Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_A5F4EB05_3909_48a6_8716_48565E715726;Generelle elementer;pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene;pakke;1.0;Gyldig;Generelle elementer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Generelle elementer EAPK_4ACCAD5E_C533_454e_9085_5293A0F576F3;Datatyper og kodelister;datatyper og kodelister;pakke;1.0;Gyldig;Datatyper og kodelister;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Datatyper og kodelister EAID_C166A877_60E7_40bc_9271_78B801638CA5;Pakkerealisering;;diagram;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_9635E0E9_3952_4b1c_B031_7CFF28FC8823;Oversiktsdiagram FKB-Vann-5.0;;diagram;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_C9BBAA76_2E4F_44b6_BF40_FB6AC812C113;Hoveddiagram - Flateobjekter;;diagram;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_B1A3475D_9EE3_40e5_9234_AAE0936E1809;Hoveddiagram - Flateavgrensninger;;diagram;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_153A4EC3_450C_4bef_9806_23F8A62B60B3;Hoveddiagram - Andre objekter;;diagram;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_02A9597B_487A_4139_B534_DB21D7910C7D;Arv av fellesegenskaper;;diagram;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_B05F68F7_0895_4176_9BA3_157B90A606C4;Realisering av objekttyper;;diagram;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_037A1C69_09ED_4279_B879_A77653F49A3F;VeggrøftÅpen;åpen drenering parallelt med veg;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_226804B6_A36D_46f1_ABB1_A08CC0FFD126;Flomløpkant;begrensningslinje for store markerte elveløp hvor det pga regulering eller andre årsaker bare en sjelden gang er vannføring;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_2C465A4D_C649_4b36_B610_AFE8E1D165B9;Kanal;større menneskeskapt vannvei for rennende vann representert ved flate;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_2E4DE3E8_694B_4a48_8F01_80473D3CD948;Elv;større vannvei for rennende vann representert ved flate;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_36D439C8_149A_410a_AA32_7EDF00AC8674;Elvekant;konturlinje mellom land og elveflate;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_40F8610F_BBDD_4d23_9147_9758992F3D37;Kystkontur;grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje.;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_51398CE8_ADD9_436a_85B4_025B204F05A4;VannFiktivGrense;fiktiv delelinje for vannflater, delelinjetype spesifiseres på egenskapsnivå;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_5BBEFB90_C20A_47b8_80F0_F629FA65F37F;Innsjøkant;konturlinje mellom land og innsjø Merknad: for innsjø som er oppdemt/regulert skal konturlinjen ligge i høydenivået for høyeste regulerte vannstand;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_68F136F1_5394_4b08_8603_A202EDC25ED1;KonnekteringVann;kunstig objekt hvor senterlinjen representerer en fiktiv linje som skjøter sammen lenker der det er hull i beskrivelsen av vannforløp;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_95E04B7B_F6DD_4c9a_A04A_07A837397BDF;Innsjø;en ferskvannsflate som ikke er rennende vann;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_9678A04E_7461_4722_8BAD_BB8278008ACB;Havflate;havområde som avgrenses av Kystkontur, VannFiktivGrense og KystkonturTekniskAnlegg;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_AAF052E4_E98A_4263_8943_EC9900433534;Kanalkant;konturlinje mellom land og kanalflate;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_AB70A1C4_CC99_4ea6_8CD4_F2E637B1F0D1;ElvBekk;mindre vannvei for rennende vann representert ved senterlinje;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_AF0B5513_3DDB_4d28_A51C_4AE9B37702AD;KanalGrøft;mindre menneskeskapt vannvei for rennende vann representert ved senterlinje;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_B9329414_5DE3_4d7e_A68C_8B9A6D1606AD;SnøIsbreKant;grense mellom snø eller isbre og barmark der det er usikkert om det er isbre eller snø;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_CEA483D6_DCC8_4d96_A953_AE17EBE75B52;Skjær;generalisert punktobjekt for små øyer eller landareal;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_E9AF1820_3E45_497e_B207_A5320C54FB0F;SnøIsbre;"flate som er dekket med ""evigvarende"" snø eller isbre";objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_FF88A7D3_A38E_469e_B925_757670AED10F;KystkonturTekniskeAnlegg;angivelse av kystkontur der denne består av tekniske anlegg, definert som midlere høyvann;objekttype;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1 EAID_037A1C69_09ED_4279_B879_A77653F49A3F;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\VeggrøftÅpen EAID_226804B6_A36D_46f1_ABB1_A08CC0FFD126;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Flomløpkant EAID_2C465A4D_C649_4b36_B610_AFE8E1D165B9;posisjon;objektets plassering ;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Kanal EAID_2C465A4D_C649_4b36_B610_AFE8E1D165B9;område;objektets utstrekning;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Kanal EAID_2C465A4D_C649_4b36_B610_AFE8E1D165B9;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten ;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Kanal EAID_2C465A4D_C649_4b36_B610_AFE8E1D165B9;vannBredde;grov klassifisering av vassdrag etter gjennomsnittlig bredde over lengre strekninger ;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Kanal EAID_2E4DE3E8_694B_4a48_8F01_80473D3CD948;posisjon;objektets plassering ;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Elv EAID_2E4DE3E8_694B_4a48_8F01_80473D3CD948;område;objektets utstrekning;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Elv EAID_2E4DE3E8_694B_4a48_8F01_80473D3CD948;vannBredde;grov klassifisering av vassdrag etter gjennomsnittlig bredde over lengre strekninger;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Elv EAID_2E4DE3E8_694B_4a48_8F01_80473D3CD948;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Elv EAID_36D439C8_149A_410a_AA32_7EDF00AC8674;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Elvekant EAID_36D439C8_149A_410a_AA32_7EDF00AC8674;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Elvekant EAID_40F8610F_BBDD_4d23_9147_9758992F3D37;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Kystkontur EAID_40F8610F_BBDD_4d23_9147_9758992F3D37;kystreferanse;kystkonturens referansenivå;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Kystkontur EAID_40F8610F_BBDD_4d23_9147_9758992F3D37;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Kystkontur EAID_40F8610F_BBDD_4d23_9147_9758992F3D37;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Kystkontur EAID_51398CE8_ADD9_436a_85B4_025B204F05A4;vannSperretype;hjelpelinjetyper for å avgrense eller dele opp vannflater;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\VannFiktivGrense EAID_51398CE8_ADD9_436a_85B4_025B204F05A4;grense;avgrensning for fiktive hjelpelinjer;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\VannFiktivGrense EAID_5BBEFB90_C20A_47b8_80F0_F629FA65F37F;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Innsjøkant EAID_5BBEFB90_C20A_47b8_80F0_F629FA65F37F;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Innsjøkant EAID_5BBEFB90_C20A_47b8_80F0_F629FA65F37F;høyde;kurvas vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate.;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Innsjøkant EAID_68F136F1_5394_4b08_8603_A202EDC25ED1;senterlinje;fiktiv linje som skjøter sammen lenker der det er hull i beskrivelsen av vannforløp;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\KonnekteringVann EAID_68F136F1_5394_4b08_8603_A202EDC25ED1;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\KonnekteringVann EAID_95E04B7B_F6DD_4c9a_A04A_07A837397BDF;område;objektets utstrekning;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Innsjø EAID_95E04B7B_F6DD_4c9a_A04A_07A837397BDF;posisjon;objektets posisjon;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Innsjø EAID_95E04B7B_F6DD_4c9a_A04A_07A837397BDF;høyde;objektets vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate.;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Innsjø EAID_95E04B7B_F6DD_4c9a_A04A_07A837397BDF;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Innsjø EAID_95E04B7B_F6DD_4c9a_A04A_07A837397BDF;regulert;angir om innsjø er oppdemt/regulert;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Innsjø EAID_95E04B7B_F6DD_4c9a_A04A_07A837397BDF;eksternpeker;peker til eksternt system som inneholder mer informasjon om objekttypen;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Innsjø EAID_9678A04E_7461_4722_8BAD_BB8278008ACB;område;objektets utstrekning;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Havflate EAID_9678A04E_7461_4722_8BAD_BB8278008ACB;posisjon;objektets plassering;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Havflate EAID_9678A04E_7461_4722_8BAD_BB8278008ACB;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Havflate EAID_AAF052E4_E98A_4263_8943_EC9900433534;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Kanalkant EAID_AAF052E4_E98A_4263_8943_EC9900433534;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten ;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Kanalkant EAID_AB70A1C4_CC99_4ea6_8CD4_F2E637B1F0D1;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\ElvBekk EAID_AB70A1C4_CC99_4ea6_8CD4_F2E637B1F0D1;vannBredde;grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittlig bredde over lengre strekninger ;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\ElvBekk EAID_AB70A1C4_CC99_4ea6_8CD4_F2E637B1F0D1;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten ;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\ElvBekk EAID_AF0B5513_3DDB_4d28_A51C_4AE9B37702AD;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\KanalGrøft EAID_AF0B5513_3DDB_4d28_A51C_4AE9B37702AD;vannBredde;grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittlig bredde over lengre strekninger ;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\KanalGrøft EAID_AF0B5513_3DDB_4d28_A51C_4AE9B37702AD;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten ;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\KanalGrøft EAID_B9329414_5DE3_4d7e_A68C_8B9A6D1606AD;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\SnøIsbreKant EAID_CEA483D6_DCC8_4d96_A953_AE17EBE75B52;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Skjær EAID_CEA483D6_DCC8_4d96_A953_AE17EBE75B52;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\Skjær EAID_E9AF1820_3E45_497e_B207_A5320C54FB0F;område;objektets utstrekning;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\SnøIsbre EAID_E9AF1820_3E45_497e_B207_A5320C54FB0F;posisjon;objektets plassering;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\SnøIsbre EAID_FF88A7D3_A38E_469e_B925_757670AED10F;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_FF88A7D3_A38E_469e_B925_757670AED10F;kystkonstruksjonstype;angivelse av kystkonturens konstruksjon;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_FF88A7D3_A38E_469e_B925_757670AED10F;kystreferanse;kystkonturens referansenivå;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_FF88A7D3_A38E_469e_B925_757670AED10F;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\KystkonturTekniskeAnlegg EAID_FF88A7D3_A38E_469e_B925_757670AED10F;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;5.0.1;Gyldig;FKB-Vann-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann-5.0.1\KystkonturTekniskeAnlegg