Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_EE99F9A5_64F8_4300_9AD9_A2A52EB6119F;Gkjem-4.0;spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Spesifikasjonen er ment å gjelde alle målestokker;fagområdestandard;4.0;Tilbaketrukket;Gkjem-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi\Gkjem-4.0 EAID_5B402F46_2EC0_4738_BDA5_CB5C1665F4FB;Gkjem - avhengigheter;;diagram;;;Geokjemi;SOSI Generell objektkatalog\Geokjemi