Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_AC31543A_D3E2_4a46_84E5_79B549BF54E4;Hoveddiagram Lufthavn primærdata;;diagram;1.0;Ukjent;Lufthavn primærdata-5.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\Lufthavn primærdata-5.0