Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_FCCB4268_29F9_4bde_B917_446BD83E092B;GeovitenskapeligeUndersøkelserGenerelleKonsepter-4.0;;fagområdestandard;4.0;Tilbaketrukket;GeovitenskapeligeUndersøkelserGenerelleKonsepter-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser\GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0\GeovitenskapeligeUndersøkelserGenerelleKonsepter-4.0 EAPK_C7CD56F6_E910_444f_8763_01BACB0967BC;LøsmasseUndersøkelser;;pakke;1.0;;LøsmasseUndersøkelser;SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser\GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0\LøsmasseUndersøkelser EAPK_2B14C2B7_B943_4fa9_B641_D5D6AAA5D0AF;BerggrunnUndersøkelser;;pakke;1.0;;BerggrunnUndersøkelser;SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser\GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0\BerggrunnUndersøkelser EAPK_1D4C685A_5FFE_4a50_AB48_440AD07EF2CA;GrunnvannsUndersøkelser;;pakke;1.0;;GrunnvannsUndersøkelser;SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser\GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0\GrunnvannsUndersøkelser EAID_745E9870_88B6_483d_BCD8_4AA39661B8E7;GeovitenskapeligeUndersøkelser-4.0;;diagram;4.0;;GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser\GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0