Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_41243345_7F19_435c_B5FF_A5FB9CA989BB;Vegstengning Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning EAID_C4C6D52F_D133_4f28_B7A3_A0781CEA24BA;Vegstengning Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning EAID_45A525C4_8955_4bbc_9595_873B19750056;Vegstengning Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;Vegstengning;Informasjon om periodevis stengning av veg.;objekttype;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning EAID_2D307ED4_FD7F_4566_B421_3A766322CFCD;HovedårsakTilStengning;Gir informasjon om hva som er hovedårsak til stengning av vegen;kodeliste;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning EAID_3BFBAE4E_9F04_48e3_B446_AB5D1B2B7E7F;StengningVegstengning;Gir informasjon om stengning av vegen;kodeliste;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning EAID_3CAFBC2C_1E44_430c_A9B5_D7276CECDF15;SkredtypeVegstengning;"Angir hvilken type skred det er fare for. Bare aktuell dersom hovedårsak til vegstengning er ""Skred"" eller ""Skredfare"".";kodeliste;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning EAID_8B34D577_3244_4095_9A9B_2AE8D3A93C07;VærforholdPåVegenVegstengning;Angir hvilke værforhold det var på vegen i forkant av da vegstengning;kodeliste;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning EAID_C391AA40_5355_401b_9A72_CCECA2A35701;VindretningVegstengning;Angir hvilken vindretning det var på vegen i forkant av vegstengningen;kodeliste;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning EAID_E1110765_4B69_4182_AC5B_A80966E68F0E;StengtRetning;"Angir hvilken trafikkretning vegen er stengt for. Det er særlig for veger med midtdeler det er aktuelt å stenge for en trafikkretning. Envegskjørte veger angis som ""helt stengt"".";kodeliste;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;hovedårsakTilStengning;Gir informasjon om hva som er hovedårsak til stengning av vegen;egenskap;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning\Vegstengning EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;skredtype;"Angir hvilken type skred det er fare for. Bare aktuell dersom hovedårsak til vegstengning er ""Skred"" eller ""Skredfare"".";egenskap;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning\Vegstengning EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;stengtRetning;"Angir hvilken trafikkretning vegen er stengt for. Det er særlig for veger med midtdeler det er aktuelt å stenge for en trafikkretning. Envegskjørte veger angis som ""helt stengt"".";egenskap;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning\Vegstengning EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;stedsangivelse;Stedsnavn hvor forekomst er lokalisert. Evt plassering i forhold til stedsnavn.;egenskap;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning\Vegstengning EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;værforholdPåVegen;Angir hvilke værforhold det var på vegen i forkant av da vegstengning;egenskap;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning\Vegstengning EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;vindretning;Angir hvilken vindretning det var på vegen i forkant av vegstengningen;egenskap;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning\Vegstengning EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;temperaturPåVeg;Angir temperatur på vegen i forkant av vegstengning Enhet: Grader Celcius;egenskap;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning\Vegstengning EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;stengning;Gir informasjon om stengning av vegen;egenskap;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning\Vegstengning EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;stengtFraDato;Angir dato for stengning av vegen;egenskap;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning\Vegstengning EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;stengtFraKlokkeslett;Angir klokkeslett for stengning av vegen.;egenskap;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning\Vegstengning EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;stengtTilDato;Angir dato for åpning av vegen.;egenskap;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning\Vegstengning EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;stengtTilKlokkeslett;Angir klokkeslett for åpning av vegen.;egenskap;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning\Vegstengning EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning\Vegstengning EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning\Vegstengning