Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_D2861878_8538_4604_B6A2_11EA8DF59689;Beredskapsveg Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Beredskapsveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg EAID_290FE8AB_2EEE_4ba0_8120_0B9B1BCDC8DE;Beredskapsveg Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Beredskapsveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg EAID_5F935E52_A78F_49a1_8675_9C4780C42424;Beredskapsveg Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Beredskapsveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg EAID_6518FF2B_4B7C_4ce4_899C_6F6D213792C5;Beredskapsveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.;objekttype;2.17;Ukjent;Beredskapsveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg EAID_6518FF2B_4B7C_4ce4_899C_6F6D213792C5;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;2.17;Ukjent;Beredskapsveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg\Beredskapsveg EAID_6518FF2B_4B7C_4ce4_899C_6F6D213792C5;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Beredskapsveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg\Beredskapsveg