Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_AE550805_EFDE_4560_B784_7644C0A41696;Landskapsarkitektur-5.0;omfatter kunstig skapte eller planlagt skapte elementer i landskapet;fagområdestandard;5.0;Gyldig;Landskapsarkitektur-5.0;SOSI Generell objektkatalog\Landskapsarkitektur\Landskapsarkitektur-5.0