2_8568_C78F2E34F8D6;Hovedskjema Kirkebygg-forenklet;;diagram;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelisterModeller med interne kodelister EAID_FD9B60AF_D629_43bf_81B6_5559367ED56E;Realisering av datatyper;;diagram;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelisterModeller med interne kodelister EAID_86AD8980_EB9F_488e_B040_5432E583A21A;Realisering av kodelister;;diagram;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelisterModeller med interne kodelister EAID_307F2565_F562_467f_8BDB_482E98779A01;Realisering av SOSI-objekt;;diagram;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelisterModeller med interne kodelister EAID_FED53B29_1B72_4939_B454_BC086359F7FC;Pakkerealisering;;diagram;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelisterModeller med interne kodelister EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;Kirkebygg;objekttype som beskriver kirkebygget ved hjelp av egenskaper.;objekttype;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell EAID_4EE52533_8EF2_4c04_B74D_5CCC6B2AB65E;GenerelleEgenskaperKirkebygg;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell EAID_023F9881_2ECB_47a0_90B7_C3515F53F1A0;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.;datatype;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell EAID_1333E92F_E407_445f_BFA2_6CF0F3993945;Vegadresse;Identifisering av vegadresse;datatype;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell EAID_7EE1BC58_AF88_47e6_9BCA_E5A11073395C;Forvalterinformasjon;informasjon for å komme i kontakt med kirkens forvalter;datatype;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell EAID_CBEF066E_E495_45a3_8D6F_6C8962D8E15F;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.;datatype;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell EAID_F5C595C8_EDB6_4810_9D92_8AF7EE63962F;Eierinformasjon;informasjon for å komme i kontakt med kirkens eier;datatype;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell EAID_202CA420_1B5C_4078_9786_B2E40CCFBD5A;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell EAID_280A8757_2584_478e_A078_4182E117175E;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell EAID_48858B15_72AB_4f0f_8DBF_9E9AC372EAA7;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell EAID_8BE72A4E_C0E0_46e8_A7E8_C034B8AED8A1;Bygningsgruppe;kodeliste som angir hvilke bygninger som er kirker etter loven eller av andre kategorier;kodeliste;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell EAID_023F9881_2ECB_47a0_90B7_C3515F53F1A0;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Posisjonskvalitet EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;posisjon;plassering av institusjon;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;bygningsId;id som identifiserer kirkebygget;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;bygningsnavn;navn til kirkebygget;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;bygningsgruppe;hvilke bygninger som er kirker etter loven eller andre kategorier;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;bygningskode;bygningskode for kirkebygget;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;vegadresse;vegadresse til kirkebygget;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;kommune;kommune som kirkebygget ligger i.;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;fylkesnummer;fylkesnummer til fylket som kirkebygget ligger i. nummereringen er i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;fylke;navn på fylke som kirkebygget ligger i.;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;forvalterinformasjon;informasjon om forvalter av kirkebygget;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;eierinformasjon;informasjon om eier av kirkebygget;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;vernestatus;informasjon angående vernestatus til kirkebygget;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;godkjentKapasitet;antall personer kirkebygget er godkjent for.;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;hovedmateriale;hovedmateriale som kirkebygget er utført i.;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_05774B4F_F3D6_482d_AD7D_4CABE1766ED3;gab;GAB-registeret, forkortelse for grunneiendom, adresse og bygnings-registeret.;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Kirkebygg EAID_1333E92F_E407_445f_BFA2_6CF0F3993945;adressenavn;Gatenavn, nummer og bokstav;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Vegadresse EAID_1333E92F_E407_445f_BFA2_6CF0F3993945;postnummer;firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed.;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Vegadresse EAID_1333E92F_E407_445f_BFA2_6CF0F3993945;poststed;navn på poststed i henhold til Postens egne lister ;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Vegadresse EAID_4EE52533_8EF2_4c04_B74D_5CCC6B2AB65E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\GenerelleEgenskaperKirkebygg EAID_4EE52533_8EF2_4c04_B74D_5CCC6B2AB65E;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\GenerelleEgenskaperKirkebygg EAID_4EE52533_8EF2_4c04_B74D_5CCC6B2AB65E;geodataeier;rettighetshaver til datasettet/tjenesten;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\GenerelleEgenskaperKirkebygg EAID_4EE52533_8EF2_4c04_B74D_5CCC6B2AB65E;geodataprodusent;organisasjon som har produsert datasettet/tjenesten;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\GenerelleEgenskaperKirkebygg EAID_7EE1BC58_AF88_47e6_9BCA_E5A11073395C;orgNummerForvalter;organisasjonsnummer til forvalter av kirkebygget;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Forvalterinformasjon EAID_7EE1BC58_AF88_47e6_9BCA_E5A11073395C;forvalternavn;navn til forvalter av kirkebygget;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Forvalterinformasjon EAID_7EE1BC58_AF88_47e6_9BCA_E5A11073395C;telefonnummer;telefonnummer til forvalter av kirkebygget;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Forvalterinformasjon EAID_7EE1BC58_AF88_47e6_9BCA_E5A11073395C;internettAdresse;e-postadresse til forvalter av kirkebygget;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Forvalterinformasjon EAID_CBEF066E_E495_45a3_8D6F_6C8962D8E15F;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Identifikasjon EAID_CBEF066E_E495_45a3_8D6F_6C8962D8E15F;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Identifikasjon EAID_CBEF066E_E495_45a3_8D6F_6C8962D8E15F;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans);egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Identifikasjon EAID_F5C595C8_EDB6_4810_9D92_8AF7EE63962F;orgNummerEier;organisasjonsnummer til eier av kirkebygget;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Eierinformasjon EAID_F5C595C8_EDB6_4810_9D92_8AF7EE63962F;eiernavn;navn til eier av kirkebygget ;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Eierinformasjon EAID_F5C595C8_EDB6_4810_9D92_8AF7EE63962F;telefonnummer;telefonnummer til eier av kirkebygget ;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Eierinformasjon EAID_F5C595C8_EDB6_4810_9D92_8AF7EE63962F;internettAdresse;e-postadresse til eier av kirkebygget;egenskap;20190815;Utkast;Kirkebygg forenklet modell;SOSI Produktspesifikasjoner\KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon\Modeller med interne kodelister\Kirkebygg forenklet modell\Eierinformasjon