Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_4CBFF5CD_6755_4677_97DD_CEB76FB45362;Hoveddiagram Barnehager-20210801;;diagram;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_D4C98920_5B81_41d9_8219_9423D3C119DE;Realisering av datatyper;;diagram;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_856A1275_1B45_41a5_8683_109C67A7E3E7;Realisering av kodelister;;diagram;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_07B71C36_0C3B_47e6_BE37_05BA890C099C;Pakkerealisering Barnehager-20210801;;diagram;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_97CE3B1C_9DD4_4bf8_9CBC_CC3738C05D44;Realisering fra SOSI-objekt;;diagram;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_30DA15C3_174B_4b36_9287_467F2A073EFC;Nye datatyper og kodelister;;diagram;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_30D728AF_8813_4ba2_908E_53596A94A031;GenerelleEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;Barnehage;objekttype som innholder egenskaper med informasjon knyttet il barnehager;objekttype;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_19D570C2_EEAF_4d94_8256_26A6B47E958E;Aldersgruppe;Aldersgruppe med avgrensning fra lavest til høyest tillatte alder;datatype;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_19DAD9D0_925D_48a1_872C_8740C830C94D;Vegadresse;Identifisering av vegadresse;datatype;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_2BC5F840_A346_4936_8582_71DD57DBC358;Kontaktinformasjon;informasjon for å komme i kontakt med ansatte i barnehagen;datatype;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_3631FDFF_1ED9_4ff6_A475_0F6E4687829D;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_4A4A3BF2_E8FC_4918_B3CA_EB9796C9F5C3;Åpningstid;tidsrom barnehagen er åpen;datatype;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_AC7BF67F_9BCB_4c41_BC65_28EEB257B8E4;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_BB50E539_4DB8_4c01_BECF_3960E66667C3;Postadresse;unik identifikasjon av et postnummerområde i form av en kode eller et navn;datatype;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_5C466F2A_CC8D_40af_8ABA_16DF75D28CD0;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_61AEA5D3_17F3_43f2_B7F3_AAEED4ECAB6E;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_DD570426_CD0D_478d_8006_51AE88140579;Barnehagetype;informasjon om barnehagen er åpen, ordinær eller en familiebarnehage;kodeliste;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_DD7E2BF0_6325_4409_8E6E_05843DA6B0F2;Eierforhold;eierforhold knyttet til et objekt;kodeliste;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_E6222640_E322_41bc_904F_4DA681A60F64;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager EAID_19D570C2_EEAF_4d94_8256_26A6B47E958E;høyesteAlder;høyeste avgrensning av alder;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Aldersgruppe EAID_19D570C2_EEAF_4d94_8256_26A6B47E958E;lavesteAlder;laveste avgrensning av alder;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Aldersgruppe EAID_19DAD9D0_925D_48a1_872C_8740C830C94D;adressenavn;Gatenavn, nummer og bokstav;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Vegadresse EAID_19DAD9D0_925D_48a1_872C_8740C830C94D;postnummer;firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed.;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Vegadresse EAID_19DAD9D0_925D_48a1_872C_8740C830C94D;poststed;navn på poststed i henhold til Postens egne lister ;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Vegadresse EAID_2BC5F840_A346_4936_8582_71DD57DBC358;epostadresse;e-postadresse til kontaktperson;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Kontaktinformasjon EAID_2BC5F840_A346_4936_8582_71DD57DBC358;telefonnummer;telefonnummer til kontaktperson;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Kontaktinformasjon EAID_30D728AF_8813_4ba2_908E_53596A94A031;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\GenerelleEgenskaper EAID_30D728AF_8813_4ba2_908E_53596A94A031;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\GenerelleEgenskaper EAID_30D728AF_8813_4ba2_908E_53596A94A031;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\GenerelleEgenskaper EAID_3631FDFF_1ED9_4ff6_A475_0F6E4687829D;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Posisjonskvalitet EAID_3631FDFF_1ED9_4ff6_A475_0F6E4687829D;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Posisjonskvalitet EAID_4A4A3BF2_E8FC_4918_B3CA_EB9796C9F5C3;åpningstidFra;tidspunkt barnehagen åpner;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Åpningstid EAID_4A4A3BF2_E8FC_4918_B3CA_EB9796C9F5C3;åpningstidTil;tidspunkt barnehagen stenger;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Åpningstid EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;posisjon;plassering av institusjon;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;barnehagenavn;navn på den enkelte barnehage i NSR;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;iDrift;viser om barnehagen er i drift eller ikke;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;barnehagetype;Organiseringsform for barnehage;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;organisasjonsnummer;"organisasjonsnummer i ""Foretaksregisteret""";egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;pedagogiskProfil;Angir om undervisning og aktiviteter er fundert på pedgogisk grunnlag eller trosretning ;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;aldersgruppe;alder fra og til for barn som kan gå i den aktuelle barnehagen;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;antallBarn;maksimalt antall barn som kan få plass i den aktuelle barnehagen;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;antallAnsatte;totalt antall ansatte i barnehagen;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;antallBarnPerBarnehagelærer;antall barn per barnehagelærer i den aktuelle barnehagen;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;eierforhold;eierforhold knyttet til barnehagen;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;kostpenger;utgift til kostpenger pr. måned i den aktuelle barnehagen;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;åpningstid;tidsrom barnehagen er åpen ;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;opprettetdato;dato barnehagen ble opprettet;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;kontaktinformasjon;informasjon for å komme i kontakt med ansatte i barnehagen;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;vegadresse;"adresse i form av et adressenavn og et adressenummer (matrikkelforskriften § 2i). Merknad: Vegadresser er enkeltadresser innen en ""veg"" (adresseområde) i en kommune. Vegadresse identifiseres innen kommunen ved adressekode, husnummer (nummer) og eventuelt bokstav";egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;postadresse;offisielle postadresse til barnehagen;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;kommunenavn;kommune som barnehagen befinner seg i;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;fylkesnummer;fylke som barnehagen befinner seg i nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;lenkeHjemmeside;adresse til barnehagens nettsider;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;fylkesnavn;navn på fylke som barnehagen befinner seg i;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_79E2CDC0_8C65_49b1_A9E4_F333FE2F2B19;lenkeSøknadsskjema;adresse til søknadsskjema for å søke om opphold for barn i barnehagen;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Barnehage EAID_AC7BF67F_9BCB_4c41_BC65_28EEB257B8E4;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Identifikasjon EAID_AC7BF67F_9BCB_4c41_BC65_28EEB257B8E4;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Identifikasjon EAID_AC7BF67F_9BCB_4c41_BC65_28EEB257B8E4;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Identifikasjon EAID_BB50E539_4DB8_4c01_BECF_3960E66667C3;adressenavn;Gatenavn;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Postadresse EAID_BB50E539_4DB8_4c01_BECF_3960E66667C3;postnummer;firesifret kode som identifiserer et postnummerområde Merknad: Det første sifferet angir postsone, de to første sifrene angir postregion, de tre første sifrene angir postområde og alle fire sifrene angir postnummerområde/poststed.;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Postadresse EAID_BB50E539_4DB8_4c01_BECF_3960E66667C3;poststed;navn på poststed i henhold til Postens egne lister ;egenskap;20210801;Gyldig;Barnehager;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnehager og skoler\Barnehager\Postadresse