Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_A2E3C54F_5791_4159_B175_11D29464D7F0;Antenne Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne EAID_993AD814_4FB7_4337_81D1_7AEF47235E69;Antenne Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne EAID_32062205_4522_4e86_AD86_8F9DA0049B2F;Antenne Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;Antenne;Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.;objekttype;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne EAID_1822A811_448F_463c_99E0_84F2003BFAC8;Type;Angir type;kodeliste;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne EAID_616A5543_67CB_402e_B4AB_2C3D2583980B;Vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;kodeliste;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne EAID_BA4003C4_6156_47c3_96F6_CBDC73E39787;Eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;kodeliste;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;type;Angir type;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;høyde;Angir vegobjektets høyde Enhet: Meter;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;driftsmerking;Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;SCADA_Merking;Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. ;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;produktnavn;Angir produktnavn/typebetegnelse, kan også ta med typenummer;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;produsentnavn;Angir navn på produsent av vegobjektet;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;arkivreferanse;Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;vedlikeholdsansvarlig_Navn;Angir navn på vedlikeholdsansvarlig.;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Antenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne