Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_68FBA469_C439_4d84_8034_373DD4BF90A5;Bomstasjon Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon EAID_DD2346D4_9EDC_44ae_96C3_CAE79C1C3C62;Bomstasjon Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon EAID_F474021B_1EA6_41d4_B218_4DFC78C3B9AD;Bomstasjon Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;Bomstasjon;Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.;objekttype;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon EAID_231F4505_DB94_4ed8_9DC2_FCF7AD8273E8;EierBomstasjon;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;kodeliste;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon EAID_6E753014_62F6_4882_89CF_D8BB0751F947;TidsdifferensiertTakst;Angir om takst for en eller flere vektklasser varierer over døgnet. Det skal også angis Ja om det er gratis i perioder av døgnet.;kodeliste;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon EAID_9180005B_3712_4816_9A48_478A6F6CAE5F;Bomstasjonstype;Angir hvilken type bomstasjon det er tale om;kodeliste;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon EAID_A9D37003_FEE2_4202_B168_1FFB5019E80C;Timesregel;Angir ordning der man betaler kun for den første passeringen ved to eller flere passeringer gjennom samme bompengeanlegg i løpet av en time.;kodeliste;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon EAID_C3BDB766_76AC_40d7_8CF3_433F0D424FF3;GratisGjennomkjøringVedHC_Brikke;Angir om gjennomkjøring med HC-brikke er gratis;kodeliste;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon EAID_D62764F4_5D96_409c_9B3C_807F4FB50010;Innkrevningsretning;Angir hvilken retning det er betalingsinnkrevning i forhold til vegens metreringsretning;kodeliste;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon EAID_F81A0D29_6A64_411b_8374_5E77BDB826E2;VedlikeholdsansvarligBomstasjon;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;kodeliste;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;bomstasjonstype;Angir hvilken type bomstasjon det er tale om;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;navnBompengeanlegg_FraCS;Angir navn på bompengeanlegg. Overføres automatisk fra CS-Norge;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;navnBomstasjon;Gir navn på bomstasjon.;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;vedtattTilÅr;Årstall som det er vedtatt at bomstasjonen skal stå fram til;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;linkTilBomstasjon;Url til detaljer om bomstasjon i CS-Norge;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;innkrevningsretning;Angir hvilken retning det er betalingsinnkrevning i forhold til vegens metreringsretning;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;bompengeanlegg_Id;Angir ID på bompengeanlegget. Er grunnlag for å få overført takstinformasjon fra CS-Norge;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;bomstasjon_Id;Angir ID på bomstasjonen. Er grunnlag for å få overført takstinformasjon fra CS-Norge;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;takstLitenBil;Angir ordinær takst for å passere med liten bil. Det skal angis første takst etter midnatt som er har en kostnad over kr 0 på ukedag mandag. Enhet: Kroner;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;takstStorBil;Angir ordinær takst for å passere bomstasjon med stor bil. Det skal angis første takst etter midnatt som er har en kostnad over kr 0 på ukedag mandag. . Enhet: Kroner;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;rushtidstakstLitenBil;Angir takst for å passere med liten bil i rushtid Enhet: Kroner;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;tidsdifferensiertTakst;Angir om takst for en eller flere vektklasser varierer over døgnet. Det skal også angis Ja om det er gratis i perioder av døgnet.;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;rushtidstakstStorBil;Angir takst for å passere bomstasjon med stor bil i rushtid Enhet: Kroner;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;rushtidMorgen_Fra;Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift starter på morgenen;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;rushtidMorgen_Til;Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift slutter på morgenen;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;rushtidEttermiddag_Fra;Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift starter på ettermiddagen;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;rushtidEttermiddag_Til;Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift slutter på ettermiddagen;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;timesregel;Angir ordning der man betaler kun for den første passeringen ved to eller flere passeringer gjennom samme bompengeanlegg i løpet av en time.;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;timesregel_Varighet;Angir hvor lang tid (minutter) det maksimalt kan gå mellom to bomstasjopnspasseringer for at rabatt skal innrømmes basert på timesregel. Enhet: Minutt;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;timesregel_Passeringsgruppe;Unik ID som er felles for de bomstasjonene som har samme timesregel.;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;gratisGjennomkjøringVedHC_Brikke;Angir om gjennomkjøring med HC-brikke er gratis;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;etableringsår;Angir hvilket år bomstasjonen ble satt i drift;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Bomstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon