Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_90972C92_BB12_4bc2_960A_DBE335A15B4F;Antenne;Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.;pakke;2.13;Ukjent;Antenne;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Antenne EAPK_A7026E85_CE93_4654_A5DC_4996E63893DA;Armeringsnett;Benyttes særlig i forbindelse med asfaltdekker. Forhindrer oppsprekking etc.;pakke;2.13;Ukjent;Armeringsnett;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Armeringsnett EAPK_3191465B_6926_4a7f_AF2D_DA6AB5CF84E6;Avrettingslag;Avrettingslag i overbygning;pakke;2.13;Ukjent;Avrettingslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Avrettingslag EAPK_0EE3C944_A677_4b47_9D5A_D16937118074;Basseng/Magasin;Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.;pakke;2.13;Ukjent;Basseng/Magasin;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Basseng/Magasin EAPK_213CF24E_5113_454c_BB6A_60E883E43182;Belysningspunkt;Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.;pakke;2.13;Ukjent;Belysningspunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Belysningspunkt EAPK_03FAD76F_6379_4194_8BA9_D9850409A540;Bergsikring;Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.;pakke;2.13;Ukjent;Bergsikring;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bergsikring EAPK_03F984A5_2280_4330_89BC_77CD41A2C3B6;Betongutstøping;Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing;pakke;2.13;Ukjent;Betongutstøping;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Betongutstøping EAPK_DE17C05E_5228_431d_8D95_1E439B89A845;Blomsterbeplantning;Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.;pakke;2.13;Ukjent;Blomsterbeplantning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Blomsterbeplantning EAPK_4826A349_45EC_4d5a_AF72_CD051CBB0A24;Bomstasjon;Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.;pakke;2.13;Ukjent;Bomstasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bomstasjon EAPK_3A061A9C_05B5_4978_9558_4213AD481D92;Branndetektor;Utstyr til å registrere tilløp til brann;pakke;2.13;Ukjent;Branndetektor;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Branndetektor EAPK_CEFA7749_C00E_4a22_8838_3B262B9C1248;Brannslokkingsanlegg;System for automatisk brannslokking. Vanligvis sprinkleranlegg;pakke;2.13;Ukjent;Brannslokkingsanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Brannslokkingsanlegg EAPK_43DB5923_D861_4838_87B2_272D5A33AB16;Brannslokningsapparat;Apparat for å slokke brann;pakke;2.13;Ukjent;Brannslokningsapparat;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Brannslokningsapparat EAPK_66A124D1_D03E_4f35_8A66_7C8C0587FDD5;Brannvarslingsanlegg;System for automatisk varsling av brann.;pakke;2.13;Ukjent;Brannvarslingsanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Brannvarslingsanlegg EAPK_836B250B_1E44_4910_B865_5ECEE7AF354E;Breddeutvidelse, kryss;"Breddeutvidelse på høyre side av vegen (sett i kjøreretning) i T-kryss for at trafikken skal kunne passere kjøretøy som venter på å få svinge til venstre. Benevnes også ""passeringslomme"".";pakke;2.13;Ukjent;Breddeutvidelse, kryss;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Breddeutvidelse, kryss EAPK_09D8DF47_4FAB_43fd_886B_D453A0CEF1D4;SOSI Fellesegenskaper;;pakke;2.13;Ukjent;SOSI Fellesegenskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\SOSI Fellesegenskaper EAPK_BA3A71A4_B75F_45ad_B545_135D92BD6EAE;Busker;Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.;pakke;2.13;Ukjent;Busker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Busker EAPK_294C6B9A_91C5_4912_A53A_1D0F630F4530;Bygning;Bygning i tilknytning til vegen;pakke;2.13;Ukjent;Bygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bygning EAPK_3461ABF1_EA0D_40b0_9676_159E2E405B4B;Bærelag;Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).;pakke;2.13;Ukjent;Bærelag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Bærelag EAPK_7102B8E7_7C31_4857_BA04_69DEDD373090;Detektor, trafikk;En enhet som gir en impuls til styreapparatet når den blir aktivert av en trafikant;pakke;2.13;Ukjent;Detektor, trafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Detektor, trafikk EAPK_F79A0987_AF63_437e_80EC_A4B6B03D0C43;Elektrisk anlegg;Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.;pakke;2.13;Ukjent;Elektrisk anlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Elektrisk anlegg EAPK_11EADD46_70CF_43fc_842E_1374D891BE75;Elektrostatisk rensesløyfe;Anlegg for luftrensing i tunnel (uoff);pakke;2.13;Ukjent;Elektrostatisk rensesløyfe;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Elektrostatisk rensesløyfe EAPK_5166FF71_6107_403d_B052_A1F141D224A3;Fanggjerde;Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred;pakke;2.13;Ukjent;Fanggjerde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fanggjerde EAPK_0B752A88_5E89_4eb2_840E_8610982E9238;Fartsdemper;Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt.;pakke;2.13;Ukjent;Fartsdemper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fartsdemper EAPK_8278722B_F685_4a2c_9048_FDF6729063D9;Ferist;Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka);pakke;2.13;Ukjent;Ferist;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ferist EAPK_6EF6662F_BBCF_4f6a_8CFC_4A1B5B4C7E8F;Ferjeoppstillingsplass;Område for oppstilling og venting for kjøretøy i forbindelse med ferjestrekning. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde. Områder som ligger fysisk adskilt, men i tilknytning til samme ferjeleie skal registreres som egne forekomster.;pakke;2.13;Ukjent;Ferjeoppstillingsplass;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ferjeoppstillingsplass EAPK_21FD5149_B7F6_48b7_91FA_F2B188394BBE;Fiberduk;Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2).;pakke;2.13;Ukjent;Fiberduk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fiberduk EAPK_F7F3C1BD_FE88_4a7b_9E69_2A2F56554E4A;Filterlag;Lag av filtermateriale, normalt nederste lag i overbygningen mellom planum og forsterkningslaget (018);pakke;2.13;Ukjent;Filterlag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Filterlag EAPK_FB22864E_D5C7_401b_AF32_A5E13712F955;Fjellrom;Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.;pakke;2.13;Ukjent;Fjellrom;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fjellrom EAPK_5FE44319_8E73_4e04_88EE_0FD6CFC8DEE2;Fordelingstavle;Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr;pakke;2.13;Ukjent;Fordelingstavle;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fordelingstavle EAPK_869FC9F1_891D_4ef0_A9C2_C71D6F2AB6C1;Forsterkningslag;Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2);pakke;2.13;Ukjent;Forsterkningslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Forsterkningslag EAPK_93EAD10B_0E35_4e5f_8B0F_BE8EB0660EC3;Fortau;Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1);pakke;2.13;Ukjent;Fortau;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fortau EAPK_AEE7C57E_BDF4_4016_845E_CB2463243A53;Fotocelle;Utstyr for å registrere bevegelse (uoff);pakke;2.13;Ukjent;Fotocelle;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fotocelle EAPK_9ED2C040_2201_4a13_99C9_9077257D2F0F;Frostsikringslag;Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning;pakke;2.13;Ukjent;Frostsikringslag;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Frostsikringslag EAPK_F9FF1E93_AD85_413f_A879_99AE52A659F6;Fylling;Skråflate som er del av begrensningen av et fyllingsvolum. I tillegg til ei eller to fyllinger (evt. en på hver side av vegen) begrenses fyllingsvolumet av vegens planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for fylling.;pakke;2.13;Ukjent;Fylling;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Fylling EAPK_F858BD8C_9FF6_469c_B1B7_F6AA1BAD10FD;Gangfelt;Oppmerket felt for fotgjengere (1);pakke;2.13;Ukjent;Gangfelt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gangfelt EAPK_27F3628E_A939_4a3e_8166_AA7F84459F2C;Gassmåler;Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel;pakke;2.13;Ukjent;Gassmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gassmåler EAPK_0C8B2DF3_895D_43f3_BA7C_2DEF1CCEF92F;Gatevarme;Angir strekning med gatevarme;pakke;2.13;Ukjent;Gatevarme;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gatevarme EAPK_8770A6F3_05C2_41a0_A9CF_B7EEFF70C469;Gjerde;Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr;pakke;2.13;Ukjent;Gjerde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerde EAPK_09BECA7C_BE50_44c4_964E_77F598E7E9FD;Gjerdeport;Passasje i gjerder eller skjermer;pakke;2.13;Ukjent;Gjerdeport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Gjerdeport EAPK_C8C529EB_2C15_48ca_BAFB_92FF02F9DAB9;Grasdekker;"Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som ""grasplen"" eller ""grasbakke"". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.";pakke;2.13;Ukjent;Grasdekker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Grasdekker EAPK_83901170_0BB4_4744_A40B_DA1570DB3DFE;Grøft, åpen;"Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes ""kanal"". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.";pakke;2.13;Ukjent;Grøft, åpen;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Grøft, åpen EAPK_879F5EA6_6260_48cd_A599_2E76CE597587;Holdeplassutrustning;Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.;pakke;2.13;Ukjent;Holdeplassutrustning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Holdeplassutrustning EAPK_9EFF6538_A3DF_4196_88CE_3E657EE48D81;Hydrant;Objekt som kan brukes til å koble til slangesystemer i forbindelse med brann eller vask av gater/områder;pakke;2.13;Ukjent;Hydrant;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Hydrant EAPK_9A170B20_7862_4052_AA64_12C70B28E3A0;Høydebegrensning;Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder;pakke;2.13;Ukjent;Høydebegrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Høydebegrensning EAPK_BFA35176_22B2_4f94_9A1F_12D207AA8750;Høydehinder;Fysisk hinder plassert over kjørebanen. Benyttes foran tunneler, underganger etc for å hindre for høye kjøretøy å gjøre skade.;pakke;2.13;Ukjent;Høydehinder;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Høydehinder EAPK_D1646D09_72A2_49a7_8378_3B057281E88C;Høydemåler;Utstyr for å måle høyde (uoff);pakke;2.13;Ukjent;Høydemåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Høydemåler EAPK_E09697FC_B017_4d79_A123_6CA4E52A77E0;Inspeksjonsluke;Åpning i tunnelhvelv hvor en kan komme bak tunnelhvelvet. Benyttes i forbindelse med inspeksjon av geologiske forhold.;pakke;2.13;Ukjent;Inspeksjonsluke;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Inspeksjonsluke EAPK_BE661586_ED38_4416_8858_8E23B3470F6C;Kabel;Elektrisk eller optisk leder;pakke;2.13;Ukjent;Kabel;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kabel EAPK_FB5F4541_5597_4abb_890E_A84E7782CE1B;Kabelbru/stige;Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.;pakke;2.13;Ukjent;Kabelbru/stige;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kabelbru/stige EAPK_F045EC1C_F919_4808_B8B9_E0E5EFE53E53;Kabelgrøft;Lukka grøft med kabler og trekkerør;pakke;2.13;Ukjent;Kabelgrøft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kabelgrøft EAPK_63969D1C_125C_42f6_B231_782830B71AB6;Kalksementpeler;Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved nedboring av kalksementpeler.;pakke;2.13;Ukjent;Kalksementpeler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kalksementpeler EAPK_FBD26867_28DD_4916_9D57_5E1A645292DF;Kamera;Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning.;pakke;2.13;Ukjent;Kamera;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kamera EAPK_3FF1E5FC_7243_45e5_B6A7_DB3F4B92429E;Kantstein;Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1);pakke;2.13;Ukjent;Kantstein;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kantstein EAPK_4ABCB973_1194_4236_A90C_126C34FAD161;Kantstolper/Refleks;Stolper - f.eks forsynt med lysreflekterende materiale - som markerer vegkanten og gir en optisk ledning langs vegen (1). Kan også være refleks festa på rekkverk eller på dobber som henger i tunneltak. I noen tilfeller brukes det også ifm midtdelere.;pakke;2.13;Ukjent;Kantstolper/Refleks;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kantstolper/Refleks EAPK_3F9570F9_BE5E_436d_8CC1_B0EFC3CE154F;Klimaanlegg;Anlegg (varmepumpe) for oppvarming og eller kjøling av ett eller flere rom. Benyttes i bygg eller i fjellrom.;pakke;2.13;Ukjent;Klimaanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Klimaanlegg EAPK_1169E33E_37D4_4a1c_9CB6_7AFCE8F364C1;Kondensmåler;Utstyr for å registrere kondens/fuktighet;pakke;2.13;Ukjent;Kondensmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kondensmåler EAPK_4377FC1E_8938_4163_9F37_D6DA831C5A13;Kontroll-/veieplass;Område spesielt tilrettelagt for å foreta ulike typer kontroll av kjøretøy, bla vektkontroll.;pakke;2.13;Ukjent;Kontroll-/veieplass;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kontroll-/veieplass EAPK_D1A012C5_0783_48de_8C13_5BED9BA5E065;Kum;Konstruksjon som benyttes i forbindelse med kopling av rørledninger og/eller inntak av vann gjennom rist/sluk. Merknad: Kum for kopling av trekkerør og kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkekum.;pakke;2.13;Ukjent;Kum;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kum EAPK_F051EECE_3C82_4e5a_B08E_96A0D30442AF;Kunst/Utsmykking;Kunst/utsmykking i forbindelse med et veganlegg. Kan være skulpturer, relieff mm;pakke;2.13;Ukjent;Kunst/Utsmykking;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Kunst/Utsmykking EAPK_40560C9C_3D65_4790_BC91_B7CB5040B01B;Ledelysstrekning, optisk;En rekke med lys satt opp i den hensikt å gi optisk ledning for de kjørende. Må ikke forveksles med evakueringslys i tunnel, men kan like fullt ha funksjon i forbindelse med evakuering av røyklagt tunnel.;pakke;2.13;Ukjent;Ledelysstrekning, optisk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ledelysstrekning, optisk EAPK_5DF656D9_59AA_4afa_8283_1C820017B14D;Lekeapparat;Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm;pakke;2.13;Ukjent;Lekeapparat;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lekeapparat EAPK_6A56923A_04FB_4c1d_8F26_DBDE196D464E;Leskur;Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.;pakke;2.13;Ukjent;Leskur;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Leskur EAPK_0B0B6B04_D16B_4589_ADAF_C4680D57A42F;Lukket rørgrøft;Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Lukket rørgrøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft;pakke;2.13;Ukjent;Lukket rørgrøft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lukket rørgrøft EAPK_8F4E8B43_E18E_4c5d_A028_13AF484FAE4D;Lysarmatur;Lyskilde med innfatning;pakke;2.13;Ukjent;Lysarmatur;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lysarmatur EAPK_0D30B7CB_E587_4ce2_A92C_99CB22379C06;Lysmast;Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.;pakke;2.13;Ukjent;Lysmast;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lysmast EAPK_29F3E364_166D_4527_8208_6922C2629FC7;Lysmåler;Utstyr for å måle lys (uoff);pakke;2.13;Ukjent;Lysmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Lysmåler EAPK_30626ED1_F676_4762_990F_8B30CAC3CBE3;Membran;Tett duk f.eks brukt i forbindelse med vanntetting i tunnel.;pakke;2.13;Ukjent;Membran;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Membran EAPK_37E65B97_0366_446a_A339_017316C85F69;Mobiltelefonsamband;System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal feks i tunnel (uoff);pakke;2.13;Ukjent;Mobiltelefonsamband;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Mobiltelefonsamband EAPK_9221E6EC_4CAD_483f_906E_CC0E567493C9;Måleutstyr, svevestøv;Måleutstyr for å måle svevestøvinnhold i luft;pakke;2.13;Ukjent;Måleutstyr, svevestøv;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Måleutstyr, svevestøv EAPK_A2AE6C7E_539F_409c_8F46_6595FBFDB35C;Naturområde;Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.;pakke;2.13;Ukjent;Naturområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Naturområde EAPK_EBCF63F0_A73E_4f3f_B493_31E27D9C78AE;Nedsenka kantstein;Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks i forbindelse med avkjørsler og gangfelt;pakke;2.13;Ukjent;Nedsenka kantstein;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nedsenka kantstein EAPK_766A72BD_8792_4822_9E92_7F9776338DBE;Nødstasjon;Sted hvor det er plassert utstyr til bruk i nødsituasjoner, f.eks. brannslokker, nødtelefon etc. I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften skal en nødstasjon minimum være utstyrt med en nødtelefon og to brannslokningsapparater. Utstyr som er plassert utenfor kiosk, men nærmere kiosken enn 20 m, skal regnes som del av samme nødstasjon som kiosken.;pakke;2.13;Ukjent;Nødstasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødstasjon EAPK_E5CF229D_BEC2_4bc2_9064_501204D4AC90;Nødstrømsaggregat;Aggregat for å produsere elektrisk strøm;pakke;2.13;Ukjent;Nødstrømsaggregat;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødstrømsaggregat EAPK_3659A847_135F_4c00_B7A6_EA0170EAC94E;Nødtelefon;Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall.;pakke;2.13;Ukjent;Nødtelefon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødtelefon EAPK_99D75375_6B5A_4954_973E_530511F470ED;Nødutgang;utgang som kan nyttes i nødstilfelle.;pakke;2.13;Ukjent;Nødutgang;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Nødutgang EAPK_FB1DA153_9622_4b7e_8F45_3639E6F55266;Overvannsrenne;Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft;pakke;2.13;Ukjent;Overvannsrenne;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Overvannsrenne EAPK_721206F9_A3BA_4910_BDCD_853DE3BC2D06;Parkeringsområde;Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy. (1);pakke;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde EAPK_FDAE20ED_E398_4067_976B_6A6D1FB6D652;Plastring/Erosjonssikring;Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.;pakke;2.13;Ukjent;Plastring/Erosjonssikring;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Plastring/Erosjonssikring EAPK_F300FBEE_D381_49c4_B53C_BF2FBEEA9991;Port/Dør;Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.;pakke;2.13;Ukjent;Port/Dør;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Port/Dør EAPK_78104178_9407_4039_8F32_089D4800B29E;Pumpe;Innretning for å pumpe vann.;pakke;2.13;Ukjent;Pumpe;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Pumpe EAPK_83BB6FDE_229C_45f3_BE70_32D3C0FE4E52;Pumpestasjon;Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens-/overvann.;pakke;2.13;Ukjent;Pumpestasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Pumpestasjon EAPK_45EBB827_BBD1_4f9a_95DC_A56F205A8A2F;Radar;Instrument for å registrere fart;pakke;2.13;Ukjent;Radar;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Radar EAPK_1482C20F_E578_4470_8FAB_394E13555DE3;Radioanlegg;System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel (uoff);pakke;2.13;Ukjent;Radioanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Radioanlegg EAPK_AC944ED1_5502_47e1_A346_BDA46B496F9A;Rasteplass;Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).;pakke;2.13;Ukjent;Rasteplass;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rasteplass EAPK_2D20DBEC_DAC5_4c5f_B734_103D4195FF0E;Referansestolpe;Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i 500-1000 meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger.;pakke;2.13;Ukjent;Referansestolpe;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Referansestolpe EAPK_C19B31D3_AEB6_45d4_ACC5_3061B0D28D8E;Rekkverk;En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101 (231));pakke;2.13;Ukjent;Rekkverk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rekkverk EAPK_33CEC975_734C_4180_BC1C_305C1FC14214;Rekkverksende;En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101);pakke;2.13;Ukjent;Rekkverksende;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rekkverksende EAPK_F992A4AD_A2E6_4b91_AF2B_CCBD1D4D3F83;Renovasjon;Utstyr for søppelhåndtering;pakke;2.13;Ukjent;Renovasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Renovasjon EAPK_20313323_4E17_44c1_B94D_6CB44B5C2AC3;Rist;benyttes for å sikre grøfter etc.;pakke;2.13;Ukjent;Rist;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rist EAPK_086D18A5_EE95_44ed_9104_571529CFBF0A;Rømningslysstrekning;En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikkanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Rømningslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt rømningslysene som inngår er av samme type.;pakke;2.13;Ukjent;Rømningslysstrekning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rømningslysstrekning EAPK_6C01BCF6_4CFC_474b_ADBA_E98AC6183462;Rørledning;Rør som fører væske eller gass. Merknad: Rørledning for føring av ledninger/kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkerør.;pakke;2.13;Ukjent;Rørledning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Rørledning EAPK_2047773B_6208_4a7e_B234_181412240C90;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;Elektronisk skjerm som viser sanntidsinformajson knyttet til kollektivtrafikk.Kan f.eks være informasjon om avgangstider, forsinkelser, mm.;pakke;2.13;Ukjent;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk EAPK_D9591A72_AE67_4151_A8A7_D3AA7C3E2B1A;Sideareal tunnel;Område fra ytre skulder (kantstein) til tunnelvegg. Kan også benevnes opphøyd bankett.;pakke;2.13;Ukjent;Sideareal tunnel;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sideareal tunnel EAPK_627B9B0D_5BFB_46bd_86A3_946F572A52C5;Signalanlegg;System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs rødblink i en ende av en tunnel er et annet saignalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.;pakke;2.13;Ukjent;Signalanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalanlegg EAPK_477AD476_D747_481f_93C5_8FAAF0025FA0;Signalhode;Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal;pakke;2.13;Ukjent;Signalhode;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalhode EAPK_A8906F68_9B67_4580_B5A3_61C610CCCF6C;Signalpunkt;Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.;pakke;2.13;Ukjent;Signalpunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Signalpunkt EAPK_2D87B7CC_BBA5_4961_9407_28DC41DD1C17;Sikringsbolt;Fjellbolt brukt i forbindelse med sikring av fjellskjæring/tunnel;pakke;2.13;Ukjent;Sikringsbolt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sikringsbolt EAPK_DD84C030_1B09_4306_9F80_288118AE7C5C;Siktmåler;Utstyr for å måle sikt, særlig aktuelt i tunnel;pakke;2.13;Ukjent;Siktmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Siktmåler EAPK_73273CD3_4C3C_434d_B7E0_7AE73C83E2E2;Skap, teknisk;Skap for oppbevaring/installasjon av utstyr.;pakke;2.13;Ukjent;Skap, teknisk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skap, teknisk EAPK_4B7995F8_8E22_4cb9_8168_8E9368A95528;Skiltplate;Plate med skiltmotiv.;pakke;2.13;Ukjent;Skiltplate;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltplate EAPK_129DDA10_558F_4738_A325_D83D99C60CB2;Skiltportal;Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene;pakke;2.13;Ukjent;Skiltportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltportal EAPK_4C128CDD_037A_4ff7_8FB0_E9A8F8F5052F;Skiltpunkt;Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament mm.;pakke;2.13;Ukjent;Skiltpunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skiltpunkt EAPK_1B6B5B02_1A9D_4cac_B416_E5E99AD25AED;Skjerm;En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse;pakke;2.13;Ukjent;Skjerm;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skjerm EAPK_F3E677B7_BAE0_43b0_95E1_68980CDF9010;Skjæring;Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (evt. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring.;pakke;2.13;Ukjent;Skjæring;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skjæring EAPK_F52CFF44_6842_4a0c_9D80_540AE33731A5;Skred, varsling/overvåkning;Område som blir overvåket med hensyn på skred;pakke;2.13;Ukjent;Skred, varsling/overvåkning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skred, varsling/overvåkning EAPK_1FF16793_BD91_43ab_80C3_5177F89DF3ED;Skredmagasin/Fanggrøft;Magasin for å fange opp skredmasser eller nedfall fra bergskjæringer;pakke;2.13;Ukjent;Skredmagasin/Fanggrøft;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredmagasin/Fanggrøft EAPK_517E1169_9A71_4f94_83B9_B8A35FC53347;Skredoverbygg;Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller evt. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100;pakke;2.13;Ukjent;Skredoverbygg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredoverbygg EAPK_D97E4ED5_CACC_4514_89E4_68CD289352E1;Skredsikring, bremsekjegler;Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen;pakke;2.13;Ukjent;Skredsikring, bremsekjegler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredsikring, bremsekjegler EAPK_01E61A50_313C_4a21_9F5F_677BAFF76C49;Skredsikring, forbygning;Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne;pakke;2.13;Ukjent;Skredsikring, forbygning;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredsikring, forbygning EAPK_77DEE9EF_843C_47ff_B3FB_2E327A78B4C4;Skredutløsningstiltak;Installasjoner for kunstig utløsning som står i løsneområdene for skred;pakke;2.13;Ukjent;Skredutløsningstiltak;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Skredutløsningstiltak EAPK_EB92D636_0A94_4a59_9DCA_89333328F07C;Snuplass;Plass som er beregnet for snuing av kjøretøy (3);pakke;2.13;Ukjent;Snuplass;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Snuplass EAPK_EA3F68C1_E00B_4a3f_BC55_DC04BDF7CE41;Snøskjerm;Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø;pakke;2.13;Ukjent;Snøskjerm;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Snøskjerm EAPK_4590BD91_403A_4b3f_B2D6_A9755F0A51F8;Stativ for turistinfo;Konstruksjon beregnet for oppsetting av informasjon til trafikkanter, eksempelvis informasjon rettet mot turister. Disse er normalt lokalisert til vegens sideanlegg som f.eks rasteplasser eller lommer, og det er forutsatt at trafikkant står i ro ved lesing av informajson. Informasjonstavler som oppfyller krav til skiltnummer 560 (Håndbok N300, del 3) skal registreres som skiltpunkt/skiltplate.;pakke;2.13;Ukjent;Stativ for turistinfo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Stativ for turistinfo EAPK_ADD5897A_3835_4fef_9990_C7E22FF142A5;Stikkrenne/Kulvert;Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.;pakke;2.13;Ukjent;Stikkrenne/Kulvert;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Stikkrenne/Kulvert EAPK_9FB0B82B_8A11_42bb_A4ED_7CE42628F386;Strøsandkasse;Innretning laget for lagring av strøsand;pakke;2.13;Ukjent;Strøsandkasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Strøsandkasse EAPK_37B29A7D_74FE_41b4_8E6E_80B0B8865B61;Styreapparat;Apparatur i tilknytning til teknisk utstyr. Apparatur står vanligvis i skap. Inneholder f.eks PLS, modem, batteri/strøm, telefon med mer. Benyttes f.eks i tilknytning til signalanlegg.;pakke;2.13;Ukjent;Styreapparat;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Styreapparat EAPK_ECA19F4B_66BD_43f4_857F_266967899482;Støtpute;En energiabsorberende sikkerhetskonstruksjon som over kort avstand skal bremse et kjøretøy ved frontkollisjon eller sidekollisjon, eller lede det forbi faremomentet. Kilde: Rekkverksnormal.;pakke;2.13;Ukjent;Støtpute;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Støtpute EAPK_C62436FB_1863_4175_9DE7_184010650AD6;Støttekonstruksjon;Byggverk som brukes for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. S. brukes også som sikringstiltak.;pakke;2.13;Ukjent;Støttekonstruksjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Støttekonstruksjon EAPK_8069252A_511D_4c8f_AE23_26A929A1894D;Sykkelparkering;Angir område tilrettelagt for sykkelparkering;pakke;2.13;Ukjent;Sykkelparkering;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Sykkelparkering EAPK_5DF71455_F077_4f21_B305_FE4DD9A35199;Taktile indikatorer;Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).;pakke;2.13;Ukjent;Taktile indikatorer;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Taktile indikatorer EAPK_6A1F2860_937F_4ac9_BE39_2783ADB5AB64;Telefonsentral;System for innhenting og videreformidling av telesignal feks i tunnel (uoff);pakke;2.13;Ukjent;Telefonsentral;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Telefonsentral EAPK_3F937194_98C3_4f1a_8907_56A0036DF863;Temperaturmåler;Utstyr for å måle temperatur (uoff);pakke;2.13;Ukjent;Temperaturmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Temperaturmåler EAPK_2AF38442_799F_42ef_86F9_A32EA7FEA15E;Tennpunkt;Utstyr for tenning av belysning;pakke;2.13;Ukjent;Tennpunkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tennpunkt EAPK_1C614108_C7A3_4ee4_98AE_873DD0A66D77;Toalettanlegg;Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.;pakke;2.13;Ukjent;Toalettanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Toalettanlegg EAPK_E81EF713_2A66_4cf4_86A4_DD01FDC8E424;Trafikkdeler;Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1);pakke;2.13;Ukjent;Trafikkdeler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkdeler EAPK_2EC6CAA0_1722_48e1_AB05_50DFB1154B03;Trafikklomme;Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.;pakke;2.13;Ukjent;Trafikklomme;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikklomme EAPK_9AC30F02_E790_4a2d_B5E3_AD790FEBBE91;Trafikkregistreringsstasjon;Angir punkt for registrering av trafikkdata;pakke;2.13;Ukjent;Trafikkregistreringsstasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkregistreringsstasjon EAPK_2D95F651_8A3E_4c13_95D7_A9E6C1EDC726;Trafikkspeil;Speil satt opp for å bedre siktforholdene v avkjørsler/kryss/busslommer mm.;pakke;2.13;Ukjent;Trafikkspeil;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkspeil EAPK_EAA12C2B_E2F8_455d_A162_E7641C8F9512;Trafikkøy;Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen;pakke;2.13;Ukjent;Trafikkøy;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafikkøy EAPK_BC885582_5CBA_4204_A055_F2A2F188A727;Trafo;Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet;pakke;2.13;Ukjent;Trafo;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trafo EAPK_EAA3A90B_F940_4fcc_9930_4777F5B10FCE;Trapp;Frittstående trapp i tilknytning til gangveg/gangareal;pakke;2.13;Ukjent;Trapp;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trapp EAPK_BDA471E0_7403_4eda_9202_CDE2060EE7AF;Trekkekum;Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler;pakke;2.13;Ukjent;Trekkekum;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trekkekum EAPK_BB34A676_D891_4ab8_BF2C_37390AAD5D59;Trekkerør/kanal;Rør eller kanal for trekking av kabel;pakke;2.13;Ukjent;Trekkerør/kanal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trekkerør/kanal EAPK_7D98F5C7_B03D_4e20_83E8_9FBD97C9B125;Trær;Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.;pakke;2.13;Ukjent;Trær;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Trær EAPK_C120AA42_50F0_4b05_AC6D_772F5C595C46;Tunnel;Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.;pakke;2.13;Ukjent;Tunnel;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnel EAPK_AE52ABA3_A4B4_492b_8CA2_D5EEC7A0A735;Tunnelløp;Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.;pakke;2.13;Ukjent;Tunnelløp;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelløp EAPK_22CB4439_B139_496e_9A1E_E60A526B56C3;Tunnelløp uten trafikk;Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.;pakke;2.13;Ukjent;Tunnelløp uten trafikk;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelløp uten trafikk EAPK_31B72E85_EE9B_41f1_9E6A_DFD93FD82F06;Tunnelport;Port som kan avstenge et tunnelløp;pakke;2.13;Ukjent;Tunnelport;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelport EAPK_35186380_4326_4107_A565_BF9DE593AE62;Tunnelportal;Byggverk som benyttes i endene av fjelltunnelene for å beskytte tunnelåpning mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord. (HB V440 (129));pakke;2.13;Ukjent;Tunnelportal;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Tunnelportal EAPK_4503524D_0D17_4377_8C8D_01ADDB856A55;Undergrunn;Angir hvilken undergrunn vegen hviler på;pakke;2.13;Ukjent;Undergrunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Undergrunn EAPK_8F7EFBB2_0D19_4e88_90AF_6EB20F95DF58;UPS;Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler;pakke;2.13;Ukjent;UPS;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\UPS EAPK_63164CD6_7277_4f48_BD3E_EE02CADD4959;Utemøbler;Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.;pakke;2.13;Ukjent;Utemøbler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Utemøbler EAPK_B6FD98F2_2B40_4850_B1FC_908D3E6E7E1A;Vann- og frostsikring;Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost.;pakke;2.13;Ukjent;Vann- og frostsikring;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vann- og frostsikring EAPK_8A0DA7F9_44E9_45fe_B82A_B642CB810684;Vannstandsmåler;Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff);pakke;2.13;Ukjent;Vannstandsmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vannstandsmåler EAPK_519F5435_A116_4393_91B0_903C2444CEA2;Variabelt skilt;Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.;pakke;2.13;Ukjent;Variabelt skilt;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Variabelt skilt EAPK_35B08B62_CB98_4110_861F_4F894929753C;Vegbom;Fysisk hinder for å kunne stenge en veg. F.eks i forbindelse med rasfare, tunnel, høgfjell etc.;pakke;2.13;Ukjent;Vegbom;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegbom EAPK_F6AEBE0B_AAB8_4090_A7F6_08C149157D49;Vegdekke;Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et bindlag og et slitelag. (1);pakke;2.13;Ukjent;Vegdekke;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegdekke EAPK_FCD4B52F_9B1E_45ae_BBB2_8FD4AF4EC80D;Vegkryss;Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1).;pakke;2.13;Ukjent;Vegkryss;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegkryss EAPK_B241AA68_0D27_45e9_B2C9_0A96A84C38DA;Vegoppmerking, forsterket;Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet;pakke;2.13;Ukjent;Vegoppmerking, forsterket;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegoppmerking, forsterket EAPK_1A2C436A_8C25_4975_A8CC_FDD7835E8716;Vegoppmerking, langsgående;Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.;pakke;2.13;Ukjent;Vegoppmerking, langsgående;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegoppmerking, langsgående EAPK_72C7E482_2419_4446_A957_5ED69B20FF6B;Vegoppmerking, tverrgående;Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.;pakke;2.13;Ukjent;Vegoppmerking, tverrgående;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vegoppmerking, tverrgående EAPK_896351BC_E877_4dd8_82B7_83F475863DC0;Ventilasjonsanlegg;Anlegg for å ventilere f.eks tunneler;pakke;2.13;Ukjent;Ventilasjonsanlegg;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Ventilasjonsanlegg EAPK_42C5BFE9_4D42_4133_9892_BEA2AFB1CB62;Vifte/Ventilator;Vifte for å ventilere tunneler;pakke;2.13;Ukjent;Vifte/Ventilator;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vifte/Ventilator EAPK_E5564DAD_F3AF_4849_A8AF_79D6F256F35C;Vindmåler;Måleinstrument for å måle vindstyrke og vindretning;pakke;2.13;Ukjent;Vindmåler;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Vindmåler EAPK_578CA381_E274_4e08_8776_7419D33136DF;Voll;Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag;pakke;2.13;Ukjent;Voll;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Voll EAID_21A0A92A_526C_4873_B33C_2591E698BBD0;Hovedskjema;;diagram;;Ukjent;Ferdigvegsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata