Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_6D691800_7D04_4cde_8534_B5FD23982F6F;Hoveddiagram TilgjengelighetFriluft;;diagram;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_315B82C9_A09C_41e8_AD58_882ABBFDAAC8;Kodelister;;diagram;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_E62B3682_1E3F_42d1_9EAF_BE8D005B20D0;Realisering fra SOSI_Objekt;;diagram;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_4EED21D0_E978_4a1b_8183_73D56A565584;Datatyper med realisering;;diagram;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_47F1CFB8_C6C7_4339_8BB1_A114041F9823;Pakkerealisering;;diagram;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;FriluftTurvei;Turveinett som omfatter traktorvei, gang-og sykkelvei, grusvei osv.;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;FriluftToalett;Toalett;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_44B35A9D_9A18_4c7e_8DA2_56C8932CD713;FriluftFriluftomrGr;Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for Friluftsområder.;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_5DDD30F0_6890_45a9_A7DC_0F2C5ACBB480;FriluftBaderampe;Anlegg som er tilrettelagt for å komme seg in i vannet mha. rullestol eller som synshemmed.;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_79919317_B833_462e_984D_D3154939D59C;FriluftParkeringsområde;På parkeringsområder telles det eksisterende plasser for personbiler og HC-plasser, ikke potensial for HC-plasser.;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_79C79792_C8BF_4e13_92EB_0BCD73749600;FriluftParkeringsområdeGr;Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for FriluftParkeringsområde.;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_7F400AE3_EFED_4154_BBD8_3A06114AE5A7;FriluftStSikrFriluftomr;Statlig sikra friluftsområde er et datasett fra Miljødirektoratet.;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_9E1FF216_62B1_4934_9237_85029E669E4F;FriluftGrillBålplass;Grill- eller Bålplass;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_ABD90135_BDCC_495c_9386_AAE0D8520523;FriluftHytterTilrettelagt;Turisthytter som har en viss grad av tilrettelegging.;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;FriluftFiskeplass;Anlegg som er tilrettelagt for å fiske.;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_D449FF76_0D90_46c7_AF0D_8BD7BF15F78A;FriluftHCparkering;Parkeringsplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kartlegges eksisterende HC-parkeringsplasser ikke potensial for HC-parkeringsplasser.;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_D728464D_C035_465d_8736_DFD1635C87A9;FriluftStSikrFriluftomrGr;Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for Statlig Sikrete Friluftsområder.;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_EA62F0A4_1AEB_4e30_9AAF_A9C1A58B9FFB;FriluftFriluftsområde;Alle friluftsområder som ikke er statlig sikrete friluftsområder.;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_EB59D45F_1D0F_483f_8E41_160B438C1D48;FriluftSittegruppe;Kombinasjon av benk(er) og bord.;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_F54CA199_448D_4355_B760_3C878125FE6E;FriluftFellesegenskaper;Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er objekttype-uavhengige og derfor benyttes for alle objekttyper. Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;FriluftGapahuk;Byggverk av trematerialer, opprinnelig ment for nødtørftig overnatting, som flest har kun to eller tre vegger og tak.;objekttype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_2C38EFDD_7B5A_4a97_B99E_965CF22E0DAE;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. MERKNAD 1: Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. MERKNAD 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_035638DE_67A0_437e_A695_0FE2DB6770CE;Belysning;Kodeliste for belysning, gjelder både turvei og Toalett/Omkledning.;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_10F0171B_7B0C_42ab_B927_06731B982007;Byggtype;Byggtype;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_1452EB74_E4CE_4b49_86DB_3D61F943023D;Døråpner;Angis om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt.;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_207733F7_023F_4871_A3C3_34EF42E9B5DF;Frihøyde;For synshemmede er det viktig at greiner og takutspring som kan forårsake” kollisjon” ikke kommer inn på gangstier.;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_379CFE80_4BC5_4ed4_B3DA_AB0D6657C48C;Ledelinje;Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) på vei eller langs vegg som angi retning eller varsel om fare.;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_452E6516_BD1E_4ae3_8D4C_BA3DCB05A286;SpesialFotrutetype;Typer er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse.;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_4E87ED89_F618_4211_A316_4EDE43DAB59F;Årstidsbruk;Angir om bruk av parkeringsområde, turvei er begrenset etter sesong.;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_520B9964_3AEC_4f92_B861_8AE40FB4B04C;Kommunenummer;Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_5C7917C0_9E82_4c62_B6CD_8E671A206E0D;Tilgjengelighetsvurdering;Fast skala for vurdering av tilgjengelighet.;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_66AD27E1_FC3D_4d3c_B21C_3F0B95734175;Håndlistplassering;Angis om det finnes håndlist og om den er plassert på begge sider eller kun på en side.;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_6DE7E837_1777_4214_87E6_88F517A85231;Opphav;Angir kildeorganisasjon;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_7B13208B_33FE_43c8_BFFB_A9E580FD8173;Dekke;Type av underlag som utgjør hoveddelen av veien/området.;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_A5E54AAD_5151_423c_A4F2_5240DF1C422F;Dørtype;Angis hval slags dør det dreier seg om.;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_AB822EBB_AE8A_4716_9F42_3C2EBC98052A;Veitype;Angis hval slags turvei det handler seg om.;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_AC11BAAE_2F6A_4c49_87D6_0034F46CA46A;Dekketilstand;Tilstand av dekke mht. krav.;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_C289F7E3_04A4_41bc_8319_A940BBF74804;Kontrast;Anvendes både for fargekontrast ved inngangsdører, ved baderamper osv. og kontrast av ledelinjer langs turvei.;kodeliste;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;posisjon;Geometri;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;veitype;Type turvei;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;spesialFotrutetype;Typer er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;årstidsbruk;Angir om bruk av turveien er begrenset etter sesong.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;sperrebom;Angir om sperrebom finnes.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;sperrebomTilgjengelig;"Angir om sperrebom er tilgjengelig iht. krav. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom sperrebom er ""Ja"".";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;dekke;Type underlag;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;dekkeTilstand;Kvalitet av underlag;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;møteHvileplass;Angir om hvileplasser finnes.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;antallTilstrekkelig;"Angir om antall møteplasser er tilstrekkelig iht. krav. Avhengig verdi - må kun fylles ut hvis møte-/hvileplass er ""Ja"".";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;belysning;Veibelysning;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;bredde;Minste bredde oppgis i cm uten desimaler.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;stigning;Stigning/fall i kursretningen oppgis i grader med en desimal.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;tverrfall;Stigning/fall på tvers av kursretningen oppgis i grader med en desimal.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;friHøyde;Fri høyde over veibanen;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;ledelinje;Velg om det finnes ledelinje resp. hvilken type ledelinje.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;ledelinjeKontrast;Angir hvor godt utformet ledelinjen er. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom det finnes ledelinje.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;tilgjengvurderingRullestol;Angir om turveien møter kravene for manuell rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;tilgjengvurderingElRullestol;Angir om turveien møter kravene for elektriske rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_1126FA2B_0DE3_45f7_A44D_E93441B11E85;tilgjengvurderingSyn;Angir om turveien møter kravene for synshemmede.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftTurvei EAID_2C38EFDD_7B5A_4a97_B99E_965CF22E0DAE;lokalId;Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\Identifikasjon EAID_2C38EFDD_7B5A_4a97_B99E_965CF22E0DAE;navnerom;"Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"". Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\Identifikasjon EAID_2C38EFDD_7B5A_4a97_B99E_965CF22E0DAE;versjonId;"Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\Identifikasjon EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;posisjon;Geometri;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;byggtype;Bygningens hovedfunksjon;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;rampe;Kryss av om rampe finnes.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;håndlist;"Utforming av håndlist Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"".";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;rampeBredde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;rampeStigning;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Stigningen oppgis i grader med 1 desimal.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;håndlistHøyde1;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant angis i cm uten desimaler.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;håndlistHøyde2;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Høyden på den nederste håndlistens øverste kant angis i cm uten desimaler.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;rampeTerskel;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Terskelhøyde oppgis i cm med 1 desimal.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;rampeTilgjengelig;"Angir om rampen møter kravene for manuell rullestol. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"".";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;avstandHC;Avstand til nærmeste HC-parkeringsplass oppgis i meter uten desimaler.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;dørtype;Angir hva slags dør det dreier seg om.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;terskelhøyde;Terskelhøyden oppgis i cm med 1 desimal.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;diameter;Hinderfri snusirkel oppgis i cm uten desimaler.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;døråpner;Angir om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;belysningInne;Angir om det finnes belysning i toalettbygningen.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;manøverknappHøyde;Høyden oppgis i cm uten desimaler.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;breddeInngang;Minste bredde oppgis i cm uten desimaler.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;omkledningTilgjengelig;Angir om omkledning møter kravene for rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;kontrastInngang;Fargekontrast mellom fasade og dør/inngangsparti;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;servantTilgjengelig;Angir om servant møter kravene for rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;wcTilgjengelig;Angir om toalett møter kravene for rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;tilgjengvurderingRullestol;Angir om bygningen møter kravene for manuell rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;tilgjengvurderingElRullestol;Angir om bygningen møter kravene for elektrisk rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_3E858B5B_87D6_4420_8759_DAA3BBD4012E;tilgjengvurderingSyn;Angir om bygningen møter kravene for synshemmede.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftToalett EAID_44B35A9D_9A18_4c7e_8DA2_56C8932CD713;grense;Avgrensning av område;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFriluftomrGr EAID_5DDD30F0_6890_45a9_A7DC_0F2C5ACBB480;posisjon;Geometri;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftBaderampe EAID_5DDD30F0_6890_45a9_A7DC_0F2C5ACBB480;rampe;Kryss av om det finnes en rampe.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftBaderampe EAID_5DDD30F0_6890_45a9_A7DC_0F2C5ACBB480;håndlist;"Utforming av håndlist Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"".";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftBaderampe EAID_5DDD30F0_6890_45a9_A7DC_0F2C5ACBB480;rampeBredde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftBaderampe EAID_5DDD30F0_6890_45a9_A7DC_0F2C5ACBB480;rampeStigning;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Stigningen oppgis i grader med 1 desimal.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftBaderampe EAID_5DDD30F0_6890_45a9_A7DC_0F2C5ACBB480;håndlistHøyde1;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftBaderampe EAID_5DDD30F0_6890_45a9_A7DC_0F2C5ACBB480;håndlistHøyde2;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Høyden på den nederste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftBaderampe EAID_5DDD30F0_6890_45a9_A7DC_0F2C5ACBB480;rampeTerskel;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Terskelhøyde oppgis i cm med 1 desimal.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftBaderampe EAID_5DDD30F0_6890_45a9_A7DC_0F2C5ACBB480;rampeTilgjengelig;"Angir om rampen møter kravene for manuell rullestol. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"".";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftBaderampe EAID_5DDD30F0_6890_45a9_A7DC_0F2C5ACBB480;tilgjengvurderingRullestol;Angir om baderampen møter kravene for manuell rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftBaderampe EAID_5DDD30F0_6890_45a9_A7DC_0F2C5ACBB480;tilgjengvurderingSyn;Angir om baderampen møter kravene for synshemmede.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftBaderampe EAID_79919317_B833_462e_984D_D3154939D59C;posisjon;Geometri;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftParkeringsområde EAID_79919317_B833_462e_984D_D3154939D59C;kapasitetPersonbiler;Antall personbiler parkeringsplassen er tilrettelagt til.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftParkeringsområde EAID_79919317_B833_462e_984D_D3154939D59C;kapasitetUU;Antall HC-parkeringsplasser som finnes på parkeringsområdet.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftParkeringsområde EAID_79919317_B833_462e_984D_D3154939D59C;årstidsbruk;Angir om bruk av parkeringsområde er begrenset etter sesong.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftParkeringsområde EAID_79919317_B833_462e_984D_D3154939D59C;dekke;Type av underlag som utgjør hoveddelen av området.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftParkeringsområde EAID_79919317_B833_462e_984D_D3154939D59C;dekkeTilstand;Kvalitet av underlag;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftParkeringsområde EAID_79919317_B833_462e_984D_D3154939D59C;tilgjengvurderingRullestol;Angir om området møter kravene for manuell rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftParkeringsområde EAID_79C79792_C8BF_4e13_92EB_0BCD73749600;grense;Avgrensning av område;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftParkeringsområdeGr EAID_7F400AE3_EFED_4154_BBD8_3A06114AE5A7;posisjon;Geometri;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftStSikrFriluftomr EAID_7F400AE3_EFED_4154_BBD8_3A06114AE5A7;navn;Navn av området;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftStSikrFriluftomr EAID_7F400AE3_EFED_4154_BBD8_3A06114AE5A7;naturbaseNr;Nr. i naturbasen;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftStSikrFriluftomr EAID_7F400AE3_EFED_4154_BBD8_3A06114AE5A7;linkBilde;Link til bilde;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftStSikrFriluftomr EAID_7F400AE3_EFED_4154_BBD8_3A06114AE5A7;linkSkjema;Link til skjema;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftStSikrFriluftomr EAID_9E1FF216_62B1_4934_9237_85029E669E4F;posisjon;Geometri;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGrillBålplass EAID_9E1FF216_62B1_4934_9237_85029E669E4F;dekke;Type av underlag ;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGrillBålplass EAID_9E1FF216_62B1_4934_9237_85029E669E4F;dekketilstand;Angir kvalitet av dekke.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGrillBålplass EAID_9E1FF216_62B1_4934_9237_85029E669E4F;helning;Helning oppgis i grad med 1 desimal.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGrillBålplass EAID_9E1FF216_62B1_4934_9237_85029E669E4F;tilgjengvurderingRullestol;Angir om plassen møter kravene for manuell rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGrillBålplass EAID_ABD90135_BDCC_495c_9386_AAE0D8520523;posisjon;Geometri;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHytterTilrettelagt EAID_ABD90135_BDCC_495c_9386_AAE0D8520523;navn;Navn av hytta;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHytterTilrettelagt EAID_ABD90135_BDCC_495c_9386_AAE0D8520523;eier;Eier av hytta;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHytterTilrettelagt EAID_ABD90135_BDCC_495c_9386_AAE0D8520523;lenke;Lenke til mer info om hytta;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHytterTilrettelagt EAID_ABD90135_BDCC_495c_9386_AAE0D8520523;tilrettelagt;Angis til hvilken funksjonshemning hytta er tilrettelagt.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHytterTilrettelagt EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;posisjon;Geometri;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;rampe;Kryss av om det finnes en rampe.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;håndlist;"Utforming av håndlist Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"".";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;rampeBredde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"" Minste bredde oppgis i cm uten desimaler";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;rampeStigning;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Stigningen oppgis i grader med 1 desimal.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;håndlistHøyde1;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;håndlistHøyde2;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Høyden på den nederste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;rampeTerskel;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Terskelhøyde oppgis i cm med 1 desimal.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;rampeTilgjengelig;"Angir om rampen møter kravene for manuell rullestol. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"".";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;flytebrygge;Kryss av om det finnes en flytebrygge.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;dekke;Type av underlag;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;plankeavstand;Avhengig verdi - avhengig verdi - må kun fylles ut dersom dekke er «Tre». Plankeavstand oppgis i cm med en desimal.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;dekkeTilstand;Angir kvalitet av underlag.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;diameter;Hinderfri snusirkel oppgis i cm uten desimaler.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;rekkverk;Kryss av om det finnes et rekkverk.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;stoppkant;Kryss av om det finnes en stoppkant.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;stoppkantHøyde;Stoppkanthøyde oppgis i cm med 1 desimal.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;tilgjengvurderingRullestol;Angir om fiskeplassen møter kravene for manuell rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;tilgjengvurderingElRullestol;Angir om fiskeplassen møter kravene for elektriske rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_B7B3965E_BDCF_49f3_B76D_E7DEDDAE7A34;tilgjengvurderingSyn;Angir om fiskeplassen møter kravene for synshemmede.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFiskeplass EAID_D449FF76_0D90_46c7_AF0D_8BD7BF15F78A;posisjon;Geometri;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHCparkering EAID_D449FF76_0D90_46c7_AF0D_8BD7BF15F78A;skiltet;Angir om HC-parkeringsplassen er skiltet.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHCparkering EAID_D449FF76_0D90_46c7_AF0D_8BD7BF15F78A;merket;Angir om HC-parkeringsplassen er merket, mht. avgrensingen av parkeringsplassen. Det kan være farge, men også forskjellig materiale, kantstein, tau osv.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHCparkering EAID_D449FF76_0D90_46c7_AF0D_8BD7BF15F78A;bredde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut hvis merket er ""Ja"". Minste bredde oppgis i cm uten desimaltall.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHCparkering EAID_D449FF76_0D90_46c7_AF0D_8BD7BF15F78A;lengde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut hvis merket er ""Ja"". Minste lengde oppgis i cm uten desimaltall.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHCparkering EAID_D449FF76_0D90_46c7_AF0D_8BD7BF15F78A;avstandFasilitet;Gangavstand (veien som må gås, ikke luftlinje) til nærmeste fasilitet eller begynnelsen av turvei. Angis i m uten desimaltall. ;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHCparkering EAID_D449FF76_0D90_46c7_AF0D_8BD7BF15F78A;avgift;Angir om HC-parkering er avgiftspliktig for funksjonshemmede.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHCparkering EAID_D449FF76_0D90_46c7_AF0D_8BD7BF15F78A;automatHøyde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom avgift er ""ja"". Høyden måles til den øverste knappen eller myntinnkastet og angis i cm uten desimaltall.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHCparkering EAID_D449FF76_0D90_46c7_AF0D_8BD7BF15F78A;tilgjengeligAutomat;"Avhengig verdi - må kun fylles ut hvis avgift er ""Ja"".";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHCparkering EAID_D449FF76_0D90_46c7_AF0D_8BD7BF15F78A;tilgjengvurderingRullestol;Angir om parkeringsplassen møter kravene for manuell rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHCparkering EAID_D449FF76_0D90_46c7_AF0D_8BD7BF15F78A;tilgjengvurderingElRullestol;Angir om parkeringsplassen møter kravene for elektriske rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftHCparkering EAID_D728464D_C035_465d_8736_DFD1635C87A9;grense;Avgrensning av område;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftStSikrFriluftomrGr EAID_EA62F0A4_1AEB_4e30_9AAF_A9C1A58B9FFB;posisjon;Geometri;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFriluftsområde EAID_EA62F0A4_1AEB_4e30_9AAF_A9C1A58B9FFB;navn;Navn av området;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFriluftsområde EAID_EA62F0A4_1AEB_4e30_9AAF_A9C1A58B9FFB;naturbaseId;Nr i naturbasen;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFriluftsområde EAID_EA62F0A4_1AEB_4e30_9AAF_A9C1A58B9FFB;parkeringsområde;Parkeringsområde;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFriluftsområde EAID_EA62F0A4_1AEB_4e30_9AAF_A9C1A58B9FFB;hcParkeringsplass;HC Parkeringsplass;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFriluftsområde EAID_EA62F0A4_1AEB_4e30_9AAF_A9C1A58B9FFB;toalett;Toalett;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFriluftsområde EAID_EA62F0A4_1AEB_4e30_9AAF_A9C1A58B9FFB;turvei;Turvei;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFriluftsområde EAID_EA62F0A4_1AEB_4e30_9AAF_A9C1A58B9FFB;baderampe;Baderampe;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFriluftsområde EAID_EA62F0A4_1AEB_4e30_9AAF_A9C1A58B9FFB;fiskeplass;Fiskeplass;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFriluftsområde EAID_EA62F0A4_1AEB_4e30_9AAF_A9C1A58B9FFB;grillBålplass;Grill eller Bålplass;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFriluftsområde EAID_EA62F0A4_1AEB_4e30_9AAF_A9C1A58B9FFB;sittegruppe;Sittegruppe;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFriluftsområde EAID_EA62F0A4_1AEB_4e30_9AAF_A9C1A58B9FFB;gapahuk;Gapahuk;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFriluftsområde EAID_EA62F0A4_1AEB_4e30_9AAF_A9C1A58B9FFB;informasjon;Informasjon;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFriluftsområde EAID_EA62F0A4_1AEB_4e30_9AAF_A9C1A58B9FFB;annen;annen;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFriluftsområde EAID_EB59D45F_1D0F_483f_8E41_160B438C1D48;posisjon;Geometri;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftSittegruppe EAID_EB59D45F_1D0F_483f_8E41_160B438C1D48;dekke;Type av underlag;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftSittegruppe EAID_EB59D45F_1D0F_483f_8E41_160B438C1D48;dekketilstand;Kvalitet av underlag;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftSittegruppe EAID_EB59D45F_1D0F_483f_8E41_160B438C1D48;helning;Helning oppgis i grad med 1 desimal.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftSittegruppe EAID_EB59D45F_1D0F_483f_8E41_160B438C1D48;høydeBord;Avstand mellom bakken og undersiden av bordplaten. ;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftSittegruppe EAID_EB59D45F_1D0F_483f_8E41_160B438C1D48;utstikkBord;Avstand mellom enden av bordplaten og bein til bordet som angir om rullestol kan rulle under bordplaten. ;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftSittegruppe EAID_EB59D45F_1D0F_483f_8E41_160B438C1D48;tilgjengvurderingRullestol;Angir om sittegruppen møter kravene for manuell rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftSittegruppe EAID_F54CA199_448D_4355_B760_3C878125FE6E;identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFellesegenskaper EAID_F54CA199_448D_4355_B760_3C878125FE6E;opphav;Referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFellesegenskaper EAID_F54CA199_448D_4355_B760_3C878125FE6E;bildefil;Bilde av kartlagt objekt;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFellesegenskaper EAID_F54CA199_448D_4355_B760_3C878125FE6E;førsteDatafangstdato;Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFellesegenskaper EAID_F54CA199_448D_4355_B760_3C878125FE6E;kommune;Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFellesegenskaper EAID_F54CA199_448D_4355_B760_3C878125FE6E;datafangstdato;Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFellesegenskaper EAID_F54CA199_448D_4355_B760_3C878125FE6E;kommentar;Fritekst;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFellesegenskaper EAID_F54CA199_448D_4355_B760_3C878125FE6E;forbedringsforslag;Fritekst;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftFellesegenskaper EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;posisjon;Geometri;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;rampe;Kryss av om det finnes en rampe.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;håndlist;"Utforming av håndlist Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"".";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;rampeBredde;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;rampeStigning;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Stigningen oppgis i grader med 1 desimal.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;håndlistHøyde1;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;håndlistHøyde2;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Høyden på den nederste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;rampeTerskel;"Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"". Terskelhøyde oppgis i cm med 1 desimal.";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;rampeTilgjengelig;"Angir om rampen møter kravene for manuell rullestol. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er ""ja"".";egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;breddeInngang;Minste bredde oppgis i cm uten desimaler.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;høydeInngang;Minste høyde oppgis i cm uten desimaler.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;terskelhøyde;Terskelhøyden oppgis i cm med 1 desimal.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;kontrastInngang;Fargekontrast mellom fasade og dør/inngangsparti;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;diameter;Hinderfri snusirkel oppgis i cm uten desimaler.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;dekke;Type av underlag;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;dekkeTilstand;Angir kvalitet av underlag.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;tilgjengvurderingRullestol;Angir om gapahuken møter kravene for manuell rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;tilgjengvurderingElRullestol;Angir om gapahuken møter kravene for elektriske rullestol.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk EAID_FBBE4FB1_9AB5_4cc7_B40E_D7F2D2FC1467;tilgjengvurderingSyn;Angir om gapahuken møter kravene for synshemmede.;egenskap;1.0;Erstattet;Tilgjengelighet - Friluft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Universell Utforming\Tilgjengelighet - Friluft\FriluftGapahuk