Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;Gravetillatelse;Sted hvor det er gitt tillatelse til å grave i vegen;objekttype;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse EAID_04CAA61F_CED9_4846_B1CE_CD15720035EF;InnmålingsdataLevert;Angir om det er levert innmålingsdata som dokumenterer geografisk plassering av tiltak.;kodeliste;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse EAID_26F57DAD_25C3_4404_9D88_36E83CEFAC96;Framføring;Angir hvilken type framføring som skal benyttes;kodeliste;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse EAID_421796DF_D778_41a6_B9B7_FC15D3681142;Gravested;Angir hvor det er gitt tillatelse til graving relatert til vegen;kodeliste;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse EAID_78B79A8B_5D4B_4705_A2A6_C4FA6BD29E8C;BakgrunnForGraving;Angir hvilken type graving/tillatelse det er tale om;kodeliste;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse EAID_E4033582_5317_4ced_B28F_C879FDED3E10;Graveformål;Angir formål for graving;kodeliste;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;bakgrunnForGraving;Angir hvilken type graving/tillatelse det er tale om;egenskap;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse\Gravetillatelse EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;graveformål;Angir formål for graving;egenskap;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse\Gravetillatelse EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;gravested;Angir hvor det er gitt tillatelse til graving relatert til vegen;egenskap;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse\Gravetillatelse EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;framføring;Angir hvilken type framføring som skal benyttes;egenskap;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse\Gravetillatelse EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;dato_SøknadMottatt;Angir dato for når søknad ble mottatt;egenskap;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse\Gravetillatelse EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;dato_PlanlagtOppstart;Angir hvilken dato graving har planlagt start/startet;egenskap;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse\Gravetillatelse EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;dato_PlanlagtFerdigstillelse;Angir hvilken dato graving er planlagt/ble ferdigsstilt;egenskap;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse\Gravetillatelse EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;gravedybde;Angir planlagt gravedybde Enhet: Centimeter;egenskap;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse\Gravetillatelse EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;egenskap;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse\Gravetillatelse EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;arkivnummer;Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem;egenskap;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse\Gravetillatelse EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse\Gravetillatelse EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;innmålingsdataLevert;Angir om det er levert innmålingsdata som dokumenterer geografisk plassering av tiltak.;egenskap;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse\Gravetillatelse EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;dato_EgenkontrollskjemaMottatt;Dato når egenkontrollskjema ble levert;egenskap;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse\Gravetillatelse EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;dato_Garantiutløp;Angir dato garantitid utløper;egenskap;2.17;Ukjent;Gravetillatelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse\Gravetillatelse