Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_C68D9C9A_23F9_474d_A1AA_879B6AEDA7A5;HavneanleggTest;;pakke;1.0;Utkast;HavneanleggTest;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavneanleggTest EAPK_8432696B_B62F_4a93_B7F5_38D5CBC254DE;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6, i tillegg til abstrakte objekttyper for Havnedata. ;pakke;1.0;Utkast;Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper EAPK_B366BC80_D12F_4ae8_BC60_7A6FA043C65A;Kodelister og Datatyper;Kodelister og datatyper til Havnedata. ;pakke;1.0;Utkast;Kodelister og Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kodelister og Datatyper EAPK_FADF11CB_78AE_46de_9239_A44AD7B4D03B;Reguleringer;Lovverk, regler, restriksjoner eller annet, som er relatert til havn og har en geografisk utstrekning/avgrensning som kan kartfestes. ;pakke;1.0;Utkast;Reguleringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Reguleringer EAID_4802ABE1_02BC_4661_B04C_53123FD1A574;Hoveddiagram Havnedata 3.0;;diagram;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_ACAE3B4B_0988_491c_9585_A5E036AAB6D0;Pakkerealisering;;diagram;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_9258564C_01B5_4409_8EC4_A0AB4CDCE94E;Flateavgrensning;;diagram;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_D103F2EA_BAB5_4787_BB50_3C784CFC1C30;Oversiktsdiagram;;diagram;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_CC796CC9_A09F_4633_BC42_5338ED6B5BD2;Havnearealer;;diagram;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_143DF634_46D8_4110_99E3_91A3745BE130;Havnesensor;Innretning som måler, samler inn data eller registrerer annet i tilknytning til havnen.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_318BBF4D_AC61_4c88_B059_918E99691EC5;LasteLosseUtstyr;Utstyr som er en del av den faste infrastrukturen i havnen, og brukes til lasting eller lossing.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_3CA308BA_E7EA_4838_9372_1AE7DE4CAA30;Tørrdokk;Basseng stort nok til at skip kan seile ut og inn. Bunnen ligger lavere enn havnivået og innløpet kan lukkes med porter. Vann kan pumpes ut, slik skip kan stå tørt, for vedlikehold og reperasjon.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_3CE6AB20_8618_499f_B919_46329B18FE46;KaiområdeGrense;Avgrensning av kaiområde.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_48E7E009_C488_4e05_8B38_124C75393E1C;Drivstofftilkobling;Tilkoblingspunkt for drivstoff på kaia.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_50721949_3F80_4448_87CF_A7790D90FF82;ELkobling;Tilkoblingspunkt for strøm på kaia.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_5254A510_B355_4e21_9C67_D82B1DB641FE;KaiområdeGrense;Avgrensning av kaiområde.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_54F3C2A6_4216_4baf_9AE9_D4A8C8FDA78A;Avfallspunkt;Punkt for å kaste avfall.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_6ED5BFF5_3068_4a68_A4E4_36068E55F2F8;Toalett;Offentlig toalett.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_7418220E_BC38_4830_B9D4_D917770DCDDE;Fender;Beskytter/demper for bevegelse mellom båt og kai. Monteres ofte fast på kaikanten.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_7745807C_C613_4fbd_866B_D7F795E82AE9;Kran;Innretning for å løfte eller flytte tunge gjenstander, og hører til på kaien/havnen.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_7BC5C66B_3A2E_4246_B8F3_12F81DDC6F45;AdministrativtHavneområde;Geografisk område, hvor yttergrensene viser utstrekningen på det område en havneadministrasjon eller en kommune har ansvaret for. Er ofte sammenfallende med kommunens sjøområde, med unntak av hoved- og biled.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_82AEADAB_43EF_4c7e_B1E8_D73743B8B23C;Kaifront;Ytterste delen av kaien, som avgrenser sjøen fra land, hvor fartøy kan ligge fortøyd langs.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_86890E88_4FF7_448f_B3AE_6857FA45E982;Havnegjerde;Gjerde eller annen barriere. Følger ofte Havnesikkerhetsområde, men brukes ikke som avgrensning. Havnesikkerhetsområde avgrenses av HavnesikkerhetsområdeGrense. Havnegjerde vil også ofte være kartlagt i FKB-BygnAnlegg som AnnetGjerde, mur e.l. I så fall bør disse objektene ha sammenfallende geometri.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_9C883867_AB2E_468a_AB48_270069B95A90;Havneområde;Avgrenset geografisk område som inneholder kai/kaier tilknyttet land- og sjøarealer som er tilrettelagt for overføring av gods, personer eller lignende mellom land og sjø, eller et område tilpasset mottak og fortøyning av fartøy i næringsvirksomhet, offentlig tjeneste, fiskefartøy eller fritidsfartøy. Havner er ofte beskyttet av vær og vind, av naturgitte landskapsformasjoner eller menneskeskapte anlegg som molo eller bølgebryter. Havneområde har vanligvis en UNLOCODE tilknyttet seg, og innenfor området må det være minst én kai og én kaifront. Havneområdet kan inneholde havneanlegg, kaier og andre objekter.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_AE8B7E42_1563_4841_A4B4_0DCE4EC22C5A;Fortøyningsinnretning;Fortøyningsinnretning som tilhører kaia.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_BF7F917C_5969_4eed_A58C_4F1C394511D7;Slipp;Skinnegående bane eller et forseggjort opptrekk som fartøy kan hales opp ved landsetting, fra flytende posisjon og opp på tørt land. Skråplanet går vanligvis ut og ned i vannet.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_C7B63700_AE02_4356_A3FF_13B893DD1B92;Flytedokk;Flytende plattform for å heve skip opp av sjøen når det skal gjøres vedlikehold eller reperasjoner av skip. Kalles også våtdokk.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_C826B08E_317E_4c9a_A1EE_B0AAE4CFAED3;Tømmestasjon;Tømmestasjon eller punkt for tømming av væske (avløpsvann, septik eller tilsvarende).;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_CC94DEFA_F48A_4d55_80A9_2094735E29E8;Lastbegrensningsområde;Område i havnen eller på kai som har begrensinger for hva det tåler av belastning.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_CEFA7871_6F23_48f3_AD2D_D629CD5068AB;LastbegrensningsområdeGrense;Avgrensning av lastbegrensningsområde.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_E23ACC55_F11C_4276_8833_3B815ECE5564;Kamera;Kamera tilknyttet havnen.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_E2BC8B3C_787B_4943_8D39_BF5D52CF734D;Kaiområde;Område direkte innenfor kaifronten som tilhører den samme kaien. En kai er en konstruksjon, vanligvis parallell med kystkonturen eller fra land og ut i sjøen, hvor fartøy kan legge til eller fortøye.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_E3FE2B93_25E9_4e0a_895B_29B1292D7E92;Beredskapspunkt;Punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_E7215748_286C_4b63_8A96_F4310F7D9AD4;"WaterConnection"@en;"""Location for water connection.""@en";objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_F26FB476_6BDC_410e_8581_1018E4A11A40;HavnegjerdeInngang;Inngang, åpning eller innkjørsel til området som er avsperret av Havnegjerde.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_F437A3E6_49BB_4a56_BDFE_FA4D4836E061;HavneområdeGrense;Avgrensning av havneområde.;objekttype;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata EAID_143DF634_46D8_4110_99E3_91A3745BE130;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_143DF634_46D8_4110_99E3_91A3745BE130;sensortype;Type sensor.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_143DF634_46D8_4110_99E3_91A3745BE130;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_143DF634_46D8_4110_99E3_91A3745BE130;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_143DF634_46D8_4110_99E3_91A3745BE130;objektLøpenummer;Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_143DF634_46D8_4110_99E3_91A3745BE130;eier;Eier av havnesensor. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnesensor EAID_318BBF4D_AC61_4c88_B059_918E99691EC5;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LasteLosseUtstyr EAID_318BBF4D_AC61_4c88_B059_918E99691EC5;posisjon;Posisjon ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LasteLosseUtstyr EAID_318BBF4D_AC61_4c88_B059_918E99691EC5;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LasteLosseUtstyr EAID_318BBF4D_AC61_4c88_B059_918E99691EC5;utstyrstype;Type laste- og losseutstyr. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LasteLosseUtstyr EAID_318BBF4D_AC61_4c88_B059_918E99691EC5;bruksområde;Om utstyret brukes til lasting og/eller lossing. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LasteLosseUtstyr EAID_318BBF4D_AC61_4c88_B059_918E99691EC5;mobilitet;Fastmontert eller flyttbart objekt. Fastmontert utstyr står i et fast punkt på kaia, mens mobilt utstyr kan flyttes. For flyttbare innretninger registreres punktet som en skjønnsmessig representativ koordinat for utstyret. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LasteLosseUtstyr EAID_3CA308BA_E7EA_4838_9372_1AE7DE4CAA30;område;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_3CA308BA_E7EA_4838_9372_1AE7DE4CAA30;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_3CA308BA_E7EA_4838_9372_1AE7DE4CAA30;maksFartøyBredde;Maksimal bredde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_3CA308BA_E7EA_4838_9372_1AE7DE4CAA30;maksFartøyLengde;Maksimal lengde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_3CA308BA_E7EA_4838_9372_1AE7DE4CAA30;maksFartøyDyptgående;Maksimal dyptgående på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_3CA308BA_E7EA_4838_9372_1AE7DE4CAA30;løftekapasitet;Maksimal løftekapasitet, angitt i tonn. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_3CA308BA_E7EA_4838_9372_1AE7DE4CAA30;navn;Navn på tørrdokken. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_3CA308BA_E7EA_4838_9372_1AE7DE4CAA30;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_3CA308BA_E7EA_4838_9372_1AE7DE4CAA30;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tørrdokk EAID_3CE6AB20_8618_499f_B919_46329B18FE46;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\KaiområdeGrense EAID_48E7E009_C488_4e05_8B38_124C75393E1C;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_48E7E009_C488_4e05_8B38_124C75393E1C;drivstofftype;Type drivstoff.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_48E7E009_C488_4e05_8B38_124C75393E1C;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_48E7E009_C488_4e05_8B38_124C75393E1C;kapasitet;Kapasitet til fylling av drivstoff angitt i antall m3/time.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_48E7E009_C488_4e05_8B38_124C75393E1C;mobilitet;Fastmontert eller flyttbart objekt. Dette kan være i form av en tankbil eller lignende. For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_48E7E009_C488_4e05_8B38_124C75393E1C;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_48E7E009_C488_4e05_8B38_124C75393E1C;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_48E7E009_C488_4e05_8B38_124C75393E1C;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_48E7E009_C488_4e05_8B38_124C75393E1C;tilgangstype;Hvem som har tilgang til objektet.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Drivstofftilkobling EAID_50721949_3F80_4448_87CF_A7790D90FF82;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_50721949_3F80_4448_87CF_A7790D90FF82;ELanleggstype;Beskrivelse av hva slags type strømtilkobling som kan gjøres.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_50721949_3F80_4448_87CF_A7790D90FF82;ELkoblinger;Ulike kombinasjoner EL-koblingspunkt som finnes. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_50721949_3F80_4448_87CF_A7790D90FF82;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_50721949_3F80_4448_87CF_A7790D90FF82;høydeSjøkartnull;Høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_50721949_3F80_4448_87CF_A7790D90FF82;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_50721949_3F80_4448_87CF_A7790D90FF82;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_50721949_3F80_4448_87CF_A7790D90FF82;rekkeviddeKabel;Lengde på kabel eller kabeltrommel som er tilgjengelig. Oppgis i meter. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_50721949_3F80_4448_87CF_A7790D90FF82;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_50721949_3F80_4448_87CF_A7790D90FF82;tilgangstype;Hvem som har tilgang til objektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\ELkobling EAID_5254A510_B355_4e21_9C67_D82B1DB641FE;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\KaiområdeGrense EAID_54F3C2A6_4216_4baf_9AE9_D4A8C8FDA78A;avfallstype;Avfallstype;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54F3C2A6_4216_4baf_9AE9_D4A8C8FDA78A;beholdertype;Beholdertype;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54F3C2A6_4216_4baf_9AE9_D4A8C8FDA78A;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54F3C2A6_4216_4baf_9AE9_D4A8C8FDA78A;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54F3C2A6_4216_4baf_9AE9_D4A8C8FDA78A;leveringsprosedyre;Henvisning til leveringsprosedyre som gir informasjon om avfallsmottak og avfallshåndtering, for brukere av havnen. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54F3C2A6_4216_4baf_9AE9_D4A8C8FDA78A;mobilitet;Fastmontert eller flyttbart objekt. Dette kan være i form av en tankbil eller lignende. For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54F3C2A6_4216_4baf_9AE9_D4A8C8FDA78A;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54F3C2A6_4216_4baf_9AE9_D4A8C8FDA78A;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54F3C2A6_4216_4baf_9AE9_D4A8C8FDA78A;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_54F3C2A6_4216_4baf_9AE9_D4A8C8FDA78A;tilgangstype;Hvem som har tilgang til objektet.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Avfallspunkt EAID_6ED5BFF5_3068_4a68_A4E4_36068E55F2F8;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Toalett EAID_6ED5BFF5_3068_4a68_A4E4_36068E55F2F8;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Toalett EAID_6ED5BFF5_3068_4a68_A4E4_36068E55F2F8;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Toalett EAID_6ED5BFF5_3068_4a68_A4E4_36068E55F2F8;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Toalett EAID_6ED5BFF5_3068_4a68_A4E4_36068E55F2F8;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Toalett EAID_7418220E_BC38_4830_B9D4_D917770DCDDE;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_7418220E_BC38_4830_B9D4_D917770DCDDE;fendertype;Fendertype;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_7418220E_BC38_4830_B9D4_D917770DCDDE;spesifikasjon;Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. Fenderen kan beskrives med mål, for eksempel bredde, høyde, diameter etc. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_7418220E_BC38_4830_B9D4_D917770DCDDE;høydeSjøkartnull;Høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_7418220E_BC38_4830_B9D4_D917770DCDDE;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_7418220E_BC38_4830_B9D4_D917770DCDDE;fenderorientering;Retning/orientering på fenderen.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_7418220E_BC38_4830_B9D4_D917770DCDDE;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_7418220E_BC38_4830_B9D4_D917770DCDDE;fendergruppering;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener. Brukes ved gruppering av fendere. Geometrien skal følge kaifront der hvor det er mange like fendere. Antall fendere oppgis i antall-felt, og avstand spesifiseres i informasjonsfeltet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_7418220E_BC38_4830_B9D4_D917770DCDDE;antall;Antall fendere. Benyttes ved gruppering av fendere. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fender EAID_7745807C_C613_4fbd_866B_D7F795E82AE9;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_7745807C_C613_4fbd_866B_D7F795E82AE9;krantype;Krantype.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_7745807C_C613_4fbd_866B_D7F795E82AE9;maksbelastning;Maks løfteevne for krana angitt i tonn (ved liten arm). ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_7745807C_C613_4fbd_866B_D7F795E82AE9;rekkevidde;Rekkevidden til kranen, ut fra kaifronten, i antall meter. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_7745807C_C613_4fbd_866B_D7F795E82AE9;maksbelastningRekkevidde;Maks løfteevne for krana ved maksimal arm/rekkevidde angitt i antall tonn.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_7745807C_C613_4fbd_866B_D7F795E82AE9;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_7745807C_C613_4fbd_866B_D7F795E82AE9;spesifikasjon;Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_7745807C_C613_4fbd_866B_D7F795E82AE9;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_7745807C_C613_4fbd_866B_D7F795E82AE9;mobilitet;Fastmontert eller flyttbar (mobil) krane. Fastmontert krane står i et fast punkt på kaia, mens mobile kraner kan flyttes. Skinnegående kraner eller andre semi-mobile kraner angis som mobile. For mobile kraner registreres punktet som en skjønnsmessig representativ koordinat for krana. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_7745807C_C613_4fbd_866B_D7F795E82AE9;energikilde;Energikilden til kranen. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kran EAID_7BC5C66B_3A2E_4246_B8F3_12F81DDC6F45;administreresAv;Administrator av området. Vanligvis kommune, IKS eller havneadministrasjon på vegne av kommune.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\AdministrativtHavneområde EAID_7BC5C66B_3A2E_4246_B8F3_12F81DDC6F45;område;Polygon som viser geografisk utstrekning.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\AdministrativtHavneområde EAID_7BC5C66B_3A2E_4246_B8F3_12F81DDC6F45;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\AdministrativtHavneområde EAID_82AEADAB_43EF_4c7e_B1E8_D73743B8B23C;kaitype;Tiltenkt bruk av kaien.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_82AEADAB_43EF_4c7e_B1E8_D73743B8B23C;lengde;Lengde på kaifronten i antall meter. Kailengden måles opp på den delen av kaifronten som egner seg for anløp av skip. Lengde kan også beregnes ut fra lengden på geometrien. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_82AEADAB_43EF_4c7e_B1E8_D73743B8B23C;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_82AEADAB_43EF_4c7e_B1E8_D73743B8B23C;kaifronttype;Type konstruksjon kaifronten har mot sjøen. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_82AEADAB_43EF_4c7e_B1E8_D73743B8B23C;høydeSjøkartnull;Høyde på kaien i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_82AEADAB_43EF_4c7e_B1E8_D73743B8B23C;senterlinje;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_82AEADAB_43EF_4c7e_B1E8_D73743B8B23C;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaifront EAID_86890E88_4FF7_448f_B3AE_6857FA45E982;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_86890E88_4FF7_448f_B3AE_6857FA45E982;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_86890E88_4FF7_448f_B3AE_6857FA45E982;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_86890E88_4FF7_448f_B3AE_6857FA45E982;senterlinje;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_86890E88_4FF7_448f_B3AE_6857FA45E982;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havnegjerde EAID_9C883867_AB2E_468a_AB48_270069B95A90;område;Polygon som viser geografisk utstrekning;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneområde EAID_9C883867_AB2E_468a_AB48_270069B95A90;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneområde EAID_9C883867_AB2E_468a_AB48_270069B95A90;forvaltesAv;Hvem som forvalter eller administrerer havneområdet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Havneområde EAID_AE8B7E42_1563_4841_A4B4_0DCE4EC22C5A;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_AE8B7E42_1563_4841_A4B4_0DCE4EC22C5A;fortøyningstype;Fortøyningstype;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_AE8B7E42_1563_4841_A4B4_0DCE4EC22C5A;maksbelastning;Maks belastning for pullerten i antall tonn. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_AE8B7E42_1563_4841_A4B4_0DCE4EC22C5A;spesifikasjon;Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_AE8B7E42_1563_4841_A4B4_0DCE4EC22C5A;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_AE8B7E42_1563_4841_A4B4_0DCE4EC22C5A;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_AE8B7E42_1563_4841_A4B4_0DCE4EC22C5A;høydeSjøkartnull;Høyde i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_AE8B7E42_1563_4841_A4B4_0DCE4EC22C5A;sertifiseringsdato;Dato for forrige sertifisering.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_AE8B7E42_1563_4841_A4B4_0DCE4EC22C5A;tillattFortøyningsvinkelGrunnriss;Tillatt fortøyningsvinkel sett i grunnriss. Eksempel: +/-90°.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_AE8B7E42_1563_4841_A4B4_0DCE4EC22C5A;tillattFortøyningsvinkelOppriss;Tillatt fortøyningsvinkel sett i oppriss. Eksempel: +75°/-15°.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Fortøyningsinnretning EAID_BF7F917C_5969_4eed_A58C_4F1C394511D7;område;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_BF7F917C_5969_4eed_A58C_4F1C394511D7;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_BF7F917C_5969_4eed_A58C_4F1C394511D7;kaidekketype;Beskrivelse av materialebruk på dekket av slippen.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_BF7F917C_5969_4eed_A58C_4F1C394511D7;navn;Navn på slippen. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_BF7F917C_5969_4eed_A58C_4F1C394511D7;spesifikasjon;Utdypende beskrivelse av objektet, f.eks. opptrekksmekanisme (vinsj, skiller el.) eller andre tekniske detaljer. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_BF7F917C_5969_4eed_A58C_4F1C394511D7;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_BF7F917C_5969_4eed_A58C_4F1C394511D7;høydeSjøkartnull;Høyde på høyeste del av slippen, i meter over vannet. Egenskapen høyde angis i forhold til sjøkartnull (dvs. høyder over lokal LAT-verdi) dersom ikke annet er angitt. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_BF7F917C_5969_4eed_A58C_4F1C394511D7;maksLengdeFartøy;Maksimal lengde på fartøy som slippen kan ta. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_BF7F917C_5969_4eed_A58C_4F1C394511D7;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_BF7F917C_5969_4eed_A58C_4F1C394511D7;tilgangstype;Hvem som har tilgang til objektet.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_BF7F917C_5969_4eed_A58C_4F1C394511D7;slippKapasitet;Løftekapasitet til slippen, angitt i tonn. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_BF7F917C_5969_4eed_A58C_4F1C394511D7;maksBreddeFartøy;Maksimal bredde på fartøyet som slippen kan ta. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_BF7F917C_5969_4eed_A58C_4F1C394511D7;maksDyptgåendeFartøy;Maksimal dyptgående på fartøyet som slippen kan ta. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_BF7F917C_5969_4eed_A58C_4F1C394511D7;kranKapasitet;Kapasitet til kran tilknyttet slipp, angitt i tonn. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Slipp EAID_C7B63700_AE02_4356_A3FF_13B893DD1B92;område;Polygon som viser geografisk utstrekning. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_C7B63700_AE02_4356_A3FF_13B893DD1B92;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_C7B63700_AE02_4356_A3FF_13B893DD1B92;maksFartøyBredde;Maksimal bredde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_C7B63700_AE02_4356_A3FF_13B893DD1B92;maksFartøyLengde;Maksimal lengde på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_C7B63700_AE02_4356_A3FF_13B893DD1B92;maksFartøyDyptgående;Maksimal dyptgående på fartøyet som dokken kan romme. Angis i meter. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_C7B63700_AE02_4356_A3FF_13B893DD1B92;løftekapasitet;Maksimal løftekapasitet, angitt i tonn. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_C7B63700_AE02_4356_A3FF_13B893DD1B92;navn;Navn på flytedokken. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_C7B63700_AE02_4356_A3FF_13B893DD1B92;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_C7B63700_AE02_4356_A3FF_13B893DD1B92;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Flytedokk EAID_C826B08E_317E_4c9a_A1EE_B0AAE4CFAED3;avløpstype;Hva slags tømming/avløpstype som er tilgjengelig. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_C826B08E_317E_4c9a_A1EE_B0AAE4CFAED3;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_C826B08E_317E_4c9a_A1EE_B0AAE4CFAED3;høydereferanse;Høydereferanse ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_C826B08E_317E_4c9a_A1EE_B0AAE4CFAED3;kapasitet;Kapasitet til tømming, angitt i antall m3/time. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_C826B08E_317E_4c9a_A1EE_B0AAE4CFAED3;kumnummer;ID-merking av kummer. Kan tas fra havnas eget merkesystem eller kommunens SID-nr. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_C826B08E_317E_4c9a_A1EE_B0AAE4CFAED3;mobilitet;Fastmontert eller flyttbart objekt. Dette kan være i form av en tankbil eller lignende. For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_C826B08E_317E_4c9a_A1EE_B0AAE4CFAED3;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_C826B08E_317E_4c9a_A1EE_B0AAE4CFAED3;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_C826B08E_317E_4c9a_A1EE_B0AAE4CFAED3;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_C826B08E_317E_4c9a_A1EE_B0AAE4CFAED3;tilgangstype;Hvem som har tilgang til objektet.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_C826B08E_317E_4c9a_A1EE_B0AAE4CFAED3;tilkoblingsdimensjon;Størrelse/dimensjon på rørene som skal kobles sammen. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Tømmestasjon EAID_CC94DEFA_F48A_4d55_80A9_2094735E29E8;område;Område;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_CC94DEFA_F48A_4d55_80A9_2094735E29E8;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_CC94DEFA_F48A_4d55_80A9_2094735E29E8;vektbegrensning;Vekten av jevnt fordelt last over et område. Øvre grense for jevnt fordelt last. Måles i antall tonn pr. kvadratmeter (t/m2). ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_CC94DEFA_F48A_4d55_80A9_2094735E29E8;akseltrykk;Total vekt som må bæres av én aksel på en vogn eller kjøretøy. Øvre grense for akseltrykk. Måles i tonn (t). ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_CC94DEFA_F48A_4d55_80A9_2094735E29E8;minsteAvstandPunktlast;Hvor tett to punktlaster kan stå for å ikke overbelaste kaien. Henger sammen med egenskapen punktlast. Måles i meter (m).;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_CC94DEFA_F48A_4d55_80A9_2094735E29E8;lastreferanse;Referanse til originaldokument, tegning e.l. som inneholder informasjon om lastebegrensing.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_CC94DEFA_F48A_4d55_80A9_2094735E29E8;bruksklassetype;Bruksklasse;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_CC94DEFA_F48A_4d55_80A9_2094735E29E8;punktlast;Vekten av last fordelt i et punkt. Øvre grense for maksimal vekt av en punktlast. Måles i tonn (t). ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_CC94DEFA_F48A_4d55_80A9_2094735E29E8;kaidekketype;Materialbruk på dekke av kaia (betong, asfalt, tre e.l.).;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_CC94DEFA_F48A_4d55_80A9_2094735E29E8;lastId;Tall eller tekst havnen bruker for å identifisere et lastbegrensningsområde.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Lastbegrensningsområde EAID_CEFA7871_6F23_48f3_AD2D_D629CD5068AB;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\LastbegrensningsområdeGrense EAID_E23ACC55_F11C_4276_8833_3B815ECE5564;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kamera EAID_E23ACC55_F11C_4276_8833_3B815ECE5564;objektLøpenummer;Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kamera EAID_E23ACC55_F11C_4276_8833_3B815ECE5564;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kamera EAID_E23ACC55_F11C_4276_8833_3B815ECE5564;status;Objektets tilstand.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kamera EAID_E2BC8B3C_787B_4943_8D39_BF5D52CF734D;område;Område;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaiområde EAID_E2BC8B3C_787B_4943_8D39_BF5D52CF734D;posisjon;Opsjonelt representasjonspunkt for området.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaiområde EAID_E2BC8B3C_787B_4943_8D39_BF5D52CF734D;kaitype;Tiltenkt bruk av kaien.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaiområde EAID_E2BC8B3C_787B_4943_8D39_BF5D52CF734D;kaidekketype;Materialbruk på dekke av kaia (betong, asfalt, tre e.l.) ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaiområde EAID_E2BC8B3C_787B_4943_8D39_BF5D52CF734D;bildeLink;URL-link som henviser til et bilde av objektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Kaiområde EAID_E3FE2B93_25E9_4e0a_895B_29B1292D7E92;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_E3FE2B93_25E9_4e0a_895B_29B1292D7E92;beredskapstype;Beredskapstype;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_E3FE2B93_25E9_4e0a_895B_29B1292D7E92;spesifikasjon;Utdypende beskrivelse av objektet, eller andre tekniske detaljer. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_E3FE2B93_25E9_4e0a_895B_29B1292D7E92;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_E3FE2B93_25E9_4e0a_895B_29B1292D7E92;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\Beredskapspunkt EAID_E7215748_286C_4b63_8A96_F4310F7D9AD4;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_E7215748_286C_4b63_8A96_F4310F7D9AD4;høydereferanse;Høydereferanse;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_E7215748_286C_4b63_8A96_F4310F7D9AD4;kapasitet;Kapasitet til fylling av vann angitt i antall m3/time. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_E7215748_286C_4b63_8A96_F4310F7D9AD4;kumnummer;ID-merking av kummer. Kan tas fra havnas eget merkesystem eller kommunens SID-nr. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_E7215748_286C_4b63_8A96_F4310F7D9AD4;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_E7215748_286C_4b63_8A96_F4310F7D9AD4;posisjon;Posisjon;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_E7215748_286C_4b63_8A96_F4310F7D9AD4;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_E7215748_286C_4b63_8A96_F4310F7D9AD4;tilgangstype;Hvem som har tilgang til objektet.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_E7215748_286C_4b63_8A96_F4310F7D9AD4;tilkoblingsdimensjon;Størrelse/dimensjon på rørene som skal kobles sammen.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_E7215748_286C_4b63_8A96_F4310F7D9AD4;VAuttakstype;Hva slags uttakstype som kan gjøres.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;"SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\""WaterConnection""@en" EAID_F26FB476_6BDC_410e_8581_1018E4A11A40;avsperringstype;Type avsperring for inngangen. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_F26FB476_6BDC_410e_8581_1018E4A11A40;åpningstype;Åpningsmekanisme av port, bom eller annet som avsperrer havnesikkerhetsområde. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_F26FB476_6BDC_410e_8581_1018E4A11A40;høydereferanse;Høydereferanse til kartobjektet. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_F26FB476_6BDC_410e_8581_1018E4A11A40;senterlinje;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_F26FB476_6BDC_410e_8581_1018E4A11A40;status;Objektets tilstand. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_F26FB476_6BDC_410e_8581_1018E4A11A40;datoTilgjengeligFra;Dato objektet er tilgjengelig fra. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_F26FB476_6BDC_410e_8581_1018E4A11A40;datoTilgjengeligTil;Dato objektet er tilgjengelig til. Brukes for objekter som kun er tilgjengelige deler av året eller i en sesong (sommer/vinter-halvåret). Årstall er ikke nødvendig. ;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavnegjerdeInngang EAID_F437A3E6_49BB_4a56_BDFE_FA4D4836E061;grense;Forløp som følger overgang mellom ulike fenomener.;egenskap;3.0;Utkast;Havnedata;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata\HavneområdeGrense