Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_40FEF140_ADF9_4c60_AA6A_5E429FABDA8D;ObjektlisteFerdigvegsdata;;pakke;1.0;;ObjektlisteFerdigvegsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata EAPK_1C40BF58_AB10_4b76_9350_2B20C256FD63;NVDB Rutedatasett V.2;;produktspesifikasjon;1.0;Ukjent;NVDB Rutedatasett V.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\NVDB Rutedatasett V.2 EAPK_22424E74_4E51_4c60_ABDA_B389EDE588BC;VU053;Hovedpakke for modeller for modelldrevne utbyggingsprosjekter under VU053-prosjektet;pakke;1.0;;VU053;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053 EAPK_4B05FDDA_358D_4deb_8D09_C0F53D4BC23E;NVDB Rutedatasett;;produktspesifikasjon;1.0;Ukjent;NVDB Rutedatasett;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\NVDB Rutedatasett EAPK_B4755A49_5FB2_4d9c_BEFF_DA7CB121AB98;DOK;;pakke;1.0;;DOK;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK EAPK_87483ED4_7385_4ce3_9446_7A3409393BA0;Prosjektmodeller;;pakke;1.0;;Prosjektmodeller;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller EAID_47506355_4FDA_4de7_BEC6_95A0050AF125;Statens vegvesen;;diagram;1.0;;Statens vegvesen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen