Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_F0564839_D435_49ab_9198_FBC8FD4C779C;Rein-4.0;spesifikasjonen beskriver administrativ inndeling for næringen, beiteområder, trekkleier, drivingsleier og anlegg knytta til reindriftas bruk av naturressursene. Spesifikasjonen gjelder for hele landet og har vært utviklet i nært samarbeid med reindriftsnæringa opp gjennom mange år;fagområdestandard;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAPK_4E4E7FBE_BB6D_47cf_A7C3_847A577867CA;Rein-4.1;spesifikasjonen beskriver administrativ inndeling for næringen, beiteområder, trekkleier, drivingsleier og anlegg knytta til reindriftas bruk av naturressursene. Spesifikasjonen gjelder for hele landet og har vært utviklet i nært samarbeid med reindriftsnæringa opp gjennom mange år;fagområdestandard;4.1;Tilbaketrukket;Rein-4.1;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.1