Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_B7744C57_7CE0_4183_887F_69C34DA50A47;BiotoperVideoOservasjonerKlassifisering-20220701;;diagram;1.0;;BiotoperVideoOservasjonerKlassifisering-20220701;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\BiotoperVideoOservasjonerKlassifisering-20220701