Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_A15703C9_415E_4de7_A7BF_CE49C0B4350A;Hoveddiagram Menneskelig påvirkning - tapte fiskeredskaper;;diagram;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper EAID_EF500AB3_22CC_4d49_B155_5E7EC6FFD4E4;Hoveddiagram datatyper og kodelister;;diagram;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper EAID_9EA7CAA0_76C6_4b1c_96CE_C32FBBCD08F6;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper EAID_4DD8C0EA_2A85_4847_9893_A6CFD258AF5F;Pakkerealisering Menneskelig påvirkning - tapte fiskeredskaper - 20221201;;diagram;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper EAID_0BDD28F1_ACFC_4e53_B462_41390B0A3859;Oversiktsdiagram Menneskelig påvirkning - tapte fiskeredskaper;;diagram;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper EAID_78D72F95_8029_4ebc_A549_AB8DD98ADC19;GenerelleEgenskaperTapteFiskeredskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;TapteFiskeredskaper;Navnet på platformen som ble brukt til videofilming.;objekttype;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper EAID_6860F59B_8565_48af_ABFE_FF0B9CA4E9D4;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper EAID_CE0ABEE9_886B_47da_B571_5752C904BD28;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.;datatype;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper EAID_14FACC6F_33C6_4314_84E0_B93E71B8174D;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper EAID_6860F59B_8565_48af_ABFE_FF0B9CA4E9D4;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\Posisjonskvalitet EAID_78D72F95_8029_4ebc_A549_AB8DD98ADC19;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\GenerelleEgenskaperTapteFiskeredskaper EAID_78D72F95_8029_4ebc_A549_AB8DD98ADC19;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\GenerelleEgenskaperTapteFiskeredskaper EAID_78D72F95_8029_4ebc_A549_AB8DD98ADC19;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\GenerelleEgenskaperTapteFiskeredskaper EAID_78D72F95_8029_4ebc_A549_AB8DD98ADC19;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\GenerelleEgenskaperTapteFiskeredskaper EAID_78D72F95_8029_4ebc_A549_AB8DD98ADC19;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\GenerelleEgenskaperTapteFiskeredskaper EAID_CE0ABEE9_886B_47da_B571_5752C904BD28;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\Identifikasjon EAID_CE0ABEE9_886B_47da_B571_5752C904BD28;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\Identifikasjon EAID_CE0ABEE9_886B_47da_B571_5752C904BD28;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans);egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\Identifikasjon EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;posisjon;sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists ;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;marineGrunnkartId;Unikt fortløpende id-nummer i Marine grunnkart.;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;plattform;Fartøy som har innhentet data.;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;region;Regionen som videotransektet er tatt i. Samsvarer med lokalitetene i Marine grunnkart.;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;toktNummer;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. -- Definition -- Cruise number at IMR.;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;stasjonId;Unik Stasjons-ID for videotransektet (samsvar med navn på videofilm).;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;lengdeTransekt;Lengde på transekt (f.eks 50 m).;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;lengdegrad;Lengdegrad (midt lengdegrad for transektet);egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;breddegrad;Breddegrad (midt breddegrad for transektet);egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;presisjon;Presisjon (fra-til, f.eks. 10-100 m).;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;startdato;Dato (angitt ved starten på transektet).;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;dyp1;Dyp ved start på transekt;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;dyp2;Dyp ved slutt på transekt.;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;dypType;Beskriver dyp1 og dyp2 med en av tre mulige egenskaper: Dyp på midten, Gjennomsnittlig dyp, eller Start-slutt dyp.;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper EAID_F876800A_400B_4351_894E_20DDC8D9A455;fiskeredskapKommentar;En kommentar om fiskeredskap er tilstede eller ikke;egenskap;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper\TapteFiskeredskaper