Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_C57C89E9_F4B6_405f_BEA2_0E3C87569A06;Realiseringer fra Generelle typer;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_255C06FB_F063_4879_BD05_C0DBD0B02E3B;Generelle avgrensningstyper;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_466F831D_0763_4a38_89EB_719F8D5D5625;Fellesegenskaper kurver og punkter;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_8AC0891D_B204_4060_B2CC_D66C0F245979;Objekttyper punkt;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_44B98E1C_3045_490e_8262_EEC69BAF48E2;Datatyper og kodelister;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_7CB68372_501E_438f_9E76_7700052A47BF;Realiseringer fra KystogSjø-4.0:Topografi;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_A350EA84_6811_4c6f_86B3_C686FBDC3306;Realiseringer fra KystogSjø-4.0:Maritim informasjon, Terreng-4.0;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_594154DB_6694_4ddd_9EAC_46CDB08FCA97;Realiseringer fra Bygnan-4.0;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_715A731E_76C0_4f13_A2EC_D8B080A5E77E;Avgrensning av Dybdeareal;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_D8E4A06E_1243_4c79_B9C4_42E7F647576D;Avgrensning av Tørrfall;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_0046851E_B69E_43fc_8CD3_856C64F976F1;Avgrensning av IkkeKartlagtSjøOmråde;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_3C2F0295_0B80_4336_8372_C9398B78F3BF;Fellesegenskaper flater;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_1FA566EB_06F6_484c_AE9F_5559B710A76C;Avgrensning av Landareal;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_7DE8DB1B_05D1_4dc0_B8A7_CF389726CE78;Avgrensning av Mudret område;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_B4FCE0D4_EF97_477d_9AC0_EE5419468E58;Objekttyper flate;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_201404DD_5A20_4eee_AF7F_B927787A85E8;Objekttyper kurve;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_CE20043C_0376_4712_BD7B_49132A94C26A;Avgrensning av Fareområde;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_0C413795_99C9_4858_857B_32C100BC2AC8;Flater avgrenset av HavElvSperre;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_AF2D586B_8D38_42e7_84C3_CAAAA5976188;Flater avgrenset av Kystkontur;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_396862CC_6825_4358_A644_6C58FBAB0EFA;Pakkeavhengigheter_Sjøkart-Dybdedata;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_9EB69F24_3C7F_4214_84CE_BAD0467F982C;Avgrensning av Datakvalitet;;diagram;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_0D155E7F_84F5_4304_A346_6E6624E27B79;Tørrfallsgrense;grense for tørrfallsområde, kurve med dybdeverdi 0.5 m under K0, sjøkartets nullnivå Merknad: Tilsvarer DEPCNT i S-57 med standard dybdeverdi på 0,5 -- Definition -- boundary for intertidal area, curve with depth value of 0.5 m below K0, the zero level of the nautical chart Note: Corresponds to DEPCNT in S-57 -57 with standard depth value of 0.5 (m);objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_10A1CEFE_2D42_46df_9F38_651BE58CD439;FellesegenskaperFiktivDelelinje;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_20EE9B61_83C4_48d5_83C7_B02EE2655C94;FiktivDelelinje;linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_2385C416_02E4_4d83_AF13_F16D386C7268;FlytedokkKant;avgrensning av flytedokk -- Definition -- delimitation of floating dock;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_2A23A7D2_F470_4973_8BD2_C64EB4427F6B;HavElvSperre;en fiktiv linje som definerer grensa mellom sjø og elv, i samme nivå som kystKontur (middel høyvann) Merknad: Denne er identisk med samme linje nevnt under kapitlet Innsjøer og vassdrag). -- Definition -- a fictitious line which defines the border between sea and river at the same level as coastline (mean high water) Note: This is identical to the same line referred to in the chapter on Lakes and watercourses).;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_2F79D131_3763_4ecb_809C_C0CFC467C561;Kystkontur;grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje Merknad: Tilsvarer COALNE i S-57 -- Definition -- boundary between land and sea, defined as the mean high water line Note: Corresponds to COALNE in S-57;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_2FA3C1DB_8AF4_4690_BCF2_CD0F2E9F9BF1;IkkeKartlagtSjømåltGrense;grense mot ikke kartlagt eller sjømålt område -- Definition -- boundary against an uncharted/non-surveyed area;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_312CDB95_F629_4996_B1AE_C6BDE31C1A33;Rampe;fast skrånende struktur som kan brukes som landingsplass for fartøy ved varierende vannstand Merknad: Dette er fritt oversatt etter S57: 'A sloping structure that can either be used as a landing place at variable water levels, for small vessels, landing ships, or a ferry boat, or for hauling a cradle carrying a vessel. (IHO Dictionary, S-32, 4th Edition)'. -- Definition -- permanent sloping structure which can be used as a landing place for vessels at variable water levels;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_3BAB8089_444B_430c_94BB_8F75549C1089;Grunne;"forhøyning på bunnen som skiller seg vesentlig fra høyden på bunnen omkring (SKSK ordbok) Omfatter de tidligere objektklassene Båe, Skjær_tidvis_tørt, Skvalpeskjær og Loddskudd med DYBDETYPE=2."" Merknad: Tilsvarer UWTROC i S-57 -- Definition -- a rise in the seafloor which differs significantly from the depth of the surroundings (NHS dictionary). Comprising the former object classes UnderwaterRock, RockIntermittentlyDry, RockAwash and SoundingShot with (depth type) DYBDTYP=2. Note: Corresponds to UWTROC in S-57";objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_49C1E7EC_ED95_49ee_BE15_A618C7C8542A;TørrdokkKant;avgrensning av tørrdokk -- Definition -- delimitation of dry dock;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_679F99C6_9325_4603_A4A9_DD1061D0F772;Utstikker;flytelignende småbåtutstikkere som benyttes for plassering av båt, av/påstigning i båt. Gjerne utformet med flere tverrgående utstikkere knyttet til en samleutstikker -- Definition -- float-like small boat piers which are used for mooring boats and embarking/disembarking. Often designed with a number of transverse finger quays connected to a main pier;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_68A25FB0_31E2_4b34_9F3D_A7F9BFDBCD34;PirKant;avgrensning av pir -- Definition -- delimitation of pier;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_77CAFC27_D96C_4f69_89B7_78C59098DDC2;MudretOmråde;oppmudret anlegg eller område med regelmessig opprettholdt dybde Merknad: Tilsvarer DRGARE i S-57 -- Definition -- dredged facility or area with a continuously maintained depth Note: Corresponds to DRGARE in S-57;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_7802D2DD_81F6_4658_B06F_A6316162D870;IkkeKartlagtSjømåltOmr;ikke kartlagt eller sjømålt område -- Definition -- area which is uncharted or which has not been surveyed;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_79F99044_9AD5_4b7d_8FBB_EF1312DE8720;Strømbryter;lav veggliknende konstruksjon, tidvis under vann, som strekker seg ut fra kysten for å beskytte kysten eller tvinge vannstrømmer inn i en kanal eller lignende -- Definition -- low wall-like construction, sporadically underwater, which extends from the coast to protect the coast or force currents into a channel, etc.;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_7F09B473_3497_4221_9BD2_99051DA12022;Tørrdokk;kunstig basseng på land avstengt med sluseport- der vannet kan pumpes ut slik at skip inne til overhaling blir stående tørt -- Definition -- artificial basin on land closed off by sluice gates - where the water can be pumped out so that ships which are in for overhauling stand high and dry;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_87A8C390_1524_4c6d_8A9C_E38610C0F1A7;Dybdekurve;linje mellom punkt med samme dybde i forhold til angitt referansenivå Merknad: Tilsvarer DEPCNT i S-57 -- Definition -- line between points with the same depth in relation to designated reference level Note: Corresponds to DEPCNT in S-57;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_9E9872C0_E0FC_4b05_B200_0221BFA5656F;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_A98CFD5F_03F3_4fb2_9DCE_195FB1D9B22B;Fareområdegrense;grense for generell fare eller slaggrunn (eldre begrep for område nær land der sjøen slår, altså der det kan forekomme slag mot grunnen) -- Definition -- boundary for general hazard or wave breaking slope (old term for area near land where the waves break, i.e. where the force of the sea may strike against the seafloor);objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_B07EABF3_CDE0_46bc_8374_792E083BA081;Pir;markert utstikkende brygge, normalt med vann under, i sjø -- Definition -- marked protruding pier, normally with water underneath, in the sea;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_B0AB5532_5844_406e_B033_D7F667DA248F;Spuntvegger;forstøtningsmur eller lede-molo som skal dirigere eller begrense strøm i elv eller tidevann -- Definition -- retaining wall or breakwater guide which guides or reduce currents in rivers or tidal waters;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_B0D9E809_2AC4_4e87_B2FD_584CD4331E4B;Datakvalitet;kvalitetsangivelsen på dybdeinformasjonen. Denne er vurdert ut ifra posisjonsnøyaktighet, nøyaktighet i dybdemålingene og dekningsgrad av havbunnen.;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_B107AAA4_7130_4298_A4D4_2A33425FE3AE;BygningsmessigAnleggVann;beskrivende linje for bygningsmessige anlegg ved sjø og vassdrag, uspesifisert -- Definition -- descriptive line for building-related facility by the sea or a watercourse, unspecified;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_B437E262_D305_407f_852B_46E007233A18;Datakvalitetgrense;generell avgrensningslinje for Datakvalitet.;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_B658376B_43D1_4606_870C_44B8677D2DFB;MudretOmrådegrense;grense for oppmudret anlegg eller område med regelmessig opprettholdt dybde -- Definition -- boundary for dredged facility or area with a continuously maintained depth;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_B97F51B0_1179_4941_9D27_D58E61333337;KaiBrygge;angivelse av innretninger som er satt opp for å betjene båter ved lasting- lossing og landligge Merknad: Kai er utvidet til også å kunne være bare et fortøyningsanlegg- f.eks. enkeltstående metallring for fastgjøring av skip. -- Definition -- indication of facilities set up to serve boats during loading, unloading and docking;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_B9B99924_8BEE_490c_966C_4E1AED573FE6;Flytedokk;flytene kunstig basseng avstengt med sluseport- der vannet kan pumpes ut slik at skip inne til overhaling blir stående tørt -- Definition -- floating, artificial basin closed off by sluice gates - where the water can be pumped out so that ships which are in for overhauling stand high and dry;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_C98197F4_2D52_460f_BBA1_F05DC630291C;Skjær;generalisert punktobjekt for små øyer eller landareal -- Definition -- generalised point object for small islands or land area;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_D40CD91B_A757_49e0_85A6_A94E01515FE4;Dybdeareal;sjøområde der alle dybdene er innenfor et angitt dybdeintervall Merknad: Tilsvarer DEPARE i S-57 -- Definition -- sea area where all of the depths are within a designated depth interval Note: Corresponds to DEPARE in S-57;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_DAB4A80F_662A_41ab_9DF9_D2342452C512;Dike;byggverk som skal hindre ukontrollert gjennomstrømming av vann fra hav -- Definition -- construction which is to prevent an uncontrolled flow of water from the sea;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_DFAB320F_5CCE_4dd3_8C51_B94068E7832F;Dybdepunkt;punkt i vann (ferskvann/saltvann) med verdi (z-verdi) som angir dybden på et sted i forhold til angitt referansenivå -- Definition -- a point in water (freshwater/saltwater) with a value (z value) which indicates the depth at a specific point in relation to the designated reference level;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_E6732CBC_3D25_48d2_9039_654F7F44214C;Molo;kunstig eller naturlig oppbygning som demper eller tilintetgjør bølgebevegelser i sjøen -- Definition -- artificial or natural structure which reduces or eliminates waves in the sea;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_EADC51B6_14BF_4808_83B7_9F22485ACD77;Tørrfall;tørrfall kalles den del av sjøbunnen som strekker seg fra 0.5 meter under sjøkartnull og opp til kystkonturen Merknad: Tørrfallsområdet avgrenses av kystkontur og tørrfallslinjen, som er nivålinjen 0.5 m under sjøkartnull. Tilsvarer DEPARE i S-57 -- Definition -- that part of the seafloor which extends from 0.5 metres below chart zero up to the coastline Note: The area is delimited by the coastline and the zero meter contour, which is the line at the 0.5 m level below chart zero. Corresponds to DEPARE in S-57;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_EC4E66AF_24DF_4a73_A1F1_D711F9B9BDB3;Slipp;bane som mindre og middelstore fartøyer kan hales opp ved landsetting, bedding Merknad: I S57 defineres slipp som: 'The prepared, and usually reinforced, inclined surface on which keel- and bilge-blocks are laid for supporting a vessel under construction. (IHO Dictionary, S-32, 4th Edition). Slipp brukes normalt som en linje (symboliseres som to parallelle linjer) på tvers av kystkonturen, som angir banen. Linjene stiples utenfor kystkonturen for å indikere at de er under vann. I stor målestokk kan kystkonturen der banen ligger også angis som slipp. -- Definition -- slipway where small and medium-sized vessels can be hauled up, slip;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_EC990B0C_5D8E_4013_9BD6_426649AF0E58;Bølgebryter;konstruksjon som beskytter et kystområde-,havn/havnebasseng eller ankringsområde mot bølger Merknad: Forskjell fra molo, ikke brukbar til fortøyning av båter. -- Definition -- construction protecting a coastal area, a harbour/harbour basin or anchorages against waves;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_F62087F1_400F_4a20_B2A4_B2A19DF7D2C2;Landareal;"området på ""land""-siden av kystkonturen, begrenset av kyst, kai og data-avgrensningslinjer Merknad: Tilsvarer LNDARE i S-57 -- Definition -- the area on the ""land"" side of the coastline, quay and data delineation lines Note: Corresponds to LNDARE in S-57";objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_F649B40F_6D2B_4eb0_88A0_F065B63E5130;FellesegenskaperDybdedata;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_FCCD88C9_BD2A_45b5_A87B_68E396D94341;Fareområde;generell fare, slaggrunn (eldre begrep for område nær land der sjøen slår, altså der det kan forekomme slag mot grunnen). Merknad: Tilsvarer OBSTRN i S-57 -- Definition -- general hazard, wave breaking slope (old term for area near land where the waves break, i.e. where the force of the sea may strike against the seafloor). Note: Corresponds to OBSTRN in S-57;objekttype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_1299D627_D50D_4148_8BBA_E56CE51D369A;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_7DA8994C_3044_46d2_BBF2_931C7D77547F;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_55DAB5DD_0177_4905_ACD5_E79923504E07;Kystreferanse;kystkonturens referansenivå -- Definition - - the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related;kodeliste;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_67783AFD_CB48_4cc2_A523_245A23AA9C39;Kysttype;kategori av kyst -- Definition - - the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA;kodeliste;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_6D61D602_CD01_4644_B12B_0609DAADC289;Kystkonstruksjonstype;angivelse av kystkonturens konstruksjon -- Definition - - the category of the usage of the shoreline construction. Note: S-57 CATSLC;kodeliste;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_CC2D4716_BF6F_47e6_840F_2C2516E6567E;Catzoc;kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen.;kodeliste;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_FD0CCB2D_D125_4900_B24D_3EADD674D22B;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_FF2A122C_04A3_4606_8C58_D14C72EAB13E;Dybdetype;klassifisering av dybdepunkt -- Definition - - classification of DepthPoint (not S-57);kodeliste;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001 EAID_0D155E7F_84F5_4304_A346_6E6624E27B79;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Tørrfallsgrense EAID_0D155E7F_84F5_4304_A346_6E6624E27B79;dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] -- Definition -- the depth of an object. Note: S-57 uses a 3-D encoding of the depth on the geometry. Compatible with DYBDE from the SOSI 4.0 chapter about General Types? ;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Tørrfallsgrense EAID_10A1CEFE_2D42_46df_9F38_651BE58CD439;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\FellesegenskaperFiktivDelelinje EAID_10A1CEFE_2D42_46df_9F38_651BE58CD439;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\FellesegenskaperFiktivDelelinje EAID_10A1CEFE_2D42_46df_9F38_651BE58CD439;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\FellesegenskaperFiktivDelelinje EAID_10A1CEFE_2D42_46df_9F38_651BE58CD439;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\FellesegenskaperFiktivDelelinje EAID_10A1CEFE_2D42_46df_9F38_651BE58CD439;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\FellesegenskaperFiktivDelelinje EAID_1299D627_D50D_4148_8BBA_E56CE51D369A;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Posisjonskvalitet EAID_1299D627_D50D_4148_8BBA_E56CE51D369A;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Posisjonskvalitet EAID_20EE9B61_83C4_48d5_83C7_B02EE2655C94;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\FiktivDelelinje EAID_2385C416_02E4_4d83_AF13_F16D386C7268;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\FlytedokkKant EAID_2A23A7D2_F470_4973_8BD2_C64EB4427F6B;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\HavElvSperre EAID_2F79D131_3763_4ecb_809C_C0CFC467C561;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Kystkontur EAID_2F79D131_3763_4ecb_809C_C0CFC467C561;kysttype;kategori av kyst -- Definition -- the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA ;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Kystkontur EAID_2FA3C1DB_8AF4_4690_BCF2_CD0F2E9F9BF1;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\IkkeKartlagtSjømåltGrense EAID_312CDB95_F629_4996_B1AE_C6BDE31C1A33;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Rampe EAID_3BAB8089_444B_430c_94BB_8F75549C1089;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Grunne EAID_3BAB8089_444B_430c_94BB_8F75549C1089;dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt -- Definition -- vertical distance from a given reference level down to the bottom or another object??;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Grunne EAID_49C1E7EC_ED95_49ee_BE15_A618C7C8542A;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\TørrdokkKant EAID_679F99C6_9325_4603_A4A9_DD1061D0F772;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Utstikker EAID_68A25FB0_31E2_4b34_9F3D_A7F9BFDBCD34;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\PirKant EAID_77CAFC27_D96C_4f69_89B7_78C59098DDC2;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\MudretOmråde EAID_77CAFC27_D96C_4f69_89B7_78C59098DDC2;minimumsdybde;minste dybde innen et område -- Definition -- the minimum (shoalest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL1;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\MudretOmråde EAID_77CAFC27_D96C_4f69_89B7_78C59098DDC2;maksimumsdybde;største dybde innen et område -- Definition -- the maximum (deepest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL2;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\MudretOmråde EAID_7802D2DD_81F6_4658_B06F_A6316162D870;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\IkkeKartlagtSjømåltOmr EAID_79F99044_9AD5_4b7d_8FBB_EF1312DE8720;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Strømbryter EAID_7DA8994C_3044_46d2_BBF2_931C7D77547F;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Identifikasjon EAID_7DA8994C_3044_46d2_BBF2_931C7D77547F;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Identifikasjon EAID_7DA8994C_3044_46d2_BBF2_931C7D77547F;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Identifikasjon EAID_7F09B473_3497_4221_9BD2_99051DA12022;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Tørrdokk EAID_87A8C390_1524_4c6d_8A9C_E38610C0F1A7;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Dybdekurve EAID_87A8C390_1524_4c6d_8A9C_E38610C0F1A7;dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt -- Definition -- vertical distance from a given reference level down to the bottom or another object??;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Dybdekurve EAID_9E9872C0_E0FC_4b05_B200_0221BFA5656F;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Dataavgrensning EAID_A98CFD5F_03F3_4fb2_9DCE_195FB1D9B22B;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Fareområdegrense EAID_B07EABF3_CDE0_46bc_8374_792E083BA081;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Pir EAID_B0AB5532_5844_406e_B033_D7F667DA248F;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Spuntvegger EAID_B0D9E809_2AC4_4e87_B2FD_584CD4331E4B;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Datakvalitet EAID_B0D9E809_2AC4_4e87_B2FD_584CD4331E4B;catzoc;egenskap for kode som angir kvaliteten på dybdeinformasjonen.;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Datakvalitet EAID_B107AAA4_7130_4298_A4D4_2A33425FE3AE;senterlinje;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\BygningsmessigAnleggVann EAID_B437E262_D305_407f_852B_46E007233A18;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Datakvalitetgrense EAID_B658376B_43D1_4606_870C_44B8677D2DFB;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\MudretOmrådegrense EAID_B97F51B0_1179_4941_9D27_D58E61333337;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\KaiBrygge EAID_B9B99924_8BEE_490c_966C_4E1AED573FE6;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Flytedokk EAID_C98197F4_2D52_460f_BBA1_F05DC630291C;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Skjær EAID_D40CD91B_A757_49e0_85A6_A94E01515FE4;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Dybdeareal EAID_D40CD91B_A757_49e0_85A6_A94E01515FE4;minimumsdybde;minste dybde innen et område -- Definition -- the minimum (shoalest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL1;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Dybdeareal EAID_D40CD91B_A757_49e0_85A6_A94E01515FE4;maksimumsdybde;største dybde innen et område -- Definition -- the maximum (deepest) value of a depth range. Note: S-57 DRVAL2;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Dybdeareal EAID_DAB4A80F_662A_41ab_9DF9_D2342452C512;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Dike EAID_DFAB320F_5CCE_4dd3_8C51_B94068E7832F;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Dybdepunkt EAID_DFAB320F_5CCE_4dd3_8C51_B94068E7832F;dybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt -- Definition -- vertical distance from a given reference level down to the bottom or another object??;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Dybdepunkt EAID_DFAB320F_5CCE_4dd3_8C51_B94068E7832F;dybdetype;type dybdepunkt -- Definition -- type of depth point;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Dybdepunkt EAID_E6732CBC_3D25_48d2_9039_654F7F44214C;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Molo EAID_EADC51B6_14BF_4808_83B7_9F22485ACD77;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Tørrfall EAID_EC4E66AF_24DF_4a73_A1F1_D711F9B9BDB3;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Slipp EAID_EC990B0C_5D8E_4013_9BD6_426649AF0E58;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Bølgebryter EAID_F62087F1_400F_4a20_B2A4_B2A19DF7D2C2;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Landareal EAID_F649B40F_6D2B_4eb0_88A0_F065B63E5130;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\FellesegenskaperDybdedata EAID_F649B40F_6D2B_4eb0_88A0_F065B63E5130;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\FellesegenskaperDybdedata EAID_F649B40F_6D2B_4eb0_88A0_F065B63E5130;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\FellesegenskaperDybdedata EAID_F649B40F_6D2B_4eb0_88A0_F065B63E5130;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\FellesegenskaperDybdedata EAID_F649B40F_6D2B_4eb0_88A0_F065B63E5130;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\FellesegenskaperDybdedata EAID_FCCD88C9_BD2A_45b5_A87B_68E396D94341;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20201001;Gyldig;Sjøkart-Dybdedata_20201001;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Sjøkart-Dybdedata_20201001\Fareområde