Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_7385D049_3AB3_4f16_8DBD_A84D5217F7BD;Kyst;Inneholder elementer fra SOSI Kyst og sjø 4.0;pakke;4.6;Foreslått;Kyst;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Kyst EAPK_2F59C8FB_80F7_4429_97BE_07D445A7E744;Vann;Inneholder elementer fra SOSI Vann 4.0;pakke;4.6;Foreslått;Vann;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Vann EAPK_D41C3155_B27D_4f90_85B3_A676D3E8FDEE;Generelle konsepter;Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6;pakke;1.0;Foreslått;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann\Generelle konsepter EAID_2CFE8461_6517_4bf2_B1EF_D47A1E569DCF;Pakkerealisering;;diagram;4.6;Foreslått;FKB-Vann;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Vann\FKB-Vann