Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_0C750389_DB5A_41d2_BB0F_DD4C6ED10FFE;Rekkverk;Dette er pakken for rekkverk;pakke;1.0;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAPK_655E9DCA_AF1E_4e56_BD2E_0934F306DDC6;Rekkverksende;;pakke;1.0;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverksende EAPK_0F6B7C7E_FA6E_4439_B2DD_AB43AEFBCBA0;Stoetpute;;pakke;1.0;Ukjent;Stoetpute;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Stoetpute EAID_DA1107E0_33FB_443a_B7B1_48CF180FF01C;FagmodellRekkverk;;diagram;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk EAID_81E55B22_9513_4161_8412_32EE20C13E10;FagmodellRekkverk Kodeliste;;diagram;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk EAID_151B5427_766E_43e0_9F91_E9028A4B21C3;FagmodellRekkverkElement;;objekttype;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk EAID_29926167_9266_4b0e_8AD3_2FDCFBFAAC8C;RekkverkElementSamling;;objekttype;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk EAID_84958AED_B021_41a6_9EC4_2F5E547BE6BA;Rekkverk;;objekttype;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk EAID_EC7134A4_20D0_4dc0_9BCE_D784B07475C2;FagmodellRekkverk;;objekttype;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk EAID_AB08C667_CDF7_4127_8F31_926AADCFC9D3;Bevegelsesklasse;Angir bevegelsesklasse.;kodeliste;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk EAID_E489FED2_34F8_4cfd_8244_C255B60D312D;Utboeyningsklasse;Angir utbøyningsklasse.;kodeliste;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk EAID_FB2975D4_D520_4114_B4C6_3360E4F70E0F;Skaderisiko;Angir skaderisiko.;kodeliste;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk EAID_84958AED_B021_41a6_9EC4_2F5E547BE6BA;plassering;;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_84958AED_B021_41a6_9EC4_2F5E547BE6BA;stolpeavstand;;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_84958AED_B021_41a6_9EC4_2F5E547BE6BA;rekkverkstype;;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_84958AED_B021_41a6_9EC4_2F5E547BE6BA;sikkerhetsavstand;;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_84958AED_B021_41a6_9EC4_2F5E547BE6BA;bruksområde;;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk EAID_84958AED_B021_41a6_9EC4_2F5E547BE6BA;senterlinje;;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellRekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk\Rekkverk