Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_991F1E12_91DA_482a_A156_5449E7B2015B;ATK, influensstrekning Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;ATK, influensstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning EAID_CA206E8F_EBD5_412c_9209_3A159E3F72C5;ATK, influensstrekning Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;ATK, influensstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning EAID_8D3CC11F_BA33_4725_A90C_85C110E5B479;ATK, influensstrekning Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;ATK, influensstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;ATK_Influensstrekning;Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.;objekttype;2.17;Ukjent;ATK, influensstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning EAID_082518F4_FC5B_43a5_A81D_EB3E8A21C74F;TypeTrafikkontroll;Angir hvilken type trafikkontroll det er tale om;kodeliste;2.17;Ukjent;ATK, influensstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;navn;Gir navn på strekningen. F.eks fra - til i kjøreretning;egenskap;2.17;Ukjent;ATK, influensstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning\ATK_Influensstrekning EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;typeTrafikkontroll;Angir hvilken type trafikkontroll det er tale om;egenskap;2.17;Ukjent;ATK, influensstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning\ATK_Influensstrekning EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;merknad;Gir merknad;egenskap;2.17;Ukjent;ATK, influensstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning\ATK_Influensstrekning EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;2.17;Ukjent;ATK, influensstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning\ATK_Influensstrekning EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;ATK, influensstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning\ATK_Influensstrekning