Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_D3B99F3C_B7C7_4dc8_B9D6_450C9BC5CE4B;DatatyperKommunalTilleggsdelAdresse;;diagram;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6UtkastAdresse-4.6Utkast EAID_C1FE99B0_DA78_4f97_B0EE_FA69A9163758;KodelisterKommunalTilleggsdelAdresse;;diagram;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6UtkastAdresse-4.6Utkast EAID_14BEAA8F_6E78_44d5_84A5_963B41861660;VegTillegg;Kommunal tilleggsdel for veg.;datatype;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse EAID_4288E989_7CFF_4e90_A1B9_B52692CDC873;KretsTillegg;;datatype;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse EAID_73180F4F_21DA_4368_A4F9_C90568671FC0;VegReferanser;Referanse på vegen til kommunale eller andre arkiv. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på vegen. Referansen har en kode for referansetype og en tekst. Tilhører kommunal tilleggsdel i matrikkelen.;datatype;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse EAID_80C843E2_2CB6_43d0_B952_F975B2B2CDFD;KretsReferanser;;datatype;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse EAID_96605C96_71D1_49b6_9BFE_12A73D50574F;AdresseReferanser;Referanse på adressen til kommunale eller andre arkiv. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på adressen.;datatype;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse EAID_B8385AF8_2D09_4960_BC58_92765F2BC213;AdresseTillegg;Kommunal tilleggsdel for Adresse;datatype;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse EAID_17FA4777_2CE9_499e_9014_06871D1D9007;VegReferanseKode;Kodeliste for type referanser til veg. Hører til kommunal tilleggsdel Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.;kodeliste;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse EAID_7B4C5D05_1847_40a0_B5F2_FC96BEDBC2A4;KretsReferanseKode;Kodeliste for KretsReferanseKode. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.;kodeliste;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse EAID_9DB78960_86F5_4d7f_B8D6_F83DAD07B9FC;AdresseReferanseKode;Kodeliste for typer referanse til adresse. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene;kodeliste;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse EAID_14BEAA8F_6E78_44d5_84A5_963B41861660;kommentarer;Kommentarer for veg;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\VegTillegg EAID_4288E989_7CFF_4e90_A1B9_B52692CDC873;kommentarer;Kommentarer for krets;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\KretsTillegg EAID_73180F4F_21DA_4368_A4F9_C90568671FC0;avsluttetAv;brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av objektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen.;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\VegReferanser EAID_73180F4F_21DA_4368_A4F9_C90568671FC0;oppdatertAv;brukernavnet i matrikkelen til den personen som har etablert en ny versjon. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\VegReferanser EAID_73180F4F_21DA_4368_A4F9_C90568671FC0;referanse;Referanse i arkivet eller annen informasjon. ;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\VegReferanser EAID_73180F4F_21DA_4368_A4F9_C90568671FC0;vegReferanse;Kode for type referanse.;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\VegReferanser EAID_80C843E2_2CB6_43d0_B952_F975B2B2CDFD;kretsReferanse;kode for type referanse. Må være gitt. Standardverdi er KretsReferanseKode.IkkeOppgitt ;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\KretsReferanser EAID_80C843E2_2CB6_43d0_B952_F975B2B2CDFD;referanse;referanse i arkivet eller annen informasjon. Må være gitt. ;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\KretsReferanser EAID_80C843E2_2CB6_43d0_B952_F975B2B2CDFD;oppdatertAv;brukernavnet i matrikkelen til den personen som har etablert en ny versjon. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\KretsReferanser EAID_80C843E2_2CB6_43d0_B952_F975B2B2CDFD;avsluttetAv;brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av objektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen.;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\KretsReferanser EAID_96605C96_71D1_49b6_9BFE_12A73D50574F;adresseReferanse;Kode for type referanse. Må være gitt.;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\AdresseReferanser EAID_96605C96_71D1_49b6_9BFE_12A73D50574F;referanse;Referanse i arkivet eller annen informasjon. Må være gitt.;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\AdresseReferanser EAID_96605C96_71D1_49b6_9BFE_12A73D50574F;oppdatertAv;brukernavnet i matrikkelen til den personen som har etablert en ny versjon. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\AdresseReferanser EAID_96605C96_71D1_49b6_9BFE_12A73D50574F;avsluttetAv;brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av objektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen.;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\AdresseReferanser EAID_B8385AF8_2D09_4960_BC58_92765F2BC213;kartblad;Hvilket kartblad adressens representasjonspunkt ligger på. ;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\AdresseTillegg EAID_B8385AF8_2D09_4960_BC58_92765F2BC213;kommentarer;Kommentarer for adresse;egenskap;1.0;Utkast;kommunalTilleggsdelAdresse;SOSI Generell objektkatalog\Adresse\Adresse-4.6Utkast\kommunalTilleggsdelAdresse\AdresseTillegg