Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_CD9A51EC_768D_4c43_8E55_632609A1419E;Terrengmodell;;diagram;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng EAID_31317700_1C48_4ce2_A10B_93178465EE05;GrunnlagsmodellTerreng kodeliste;;diagram;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng EAID_31860705_BEAD_45cd_B64E_F5E647BD921C;Terrengpunkt;;objekttype;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng EAID_524625E8_6746_45de_ADDB_1009AFAF6636;TerrengOverflate;;objekttype;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng EAID_59147FCE_477E_4fc9_9247_EC5ED65753BB;Terrenglinje;;objekttype;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng EAID_9F80BFED_8943_40fe_8F89_5B62BBE46AFD;TerrengElement;;objekttype;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng EAID_B2DDB5CF_F1A7_40f0_8AED_87DE2B9ADE67;GrunnlagsmodellTerreng;;objekttype;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng EAID_CB30DD03_1F04_4867_82A9_3048677EBA35;TerrengElementSamling;;objekttype;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng EAID_58BA8B56_9C4B_4c4f_BA12_32DD835C3756;Sone;;kodeliste;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng EAID_5BB80CA1_5790_4c6b_AD94_52ECCB9A7B77;terrengpunktType;;kodeliste;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng EAID_DBB1DAA7_8174_432d_9628_BB69E59FF0F2;TerrenglinjeType;;kodeliste;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng EAID_F8C007EF_1FD2_4909_B6E5_39B82C16C630;Medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.;kodeliste;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng EAID_31860705_BEAD_45cd_B64E_F5E647BD921C;høyde;angivelse av høydekurvens høyde over høydereferansen i meter- og oppgis som et desimalt tall hvis nødvendig -- Definition -- indication of the depression curve's height above the height reference in metres - to be given with decimals if necessary;egenskap;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng\Terrengpunkt EAID_31860705_BEAD_45cd_B64E_F5E647BD921C;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten -- Definition -- the location of the object relative to the earth's surface;egenskap;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng\Terrengpunkt EAID_31860705_BEAD_45cd_B64E_F5E647BD921C;punkttype;;egenskap;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng\Terrengpunkt EAID_59147FCE_477E_4fc9_9247_EC5ED65753BB;høyde;angivelse av høydekurvens høyde over høydereferansen i meter- og oppgis som et desimalt tall hvis nødvendig -- Definition -- indication of the depression curve's height above the height reference in metres - to be given with decimals if necessary;egenskap;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng\Terrenglinje EAID_59147FCE_477E_4fc9_9247_EC5ED65753BB;linjeType;;egenskap;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng\Terrenglinje EAID_59147FCE_477E_4fc9_9247_EC5ED65753BB;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten -- Definition -- the location of the object relative to the earth's surface;egenskap;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng\Terrenglinje EAID_9F80BFED_8943_40fe_8F89_5B62BBE46AFD;verifiseringsdato;Den datoen at terrengmodellen er godkjent av geomatikk i forhold til beste tilgjengelige data i prosjektet;egenskap;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng\TerrengElement EAID_9F80BFED_8943_40fe_8F89_5B62BBE46AFD;grunnlagsdataBruk;;egenskap;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng\TerrengElement EAID_9F80BFED_8943_40fe_8F89_5B62BBE46AFD;sone;;egenskap;0.1;Ukjent;GrunnlagsmodellTerreng;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellTerreng\TerrengElement