Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_91F08E1D_65FF_4a11_BC8E_49E17B9CA8BD;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;;fagområdestandard;4.0;Tilbaketrukket;GeotekniskeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeotekniskeUndersøkelser\GeotekniskeUndersøkelser-4.0