Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_76DC5096_23A6_45e0_8AA9_51A18392DA6D;Hovedskjema RåstoffLokaliteter;;diagram;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\MineralressurserMineralressurser EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;IndustrimineralLokalitet;lokalitet som gir opplysninger om en industrimineralressurs;objekttype;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;MalmLokalitet;lokalitet som gir opplysninger angående en malmressurs;objekttype;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;NatursteinLokalitet;lokalitet som gir opplysninger angående en natursteinressurs;objekttype;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;identRastoffobj;forekomstobjektets identifikasjonskode Merknad: Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eksempel: 17290010101;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;forekomstNummer;unik nummerering av forekomsten som råstoffobjektet tilhører Merknad: Benyttes som koplingsnøkkel mellom de ulike objektene i forekomsten. Mange viktige egenskaper finnes kun på områdeobjektet som er hovedobjektet til forekomsten Eks. 1729001;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;materialType;hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;materialUndertype;underinndeling av materialtypene som kan være/er gjenstand for utvinning Merknad: Er en mer detaljert inndeling av det råstoff som utvinnes (hovedsakelig kjemiske elementer (Cu, Pb, Zn osv.) og mineralnavn);egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;navnRastoffobj;navn på forekomsten;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;typeRastoffVirksomhet;angir type/status på eventuell aktivitet;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;driftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;driftForhold;angir driftsforholdene Merknad: Ajour pr. siste oppdatering;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;totalProduksjon;anslått tonnasje av totalt utvunnet råstoff fra forekomstobjektet Merknad: Angitt i 1000 tonn og anslaget er gjort på basis av prøvedrift eller regulær drift;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;geolBeskrivelse;beskrivende tekstfelt eller link (URL) til tekstlig beskrivelse;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet EAID_65F09772_4A1B_496a_A208_B993F16DBAB8;historiskViktig;angivelse om forekomsten er historisk viktig;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\IndustrimineralLokalitet EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;identRastoffobj;forekomstobjektets identifikasjonskode Merknad: Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eksempel: 17290010101;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;forekomstNummer;unik nummerering av forekomsten som råstoffobjektet tilhører Merknad: Benyttes som koplingsnøkkel mellom de ulike objektene i forekomsten. Mange viktige egenskaper finnes kun på områdeobjektet som er hovedobjektet til forekomsten Eks. 1729001;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;materialType;hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;materialUndertype;underinndeling av materialtypene som kan være/er gjenstand for utvinning Merknad: Er en mer detaljert inndeling av det råstoff som utvinnes (hovedsakelig kjemiske elementer (Cu, Pb, Zn osv.) og mineralnavn);egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;navnRastoffobj;navn på forekomsten;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;typeRastoffVirksomhet;angir type/status på eventuell aktivitet;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;driftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;driftForhold;angir driftsforholdene Merknad: Ajour pr. siste oppdatering;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;totalProduksjon;anslått tonnasje av totalt utvunnet råstoff fra forekomstobjektet Merknad: Angitt i 1000 tonn og anslaget er gjort på basis av prøvedrift eller regulær drift;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;geolBeskrivelse;beskrivende tekstfelt eller link (URL) til tekstlig beskrivelse;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet EAID_7642859D_66E3_4751_B05B_62E58B4C35EB;historiskViktig;angivelse om forekomsten er historisk viktig;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\MalmLokalitet EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;identRastoffobj;forekomstobjektets identifikasjonskode Merknad: Består av kommunenummer (4 siffer), og et løpenummer (7 siffer). Ideelt sett består løpenummeret av et område nummer (3 siffer), lokalitetsnummer (2 siffer) og prøvenummer (2 siffer). Eksempel: 17290010101;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;forekomstNummer;unik nummerering av forekomsten som råstoffobjektet tilhører Merknad: Benyttes som koplingsnøkkel mellom de ulike objektene i forekomsten. Mange viktige egenskaper finnes kun på områdeobjektet som er hovedobjektet til forekomsten Eks. 1729001;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;materialType;hvilken type råstoff som kan være/er gjenstand for utvinning;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;materialUndertype;underinndeling av materialtypene som kan være/er gjenstand for utvinning Merknad: Er en mer detaljert inndeling av det råstoff som utvinnes (hovedsakelig kjemiske elementer (Cu, Pb, Zn osv.) og mineralnavn);egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;navnRastoffobj;navn på forekomsten;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;typeRastoffVirksomhet;angir type/status på eventuell aktivitet;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;driftMetode;angir driftsmetode Merknad: Dominerende driftsmetode for lokaliteten;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;driftForhold;angir driftsforholdene Merknad: Ajour pr. siste oppdatering;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;totalProduksjon;anslått tonnasje av totalt utvunnet råstoff fra forekomstobjektet Merknad: Angitt i 1000 tonn og anslaget er gjort på basis av prøvedrift eller regulær drift;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;geolBeskrivelse;beskrivende tekstfelt eller link (URL) til tekstlig beskrivelse;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;antallAnalyser;antallet utførte kjemiske og/eller mekaniske analyser;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet EAID_7E06C6C1_3B38_4b84_A08F_F1384156066C;historiskViktig;angivelse om forekomsten er historisk viktig;egenskap;2.0;Erstattet;RåstoffLokaliteter;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mineralressurser\RåstoffLokaliteter\NatursteinLokalitet