Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_3DC2D6F6_D54A_4f83_A774_AD7236103CBB;Signalanlegg Tillatte verdier;;diagram;2.10;Ukjent;Signalanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_64A191B5_A40A_4a75_90BA_6AD1E931C2D6;Signalanlegg Assosiasjoner;;diagram;2.10;Ukjent;Signalanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_E235CF44_ABD2_49f1_A936_CC6A1B6FB98D;Signalanlegg Betingelser;;diagram;2.10;Ukjent;Signalanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_4DF1AF3C_601E_40e0_AEB6_F86E6ED66FEB;Signalanlegg;System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs rødblink i en ende av en tunnel er et annet saignalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.;objekttype;2.10;Ukjent;Signalanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalanlegg EAID_A92E8F8E_978D_4ad1_A505_0F880F92C693;BruksområdeSignalanlegg;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;kodeliste;2.10;Ukjent;Signalanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalanlegg EAID_4DF1AF3C_601E_40e0_AEB6_F86E6ED66FEB;bruksområde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;egenskap;2.10;Ukjent;Signalanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalanlegg\Signalanlegg EAID_4DF1AF3C_601E_40e0_AEB6_F86E6ED66FEB;igangsettingsdato;Angir dato det ble satt i drift signalanlegg første gang på dette stedet uavhengig av eventuell utskifting av utstyr eller mindre endringer i reguleringen.;egenskap;2.10;Ukjent;Signalanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalanlegg\Signalanlegg EAID_4DF1AF3C_601E_40e0_AEB6_F86E6ED66FEB;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.10;Ukjent;Signalanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalanlegg\Signalanlegg EAID_4DF1AF3C_601E_40e0_AEB6_F86E6ED66FEB;felt;Tekststreng som brukes dersom objektet gjelder bestemte kjørefelt;egenskap;2.10;Ukjent;Signalanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalanlegg\Signalanlegg EAID_4DF1AF3C_601E_40e0_AEB6_F86E6ED66FEB;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;2.10;Ukjent;Signalanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalanlegg\Signalanlegg EAID_4DF1AF3C_601E_40e0_AEB6_F86E6ED66FEB;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.10;Ukjent;Signalanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalanlegg\Signalanlegg