Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_C54EDFD0_892A_4def_AD4F_3F88B5AF9A52;Main;;diagram;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5 EAID_4673341A_60B3_4312_9E6B_6728A2A897DF;Kodelister;;diagram;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5 EAID_362D9857_FD15_4f89_A49D_4B558D56F02B;SSRForekomst;ulike forekomster av samme skrivemåte som viser hvor/i hvilke sammenhenger navnet brukes Eksempel: En forekomst kan være på et kart, på et vegskilt, i offentlig register (GAB), eller navnet kan foreløpig ikke være tatt i bruk (= produkt 'uspesifisert');objekttype;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5 EAID_6C318B44_82DB_4eca_9BE3_CB97F51AC1DC;Skrivemåte;ulike skrivemåter av navneenheten, ikke forskjellige navn;objekttype;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5 EAID_85735D62_3980_460f_961A_D5B47FC5132C;Navneenhet;den grunnleggende informasjonstypen i SSR er navneenheten Merknad: En navneenhet er knyttet til kun ett navneobjekt (geografisk objekt) som angis med kun en NAVNTYPE kode. Variasjoner i skrivemåten av ett og samme navn på samme navneobjekt, regnes som samme navneenhet Eksempel: Glomma og Glåma, når de står til samme navneobjekt som har samme utstrekning, samme navneenhet, men med to forskjellige skrivemåter.;objekttype;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5 EAID_B7CEA31A_8C7B_4d82_9F8D_9CCADC2C8681;FysiskObjekt;;objekttype;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5 EAID_887F8BB7_FB60_48a2_865D_3A825DC58217;StedsnavnTypestatus;Hvilken bruk/frekvens et stedsnavn har;kodeliste;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5 EAID_B86CDA4E_FB3B_4862_966B_74B17357F9E9;Språk;språk;kodeliste;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5 EAID_BBE5CF1D_E84E_4c38_BA74_3815D1DC903E;Navnetype;navnetype er en underinndeling av TEMA-koden, brukt for mer detaljert koding. Denne forteller hva slags begrep navneheten står til Merknad: Kun typer som er beskrevet i tabellen kan benyttes. Listen er delt inn i hovedgrupper og undergrupper.;kodeliste;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5 EAID_DEE12A85_A39E_4148_9E67_B569EE0B11AF;StedsnavnSkrivemåtestatus;Hvilken status stedsnavnet har i forhold til lov om stadnamn;kodeliste;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5 EAID_362D9857_FD15_4f89_A49D_4B558D56F02B;ssrId;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\SSRForekomst EAID_362D9857_FD15_4f89_A49D_4B558D56F02B;navnetype;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\SSRForekomst EAID_362D9857_FD15_4f89_A49D_4B558D56F02B;stedsnavn;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\SSRForekomst EAID_362D9857_FD15_4f89_A49D_4B558D56F02B;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\SSRForekomst EAID_362D9857_FD15_4f89_A49D_4B558D56F02B;kommunenummer;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\SSRForekomst EAID_362D9857_FD15_4f89_A49D_4B558D56F02B;stedsnavnRegistreringsdato;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\SSRForekomst EAID_362D9857_FD15_4f89_A49D_4B558D56F02B;produkt [0..1];;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\SSRForekomst EAID_362D9857_FD15_4f89_A49D_4B558D56F02B;kartbladindeks [0..1];;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\SSRForekomst EAID_6C318B44_82DB_4eca_9BE3_CB97F51AC1DC;ssrId;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Skrivemåte EAID_6C318B44_82DB_4eca_9BE3_CB97F51AC1DC;navnetype;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Skrivemåte EAID_6C318B44_82DB_4eca_9BE3_CB97F51AC1DC;stedsnavn;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Skrivemåte EAID_6C318B44_82DB_4eca_9BE3_CB97F51AC1DC;kommunenummer;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Skrivemåte EAID_6C318B44_82DB_4eca_9BE3_CB97F51AC1DC;stedsnavnSkrivemåtestatus;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Skrivemåte EAID_6C318B44_82DB_4eca_9BE3_CB97F51AC1DC;statusdato [0..1];;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Skrivemåte EAID_6C318B44_82DB_4eca_9BE3_CB97F51AC1DC;stedsnavnRegistreringsdato;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Skrivemåte EAID_6C318B44_82DB_4eca_9BE3_CB97F51AC1DC;stedsnavnkilde [0..1];;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Skrivemåte EAID_6C318B44_82DB_4eca_9BE3_CB97F51AC1DC;stedsnavnmerknad [0..1];;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Skrivemåte EAID_6C318B44_82DB_4eca_9BE3_CB97F51AC1DC;årstall [0..1];;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Skrivemåte EAID_6C318B44_82DB_4eca_9BE3_CB97F51AC1DC;arkivsaksnummer [0..1];;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Skrivemåte EAID_6C318B44_82DB_4eca_9BE3_CB97F51AC1DC;arkivløpenummer [0..1];;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Skrivemåte EAID_85735D62_3980_460f_961A_D5B47FC5132C;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Navneenhet EAID_85735D62_3980_460f_961A_D5B47FC5132C;objId;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Navneenhet EAID_85735D62_3980_460f_961A_D5B47FC5132C;ssrId;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Navneenhet EAID_85735D62_3980_460f_961A_D5B47FC5132C;navnetype;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Navneenhet EAID_85735D62_3980_460f_961A_D5B47FC5132C;stedsnavn;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Navneenhet EAID_85735D62_3980_460f_961A_D5B47FC5132C;kommunenummer;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Navneenhet EAID_85735D62_3980_460f_961A_D5B47FC5132C;språk;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Navneenhet EAID_85735D62_3980_460f_961A_D5B47FC5132C;stedsnavnTypestus;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Navneenhet EAID_85735D62_3980_460f_961A_D5B47FC5132C;stedsnavnVedtaksmyndighet;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Navneenhet EAID_85735D62_3980_460f_961A_D5B47FC5132C;matrikkelnummer [0..1];;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Navneenhet EAID_85735D62_3980_460f_961A_D5B47FC5132C;gatenummer [0..1];;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\Navneenhet EAID_B7CEA31A_8C7B_4d82_9F8D_9CCADC2C8681;objId;;egenskap;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5\FysiskObjekt