Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_3BF3C68B_E026_4b5e_96B3_9DED7592C0DA;Forsterkningslag Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag EAID_19A92EA9_B336_487f_9E34_B38B38B10353;Forsterkningslag Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag EAID_10914E86_589B_4edc_9065_2C6131AF452A;Forsterkningslag Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag EAID_78B77EC7_CC3A_4938_A871_70716182F0A7;Forsterkningslag;Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2);objekttype;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag EAID_5521F2EB_61A6_4ad1_B2CF_035734626A8E;BudsjettForsterkningslag;Angir hvilket budsjett utlegging går over;kodeliste;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag EAID_D274D245_9148_42f2_8222_F50462D5C120;TypeForsterkningslag;Angir hvilken type vegobjektet er av;kodeliste;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag EAID_78B77EC7_CC3A_4938_A871_70716182F0A7;tykkelse;Angir lagets tykkelse Enhet: Millimeter;egenskap;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag\Forsterkningslag EAID_78B77EC7_CC3A_4938_A871_70716182F0A7;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;egenskap;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag\Forsterkningslag EAID_78B77EC7_CC3A_4938_A871_70716182F0A7;steinstørrelse;Angir største steinstørrelse Enhet: Millimeter;egenskap;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag\Forsterkningslag EAID_78B77EC7_CC3A_4938_A871_70716182F0A7;bredde_Gjennomsnitt;Angir gjennomsnittsbredde Enhet: Meter;egenskap;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag\Forsterkningslag EAID_78B77EC7_CC3A_4938_A871_70716182F0A7;utleggingsdato;Angir dato for utlegging;egenskap;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag\Forsterkningslag EAID_78B77EC7_CC3A_4938_A871_70716182F0A7;budsjett;Angir hvilket budsjett utlegging går over;egenskap;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag\Forsterkningslag EAID_78B77EC7_CC3A_4938_A871_70716182F0A7;merknad;Gir permanent merknad;egenskap;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag\Forsterkningslag EAID_78B77EC7_CC3A_4938_A871_70716182F0A7;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag\Forsterkningslag EAID_78B77EC7_CC3A_4938_A871_70716182F0A7;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag\Forsterkningslag EAID_78B77EC7_CC3A_4938_A871_70716182F0A7;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;egenskap;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag\Forsterkningslag EAID_78B77EC7_CC3A_4938_A871_70716182F0A7;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Forsterkningslag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag\Forsterkningslag