Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_57B4882F_C0A0_4de9_B907_91D0EBECAAEF;Samlemodell;;diagram;4.5;Utkast;Kostholdsråd;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5Forurensning-4.5 EAID_0975EF00_908C_466e_9D86_6F2215CBB65D;KostholdsrådOmråde;område hvor det er innført råd om konsum eller omsetningsforbud for fisk og skalldyr -- Definition -- area where an advisory has been issued regarding consumption, or the sale of fish and seafood has been prohibited;objekttype;4.5;Utkast;Kostholdsråd;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Kostholdsråd EAID_59310118_F336_4340_95F0_3CD773731CC0;KostholdsrådOmrådegrense;avgrensning for kostholdsområde -- Definition -- delimitation of dietetic advisory area;objekttype;4.5;Utkast;Kostholdsråd;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Kostholdsråd EAID_0164E870_DC86_4016_B624_2C33792E0E80;KostholdsrådType;angir type restriksjon som er innført for et område -- Definition - - indicates the type of restriction issued for the area;kodeliste;4.5;Utkast;Kostholdsråd;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Kostholdsråd EAID_0975EF00_908C_466e_9D86_6F2215CBB65D;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.5;Utkast;Kostholdsråd;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Kostholdsråd\KostholdsrådOmråde EAID_0975EF00_908C_466e_9D86_6F2215CBB65D;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.5;Utkast;Kostholdsråd;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Kostholdsråd\KostholdsrådOmråde EAID_0975EF00_908C_466e_9D86_6F2215CBB65D;navn;navn på område -- Definition -- name of area;egenskap;4.5;Utkast;Kostholdsråd;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Kostholdsråd\KostholdsrådOmråde EAID_0975EF00_908C_466e_9D86_6F2215CBB65D;komponent;kode for kjemisk stoff eller parameter Merknad: Kodene bør på sikt standardiseres, men det har ikke vært mulig innenfor SOSI-arbeidet. -- Definition -- code for chemical substance or parameter Note: In the long term the codes should be standardised, but this has not been possible within the scope of the SOSI work.;egenskap;4.5;Utkast;Kostholdsråd;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Kostholdsråd\KostholdsrådOmråde EAID_0975EF00_908C_466e_9D86_6F2215CBB65D;kostholdsråd;angir type restriksjon som er innført for et område -- Definition -- indicates the type of restriction issued for an area;egenskap;4.5;Utkast;Kostholdsråd;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Kostholdsråd\KostholdsrådOmråde EAID_0975EF00_908C_466e_9D86_6F2215CBB65D;kostholdArt;angir hvilke arter eller typer organismer som er omfattet av restriksjonene -- Definition -- indicates what species or types of organisms the restrictions include;egenskap;4.5;Utkast;Kostholdsråd;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Kostholdsråd\KostholdsrådOmråde EAID_0975EF00_908C_466e_9D86_6F2215CBB65D;opprettetÅr;hvilket år restriksjonene ble innført -- Definition -- what year the restrictions were issued;egenskap;4.5;Utkast;Kostholdsråd;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Kostholdsråd\KostholdsrådOmråde EAID_0975EF00_908C_466e_9D86_6F2215CBB65D;sistVurdertÅr;hvilket år restriksjonene er sist vurdert -- Definition -- year when the restrictions were last evaluated;egenskap;4.5;Utkast;Kostholdsråd;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Kostholdsråd\KostholdsrådOmråde EAID_59310118_F336_4340_95F0_3CD773731CC0;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.5;Utkast;Kostholdsråd;SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.5\Kostholdsråd\KostholdsrådOmrådegrense