Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_A9ED3B3E_98FA_4e39_AA76_8409F96FE77D;Vegfunksjon Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Vegfunksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon EAID_52A815C4_0DF3_4271_834D_4CCAAB6CB7C9;Vegfunksjon Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Vegfunksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon EAID_93D492B0_6D30_4563_B73D_E0691D3566F3;Vegfunksjon Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Vegfunksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon EAID_821A4261_4C33_4210_AE01_300834E7C334;Vegfunksjon;Angir vegfunksjon;objekttype;2.17;Ukjent;Vegfunksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon EAID_61160C87_6822_4383_9714_BDCA71334AFA;VegfunksjonVegfunksjon;;kodeliste;2.17;Ukjent;Vegfunksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon EAID_821A4261_4C33_4210_AE01_300834E7C334;vegfunksjon;;egenskap;2.17;Ukjent;Vegfunksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon\Vegfunksjon EAID_821A4261_4C33_4210_AE01_300834E7C334;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Vegfunksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon\Vegfunksjon EAID_821A4261_4C33_4210_AE01_300834E7C334;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Vegfunksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon\Vegfunksjon