Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_9010C603_714A_43a2_87FC_11C1BED766E6;Blomsterbeplantning Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning EAID_EB6E77E7_7BD0_4dd8_984B_59973BF98903;Blomsterbeplantning Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning EAID_0325A86B_4992_4917_9DA4_C19F4C8BA84A;Blomsterbeplantning Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;Blomsterbeplantning;Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.;objekttype;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning EAID_3174F519_8918_4b63_9DB9_827BF71537AF;EierBlomsterbeplantning;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;kodeliste;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning EAID_8C1DF431_73EC_4618_BEAB_69422C15D1C1;TypeBlomsterbeplantning;Angir hvilken type vegobjektet er av;kodeliste;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning EAID_B057F66C_7255_417e_B1B3_8CC8B9748741;VedlikeholdsansvarligBlomsterbeplantning;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;kodeliste;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;egenskap;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;areal;Angir arealet av vegobjektet Enhet: Kvadratmeter;egenskap;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;norskNavn;Angir norsk navn på beplantninger;egenskap;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;botaniskNavn;Angir botanisk navn på beplantninger;egenskap;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;sortHerkomst;Sort er en varietet av en plante som er oppformert med bestemte egenskaper til bruk i hage, park eller landbruk. Formeres vegetativt. Herkomst angir plantenes geografiske eller genetiske opprinnelse.;egenskap;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;plantetidspunkt;Angir hvilket år området med blomsterbeplantninger ble satt i drift;egenskap;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;sluttdatoForGarantitid;Angir sluttdato for garantitid;egenskap;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks. ytterligere beskrivelse dersom det finnes flere arter i arealet;egenskap;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;egenskap;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Benyttes primært for langstrakte forekomster;egenskap;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;egenskap;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Blomsterbeplantning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning