Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_5BA00973_BEB1_46df_9F66_C2AE747EC61D;Datatyper_19103CSLv4.0;;pakke;;Ukjent;Datatyper_19103CSLv4.0;SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL\Datatyper_19103CSLv4.0