Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_38A8A4A5_289F_4354_9310_6B8F76DC6A24;Hoveddiagram Fritidsområder;;diagram;5.0.2;Gyldig;Fritidsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2FKB-Arealbruk-5.0.2 EAID_09AFDBD8_AF3F_45ef_8A92_0831D82CF5E9;Realisering fra Areal 4.0 Fritidsområder;;diagram;5.0.2;Gyldig;Fritidsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2FKB-Arealbruk-5.0.2 EAID_0315C529_E39D_4876_8CFD_8CDE24DD68A3;Golfbane;område for golfspilling;objekttype;5.0.2;Gyldig;Fritidsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Fritidsområder EAID_4FD22EC9_C17A_4b9a_AE73_D4F638776E3B;Lekeplass;område for lekeplass;objekttype;5.0.2;Gyldig;Fritidsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Fritidsområder EAID_6B32A2F2_1D19_4917_AA7A_B39B082B951C;Alpinbakke;nedfart for ski med permanent karakter;objekttype;5.0.2;Gyldig;Fritidsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Fritidsområder EAID_8546AE46_C165_4e04_810E_539FE034BB84;Skytebane;avgrenset område hvor det skytes;objekttype;5.0.2;Gyldig;Fritidsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Fritidsområder EAID_96AC0951_D03D_46c9_A932_33B6967D03E8;SportIdrettPlass;område hvor det utøves sport og idrett;objekttype;5.0.2;Gyldig;Fritidsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Fritidsområder EAID_A4D045C9_5FCD_44fa_8607_BBC9F7012F51;Campingplass;faste anlegg med servicebygg, campinghytter o.l.;objekttype;5.0.2;Gyldig;Fritidsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Arealbruk\FKB-Arealbruk-5.0.2\Fritidsområder