Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_0E583796_4071_4dcc_A653_55BB3C00F669;Belysningsstrekning Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning EAID_2AB61289_31CE_4d98_8BDE_D5E1A0D63165;Belysningsstrekning Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning EAID_2EB7EA1D_3AA0_4d22_AE82_5D128CADF717;Belysningsstrekning Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;Belysningsstrekning;Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler;objekttype;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning EAID_659B2F8F_E49A_464f_9480_520588BF3397;VedlikeholdsansvarligBelysningsstrekning;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;kodeliste;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning EAID_6CC83D8E_F660_4bd1_BD2D_829E9F2B03AA;BruksområdeBelysningsstrekning;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;kodeliste;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning EAID_6D882A21_0E7F_4f56_B65F_7EC38ACFDB91;TypeBelysningsstrekning;Angir hvilken type vegobjektet er av;kodeliste;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning EAID_D47E69AC_5A79_486a_8DCE_FC0EF4EFB93F;Tenningssystem;Angir hvilken teknologi som benyttes for tenning og slukking;kodeliste;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning EAID_E2983D06_6F2B_4fbc_A6F5_E8BCFE5D97CA;Dimming;Angir om belysningsstrekning kan dimmes;kodeliste;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning EAID_ECF3EA54_740F_4cb7_BA24_FC4244864C3D;EierBelysningsstrekning;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;kodeliste;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning EAID_F1B88D3A_8527_4368_AA65_7ADF92DCAE56;Fjernstyring;Angir om det er mulig å fjernstyre belysningsstrekning;kodeliste;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;bruksområde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;navnPåStrekning;Gir navn på strekning som Belysningsstrekning dekker;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;tenningssystem;Angir hvilken teknologi som benyttes for tenning og slukking;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;dimming;Angir om belysningsstrekning kan dimmes;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;fjernstyring;Angir om det er mulig å fjernstyre belysningsstrekning;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;avstand_Innbyrdes;Angir normal innbyrdes avstand mellom belysningspunkt som ligger etter hverandre i rekke. Enhet: Meter;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;luminansnivå;Gjennomsnittlig luminansnivå ved åpning av anlegget Enhet: Candela/kvadratmeter;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;eier_Navn;Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning