Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_5CFA6CCD_0913_475a_B7CA_176B1F7CA8FF;Trafikkseparasjonssystem;;diagram;4.5;Utkast;Trafikkseparasjonssystem;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5KystogSjø-4.5 EAID_154AF0DC_9D60_462d_BF05_B03370C27579;TrafikkseparasjonFilDel;del av trafikkseparasjonssystem, der trafikkretning er ens -- Definition -- part of traffic separation system, wherein the direction of traffic is the same;objekttype;4.5;Utkast;Trafikkseparasjonssystem;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Trafikkseparasjonssystem EAID_941F1034_2888_4c27_B4A5_EF1A2E4CE01F;Trafikkseparasjonslinje;linje som skiller trafikk (Jfr. INT 1 IM 12) -- Definition -- line which separates traffic (Cf. INT 1 IM 12);objekttype;4.5;Utkast;Trafikkseparasjonssystem;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Trafikkseparasjonssystem EAID_BE9C4C5F_0E49_4d12_87F5_F674ABF7AC6E;AnbefaltTrafikkretning;anbefalt trafikkretning mellom trafikkseparasjonssystemer (Jfr. INT 1, IM26.1) -- Definition -- recommended direction of traffic between traffic separation systems (Cf. INT 1, IM26.1);objekttype;4.5;Utkast;Trafikkseparasjonssystem;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Trafikkseparasjonssystem EAID_C7868779_1DDC_4d62_94C9_B82F05EFC0CA;TrafikkseparasjonFilDelGrense;avgrensning av den del av trafikkseparasjonssystem, der trafikkretning er ens -- Definition -- delimitation of that part of the traffic separation system, wherein the direction of traffic is the same;objekttype;4.5;Utkast;Trafikkseparasjonssystem;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Trafikkseparasjonssystem EAID_154AF0DC_9D60_462d_BF05_B03370C27579;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.5;Utkast;Trafikkseparasjonssystem;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Trafikkseparasjonssystem\TrafikkseparasjonFilDel EAID_154AF0DC_9D60_462d_BF05_B03370C27579;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.5;Utkast;Trafikkseparasjonssystem;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Trafikkseparasjonssystem\TrafikkseparasjonFilDel EAID_154AF0DC_9D60_462d_BF05_B03370C27579;retningsvektor;linjestykke i planet med retning -- Definition -- line segment with length and orientation. Note: from SOSI 4.0 chapter about General Types, slightly related to S-57 ORIENT: Orientation ;egenskap;4.5;Utkast;Trafikkseparasjonssystem;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Trafikkseparasjonssystem\TrafikkseparasjonFilDel EAID_154AF0DC_9D60_462d_BF05_B03370C27579;sjørestriksjon;begrensninger for ferdsel eller bruk av sjøområde Merknad: Tilsvarer RESTRN i S-57 -- Definition -- limitations on traffic or use of maritime areas. Note: S-57 RESTRN ;egenskap;4.5;Utkast;Trafikkseparasjonssystem;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Trafikkseparasjonssystem\TrafikkseparasjonFilDel EAID_941F1034_2888_4c27_B4A5_EF1A2E4CE01F;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.5;Utkast;Trafikkseparasjonssystem;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Trafikkseparasjonssystem\Trafikkseparasjonslinje EAID_BE9C4C5F_0E49_4d12_87F5_F674ABF7AC6E;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.5;Utkast;Trafikkseparasjonssystem;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Trafikkseparasjonssystem\AnbefaltTrafikkretning EAID_BE9C4C5F_0E49_4d12_87F5_F674ABF7AC6E;retningsvektor;linjestykke med lengde og retning;egenskap;4.5;Utkast;Trafikkseparasjonssystem;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Trafikkseparasjonssystem\AnbefaltTrafikkretning EAID_C7868779_1DDC_4d62_94C9_B82F05EFC0CA;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.5;Utkast;Trafikkseparasjonssystem;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.5\Trafikkseparasjonssystem\TrafikkseparasjonFilDelGrense