Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_FC7F6031_02B8_4bb5_8E99_1B58091F6D1C;Kopling;;pakke;1.0;Ukjent;Kopling;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep\Kopling EAPK_1C5D4A5D_AAC0_4647_AA89_E72D0447E5E7;Ledning;;pakke;1.0;Ukjent;Ledning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep\Ledning EAID_AC99C07A_5658_479f_A94A_A945F142875F;FagmodellVannOgAvloep;;diagram;1.0;Ukjent;FagmodellVannOgAvloep;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep EAID_AF483400_D3B0_471b_942B_CA9B07BFD5DD;FagmodellVannOgAvloep kodeliste;;diagram;1.0;Ukjent;FagmodellVannOgAvloep;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep EAID_166D292C_AFC0_45bf_BB17_3E084CD7CDB7;Geometrimodifikasjoner_des2022;;diagram;1.0;Ukjent;FagmodellVannOgAvloep;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep EAID_22F31076_22FF_46ec_A526_83CC17FB5832;FagmodellVannOgAvloep;;objekttype;1.0;Ukjent;FagmodellVannOgAvloep;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep EAID_29D4F5D1_450C_4c16_8469_B40A3ADBE692;Groeft;;objekttype;1.0;Ukjent;FagmodellVannOgAvloep;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep EAID_81426F46_EE67_4cbe_BE82_CC78D1F65E35;VannOgAvloepElement;;objekttype;1.0;Ukjent;FagmodellVannOgAvloep;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep EAID_ABC98043_79C1_4ff1_B124_348DFEF7CF4A;VannOgAvloepElementSamling;;objekttype;1.0;Ukjent;FagmodellVannOgAvloep;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep EAID_DAF543A2_17EB_4889_B53A_5B44FFAAA139;Ledningsnett;;objekttype;1.0;Ukjent;FagmodellVannOgAvloep;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep EAID_4B97D490_C0DB_4787_9E8C_C4CBB100D1D6;Trykklasse;;kodeliste;1.0;Ukjent;FagmodellVannOgAvloep;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep EAID_81426F46_EE67_4cbe_BE82_CC78D1F65E35;trykklasse;;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellVannOgAvloep;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep\VannOgAvloepElement EAID_DAF543A2_17EB_4889_B53A_5B44FFAAA139;trykklasse;;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellVannOgAvloep;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep\Ledningsnett EAID_DAF543A2_17EB_4889_B53A_5B44FFAAA139;ledningsnettverkstype;;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellVannOgAvloep;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVannOgAvloep\Ledningsnett