Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_CE85D1F1_9879_4f9a_BE6B_EFBFE7C69BD7;Breddeutvidelse, kryss Betingelser;;diagram;2.10;Ukjent;Breddeutvidelse, kryss;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_CF9D7578_D081_47d4_82F6_35EDC8BFADB4;Breddeutvidelse, kryss Tillatte verdier;;diagram;2.10;Ukjent;Breddeutvidelse, kryss;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_BCD647F7_9571_4c60_B401_C7580230A765;Breddeutvidelse, kryss Assosiasjoner;;diagram;2.10;Ukjent;Breddeutvidelse, kryss;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_79E82F53_E695_45e9_8F52_5FB12E582F8A;Breddeutvidelse_Kryss;"Breddeutvidelse på høyre side av vegen (sett i kjøreretning) i T-kryss for at trafikken skal kunne passere kjøretøy som venter på å få svinge til venstre. Benevnes også ""passeringslomme"".";objekttype;2.10;Ukjent;Breddeutvidelse, kryss;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Breddeutvidelse, kryss EAID_79E82F53_E695_45e9_8F52_5FB12E582F8A;bredde;Angir bredde av breddeutvidelse. Det skal angis ekstra bredde av vegen i forhold til vegens standard bredde før/etter krysset Enhet: Meter;egenskap;2.10;Ukjent;Breddeutvidelse, kryss;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Breddeutvidelse, kryss\Breddeutvidelse_Kryss EAID_79E82F53_E695_45e9_8F52_5FB12E582F8A;byggeår;Angir byggeår for vegobjektet;egenskap;2.10;Ukjent;Breddeutvidelse, kryss;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Breddeutvidelse, kryss\Breddeutvidelse_Kryss EAID_79E82F53_E695_45e9_8F52_5FB12E582F8A;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;2.10;Ukjent;Breddeutvidelse, kryss;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Breddeutvidelse, kryss\Breddeutvidelse_Kryss EAID_79E82F53_E695_45e9_8F52_5FB12E582F8A;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.10;Ukjent;Breddeutvidelse, kryss;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Breddeutvidelse, kryss\Breddeutvidelse_Kryss