Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_8AE232CE_7FF2_436c_A86C_4AC58C2700D7;Kodelister og datatyper;;pakke;1.0;Ukjent;Kodelister og datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\Kodelister og datatyper EAPK_D2814FBA_FB46_443c_9A6D_4FF0DC5636D2;Plan felles;;pakke;1.0;Ukjent;Plan felles;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\Plan felles EAPK_CE436D43_3D79_4c9c_B6D2_2CA3D62C4BC4;Fellesegenskaper_Svalbardplan;;pakke;1.0;Ukjent;Fellesegenskaper_Svalbardplan;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\Fellesegenskaper_Svalbardplan EAID_655AF81B_C973_44f0_813E_A54646A535B6;Svalbardplan Samlemodell;;diagram;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_2FFBB4C1_6CF5_46da_8346_EC99B8A21411;Planområde;;diagram;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_6CA875E1_1E8E_44bc_B92C_B466E7BAD642;Planformål;;diagram;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_AA3138B8_CCD9_46b4_A3A9_3A21EE280A3D;Soner;;diagram;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_EE557F24_5E7C_43f5_A5E0_F55B1A352F84;Punkt, linjer og påskrift;;diagram;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_EB9F38A6_1F8F_4b20_BF0E_326191731C01;Objekttype Planområde - realiseringer;;diagram;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_3367466C_3A8E_4942_985C_C4FAA3CA639B;Objekttyper Soner - realiseringer;;diagram;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_E1F01B3C_394C_40ee_82E0_CC4A097B0206;Objekttyper Grenser - realiseringer;;diagram;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_0914CBDC_6BD9_4fc7_A827_4BC30ED5CD89;SvpRetningslinjeGrense;grense for retningslinje i arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav b);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_24A2D4D9_CB98_4f9a_9ACD_F25DBDCCDA4C;SvpJuridiskLinje;linje for juridisk tilleggsinformasjon;objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_26B4BE63_64C7_45f9_A407_915FF7F6712C;SvpAngittHensynGrense;grense for vernesone i arealplan (sml. § 49 );objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_2CC4CA22_7A82_4220_BAEF_BB1FC8FA9285;SvpArealformålGrense;grense for arealformålsområde i arealplan (sml. § 49);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_2E04B32B_0BF2_4805_9C5D_2B5E93C6892B;SvpSikringGrense;grense for hensynssone for sikring (sml. § 49 tredje ledd nr. 7);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_2E5F4FC0_85EE_4f49_B7F0_FDE65E3CE58A;SvpRetningslinjeOmråde;område med retningslinje i arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav b);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_2F76DD54_FD5B_463d_9516_0F0C1F8D4ACD;SvpAngittHensynSone;områder med vernesone i arealplan (sml. § 49);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_3315D235_84A5_4272_9F8E_49A25817D7CA;SvpSikringSone;område for hensynssone for sikring (sml. § 49 tredje ledd nr 7);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_471CB0D3_E7E3_49a4_8D4A_B777DF99E31F;SvpArealformålOmråde;område med gitt arealformål i arealplan (sml. § 49 tredje ledd);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_4A8EFCBE_CD35_41d2_8E7E_4639B169D3D6;SvpFareGrense;grense for hensynssone for fare (svp. § 49 tredje ledd nr 7);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_63B52072_0637_4640_8755_9A26FF6F9225;SvpBestemmelseOmråde;område med bestemmelser til arealplanen (sml. § 49 femte ledd bokstav a);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_6D1A21F1_DA81_431c_8022_CF274A45B1CC;SvpStøyGrense;grense for hensynssone for støy (sml. § 49 tredje ledd nr. 7);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_6E31FEC5_8007_42ca_80AA_A666199A4699;SvpSamferdselLinje;linjer som viktige ledd i kommunikasjonssystemet i planområdet (sml. § 49 tredje ledd nr. 6);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_6F6FF17C_569F_46ae_8480_951A0488FC3C;SvpBestemmelseGrense;avgrensning av område med bestemmelser til arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav a);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_8E15AB3D_E272_45e8_B247_B8CE0BC13B7C;SvpRegulertHøyde;linje for bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_9131B440_EC1C_4485_838E_4E9D1312F5B0;SvpGrense;grense for planområde (sml. § 48);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_947A0C68_651C_4eac_B6A7_9D0E1207FB0B;SvpJuridiskPunkt;punkt for juridisk bindende tilleggsinformasjon;objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_A0E5A4BF_ACE6_4d93_BE81_EB5F47BEB2CB;SvpBåndleggingGrense;grense for hensynssone for båndlegging i planområdet (sml. § 49 tredje ledd nr. 7 - faresoner);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_A38F6A0A_7AAC_4aec_8E50_7BFEDE4F370E;SvpPåskrift;supplerende tekst til arealplanen (sml. § 49 tredje ledd);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_AAFEC6AE_A3AC_4f0f_A0FE_8982F850DEC6;SvpStøySone;område for hensynssone for støy (sml. § 49 tredje ledd nr. 7);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_AB94D981_EE08_4a74_8893_84E4821C5B02;SvpBåndleggingSone;båndleggingssone (sml. kap. III - § 49 tredje ledd nr 9 - og V);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_CEAC4EF7_72FE_418a_A6B1_4BBCB9F458B5;SvpOmråde;det geografiske område (del-)planen dekker (sml. §§ 47 og 49 første ledd) Merk: Der planen har ulike vertikalnivå, skal det være (minst?) ett SvPOmråde for hvert vertikalnivå.;objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_DD155FBD_83B2_4d22_955E_0BC5F2FE06D1;SvpFareSone;område for hensynssone for fare (sml. § 49 tredje ledd nr 7);objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_ED5EF016_842B_4e43_8E7B_6E599DDF44CE;SvpInfrastrukturLinje;linje for hensynssone med særlige krav til infrastruktur;objekttype;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101 EAID_0914CBDC_6BD9_4fc7_A827_4BC30ED5CD89;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpRetningslinjeGrense EAID_24A2D4D9_CB98_4f9a_9ACD_F25DBDCCDA4C;senterlinje;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpJuridiskLinje EAID_24A2D4D9_CB98_4f9a_9ACD_F25DBDCCDA4C;juridisklinje;linje for utstrekning av planens, arealformålets, bygnings m.v. juridiske virkning;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpJuridiskLinje EAID_26B4BE63_64C7_45f9_A407_915FF7F6712C;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpAngittHensynGrense EAID_2CC4CA22_7A82_4220_BAEF_BB1FC8FA9285;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpArealformålGrense EAID_2E04B32B_0BF2_4805_9C5D_2B5E93C6892B;grense;;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpSikringGrense EAID_2E5F4FC0_85EE_4f49_B7F0_FDE65E3CE58A;område;objektets utstrekning;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpRetningslinjeOmråde EAID_2E5F4FC0_85EE_4f49_B7F0_FDE65E3CE58A;retningslinjeHjemmel;retningslinje knyttet til arealer i planen;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpRetningslinjeOmråde EAID_2F76DD54_FD5B_463d_9516_0F0C1F8D4ACD;område;objektets utstrekning;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpAngittHensynSone EAID_2F76DD54_FD5B_463d_9516_0F0C1F8D4ACD;angittHensyn;hensynssone - særlig hensyn med angivelse av interesse;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpAngittHensynSone EAID_2F76DD54_FD5B_463d_9516_0F0C1F8D4ACD;hensynSonenavn;identifikasjon av hensynssone ;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpAngittHensynSone EAID_2F76DD54_FD5B_463d_9516_0F0C1F8D4ACD;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpAngittHensynSone EAID_3315D235_84A5_4272_9F8E_49A25817D7CA;område;objektets utstrekning;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpSikringSone EAID_3315D235_84A5_4272_9F8E_49A25817D7CA;sikring;hensynssone - sikringssone;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpSikringSone EAID_3315D235_84A5_4272_9F8E_49A25817D7CA;hensynSonenavn;identifikasjon av hensynssone ;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpSikringSone EAID_3315D235_84A5_4272_9F8E_49A25817D7CA;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpSikringSone EAID_471CB0D3_E7E3_49a4_8D4A_B777DF99E31F;område;objektets utstrekning;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpArealformålOmråde EAID_471CB0D3_E7E3_49a4_8D4A_B777DF99E31F;arealformål;arealformål - formålet må angis nærmere (sml. § 49 tredje ledd);egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpArealformålOmråde EAID_471CB0D3_E7E3_49a4_8D4A_B777DF99E31F;arealstatus;status for arealbruk i arealplanen (sml. § 49 tredje ledd );egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpArealformålOmråde EAID_471CB0D3_E7E3_49a4_8D4A_B777DF99E31F;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpArealformålOmråde EAID_471CB0D3_E7E3_49a4_8D4A_B777DF99E31F;områdenavn;navn/feltbetegnelse på arealformålsområde innen arealplanen (sml. § 49 tredje ledd);egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpArealformålOmråde EAID_471CB0D3_E7E3_49a4_8D4A_B777DF99E31F;utnytting;grad av utnytting (sml. § 49 femte ledd);egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpArealformålOmråde EAID_471CB0D3_E7E3_49a4_8D4A_B777DF99E31F;uteoppholdsareal;minste uteoppholdsareal (sml. § 49 femte ledd);egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpArealformålOmråde EAID_4A8EFCBE_CD35_41d2_8E7E_4639B169D3D6;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpFareGrense EAID_63B52072_0637_4640_8755_9A26FF6F9225;område;;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpBestemmelseOmråde EAID_63B52072_0637_4640_8755_9A26FF6F9225;bestemmelseOmrådeNavn;planbestemmelse knyttet til navngitt område;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpBestemmelseOmråde EAID_63B52072_0637_4640_8755_9A26FF6F9225;type;Sml. § 49 sjette ledd bokstav a);egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpBestemmelseOmråde EAID_6D1A21F1_DA81_431c_8022_CF274A45B1CC;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpStøyGrense EAID_6E31FEC5_8007_42ca_80AA_A666199A4699;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpSamferdselLinje EAID_6E31FEC5_8007_42ca_80AA_A666199A4699;samferdselslinje;linje i viktig ledd i kommunikasjonssystemet i arealplanen, jf. sml. § 49 tredje ledd nr. 6;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpSamferdselLinje EAID_6E31FEC5_8007_42ca_80AA_A666199A4699;arealstatus;status for arealbruk innen ev. oversiktsplan (sml. § 49 tredje ledd nr. 6);egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpSamferdselLinje EAID_6E31FEC5_8007_42ca_80AA_A666199A4699;viktighet;grad av viktighet for punkter/linjer innen kommunikasjonssystemet i arealplanen (sml. § 49 tredje ledd nr. 6);egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpSamferdselLinje EAID_6F6FF17C_569F_46ae_8480_951A0488FC3C;grense;;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpBestemmelseGrense EAID_8E15AB3D_E272_45e8_B247_B8CE0BC13B7C;senterlinje;;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpRegulertHøyde EAID_8E15AB3D_E272_45e8_B247_B8CE0BC13B7C;posisjon;;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpRegulertHøyde EAID_8E15AB3D_E272_45e8_B247_B8CE0BC13B7C;høydefraplanbestemmelse;;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpRegulertHøyde EAID_9131B440_EC1C_4485_838E_4E9D1312F5B0;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpGrense EAID_947A0C68_651C_4eac_B6A7_9D0E1207FB0B;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpJuridiskPunkt EAID_947A0C68_651C_4eac_B6A7_9D0E1207FB0B;juridiskpunkt;;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpJuridiskPunkt EAID_A0E5A4BF_ACE6_4d93_BE81_EB5F47BEB2CB;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpBåndleggingGrense EAID_A38F6A0A_7AAC_4aec_8E50_7BFEDE4F370E;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpPåskrift EAID_A38F6A0A_7AAC_4aec_8E50_7BFEDE4F370E;generellTekststreng;STRENG er definert til lengde på max 70 tegn, noe som for kartformål er tilstrekkelig. SOSI kan imidlertid håndtere lengre tekster, men da må en definere og benytte brukerdefinerte navn.;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpPåskrift EAID_A38F6A0A_7AAC_4aec_8E50_7BFEDE4F370E;påskriftType;;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpPåskrift EAID_AAFEC6AE_A3AC_4f0f_A0FE_8982F850DEC6;område;objektets utstrekning;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpStøySone EAID_AAFEC6AE_A3AC_4f0f_A0FE_8982F850DEC6;støy;hensynssone - støysone;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpStøySone EAID_AAFEC6AE_A3AC_4f0f_A0FE_8982F850DEC6;hensynSonenavn;identifikasjon av hensynssone;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpStøySone EAID_AAFEC6AE_A3AC_4f0f_A0FE_8982F850DEC6;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpStøySone EAID_AB94D981_EE08_4a74_8893_84E4821C5B02;område;objektets utstrekning;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpBåndleggingSone EAID_AB94D981_EE08_4a74_8893_84E4821C5B02;båndlegging;båndleggingssone (sml. kap. III - § 49 tredje ledd nr 9 - og V);egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpBåndleggingSone EAID_AB94D981_EE08_4a74_8893_84E4821C5B02;hensynSonenavn;identifikasjon av båndleggingssone (sml. kap. III - § 49 tredje led nr. 9 og V);egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpBåndleggingSone EAID_AB94D981_EE08_4a74_8893_84E4821C5B02;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpBåndleggingSone EAID_CEAC4EF7_72FE_418a_A6B1_4BBCB9F458B5;område;objektets utstrekning;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpOmråde EAID_CEAC4EF7_72FE_418a_A6B1_4BBCB9F458B5;arealplanId;entydig identifikasjon for en arealplan innen et planområde (sml. §§ 48, 50 og 51) Merknad: Administrativ inndeling er ikke endelig avklart. Inntil avklaring foreligger benyttes administrativ inndeling som angitt i kodeliste for Kommunenummer og Fylkesnummer (SOSI Nasjonal hovedinndeling);egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpOmråde EAID_CEAC4EF7_72FE_418a_A6B1_4BBCB9F458B5;plantype;type plan (sml. § 49 første ledd);egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpOmråde EAID_CEAC4EF7_72FE_418a_A6B1_4BBCB9F458B5;planstatus;planens behandling (sml. § 50, og ev. § 51, samt § 52) samt planens virkning (sml. § 53);egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpOmråde EAID_CEAC4EF7_72FE_418a_A6B1_4BBCB9F458B5;lovreferanse;kode for hvilken lov planen er vedtatt etter;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpOmråde EAID_CEAC4EF7_72FE_418a_A6B1_4BBCB9F458B5;planbestemmelse;angir om plan har bestemmelser, i så fall om de er egen tekst, og om de er påført plankartet (sml. § 49 sjette ledd bokstav a) ;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpOmråde EAID_CEAC4EF7_72FE_418a_A6B1_4BBCB9F458B5;lovreferanseBeskrivelse;tekstlig beskrivelse av hvilken lov planen er vedtatt med hjemmel i;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpOmråde EAID_CEAC4EF7_72FE_418a_A6B1_4BBCB9F458B5;ikrafttredelsesdato;dato for ikrafttredelse av planen (sml. § 52 andre og fjerde ledd);egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpOmråde EAID_CEAC4EF7_72FE_418a_A6B1_4BBCB9F458B5;plannavn;planens navn (sml. § 47 med forskrift, samt sml. § 49 første ledd);egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpOmråde EAID_CEAC4EF7_72FE_418a_A6B1_4BBCB9F458B5;vedtakEndeligPlanDato;dato når arealplanen med tilhørende bestemmelser gjennom statlig, regionalt eller kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven har fått rettsvirkning;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpOmråde EAID_CEAC4EF7_72FE_418a_A6B1_4BBCB9F458B5;kunngjøringsdato;dato når endelig vedtatt arealplan ble kunngjort, sml. § 52 femte ledd;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpOmråde EAID_CEAC4EF7_72FE_418a_A6B1_4BBCB9F458B5;vertikalnivå;planens eller innholdets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpOmråde EAID_DD155FBD_83B2_4d22_955E_0BC5F2FE06D1;område;objektets utstrekning;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpFareSone EAID_DD155FBD_83B2_4d22_955E_0BC5F2FE06D1;fare;hensynssone - fare;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpFareSone EAID_DD155FBD_83B2_4d22_955E_0BC5F2FE06D1;hensynSonenavn;identifikasjon av hensynssone ;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpFareSone EAID_DD155FBD_83B2_4d22_955E_0BC5F2FE06D1;beskrivelse;"beskrivelse kan benyttes der loven gir anledning til detaljering, for eks, ""andre anlegg"", men der lov/forskrift ikke definerer detaljeringen i form av spesifikke arealformål";egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpFareSone EAID_ED5EF016_842B_4e43_8E7B_6E599DDF44CE;senterlinje;;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpInfrastrukturLinje EAID_ED5EF016_842B_4e43_8E7B_6E599DDF44CE;infrastruktur;linjer som angir utstrekningen av krav om infrastruktur;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpInfrastrukturLinje EAID_ED5EF016_842B_4e43_8E7B_6E599DDF44CE;arealstatus;;egenskap;1.0;Ukjent;Svalbardplan 20140101;SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\SvpInfrastrukturLinje