Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_AF80BAFE_45F2_499f_A028_FA2FBCF93E74;Pakkerealisering;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_CFB37CA8_5E3A_4907_9161_0ED5DA5C3BE8;Realisering fra Generelle typer Posisjonskvalitet;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_0CAB1DC7_5C81_43ae_9A02_E494059E2920;Supertype SOSI Objekt riksgrense;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_00D5A9CD_83E8_4799_9C8D_172EB7CF49A3;Supertype SOSI Objekt lov virkeområde;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_163EF275_E4BA_47ec_9D00_968F474D361C;Datatyper;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_77F9D02F_DE81_493e_AB2A_1102EC5558D3;Grensepunkt;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_62A623F8_F818_45c9_A703_9F2DCEB31BC2;Fiskerisone og fiskevernsone;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_9C9790A1_93E3_4883_975A_B475B488A25F;Kystnære soner;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_D01D89A3_249C_4a28_93BE_172DFA3A303B;Kontinentalsokkel;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_C4062F92_8974_4fe8_ABFB_8157D2708FB1;Land og nære havområder;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_B78EBDAF_34D2_45ee_A960_03B764C541DB;Tilstøtende sone;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_C0F6C963_01FD_431c_BF8C_F24478FE7BC2;Maritime grenser;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_C712ACE2_285A_4185_BA68_5FAC5492F2B7;Maritime områder;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_1D9FFD26_82DA_40cc_853C_48DC41137833;Supertype SOSI Objekt maritime områder;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_24977E41_8152_4d78_92A2_3B3D741080D2;Supertype SOSI Objekt maritime grenser og punkt;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_CA38C9EB_4BD7_472b_9351_1622ABCDC22C;Kodelister;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_C8AE9748_FCAB_486b_A6A1_EFF96A9EB8E2;Realisering fra ISO3166;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_92B50720_1578_4c64_8D58_A38F1AD02F55;Realisering fra Generelle typer;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_F502C927_2120_43f4_81DC_55B1750DD7F5;Økonomisk sone;;diagram;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_0C5E65C2_6DAC_431d_A71C_0DEC0753948C;AvtaltAvgrensningslinjeSokkel;avtalt avgrensningslinje for kontinentalsokkel er avtalt og ratifisert grenselinje for den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp der flere enn én stat kan framlegge dokumentasjon utenfor 200 nm fra noen stats grunnlinje;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_114958E6_2711_47ec_98F2_AB3817039248;LandIndreFarvann;landområde med kystnære øyer, holmer og skjær, samt havområde ut til grunnlinjen;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_171E5FF7_4364_4491_9631_040703A4BECC;YttergrenseSokkel;dokumentert og godkjent ytre begrensningslinje for den undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_1B5CD477_23E3_494f_922C_D71764E1EF57;GrenseMellomNasjoner;grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelse;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_36768486_A32A_48da_B319_79210856FFA1;Territorialfarvann;sone som dekker havområdet fra kystlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_3B02D50F_FDA7_4f3a_B8D0_C95E0397ECAB;Territorialgrense;avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_449FA340_11F5_4436_A81A_7F7AA89E946F;TilstøtendeSone;sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_4827F430_FB40_46e1_B3B6_1CDF73F83DC5;LovVirkeområdeGrense;avgrensningen av det området som en lov virker innenfor;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_4B39D00E_115D_4b5f_8D73_7EE0FCED7EBF;AvtalteGrenser;avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_4DDBBF66_F836_4670_8A99_E1EB1FC256F2;Territorialområde;statens suverenitetsområde, gjelder alt landområde og havområde innenfor territorialgrensa;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_501FA447_78DE_42bf_AB61_743C8249DAD7;Supertype_SOSI_Objekt_riksgrenseinformasjon;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_59305E76_47C7_437a_831C_03AD634FBECE;YttergrenseTilstøtendeSone;ytre begrensningslinje i hav, beregnet 24 nm utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Fastlands-Norge;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_5FC06531_0B7E_4960_B262_045E01A9540A;NorskeGrenser;grense i hav som eksisterer for å avgrense norske områder;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_5FCD8948_5015_4e47_A13F_09B1C885F810;Kystkontur;grense mellom land og sjø Merknad: Tilsvarer objekttype Kystkontur i fagområdestandard Kyst og sjø 4.0.;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_6592E5F4_FF18_44aa_A7D0_EEA7E21F6071;Sjøterritorium;sone som dekker havområdet fra grunnlinjen og ut til territorialgrensen, 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_6AAD4F04_B470_4e81_8544_A25E4D9B7CE3;Landareal;Objektets utstrekning;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_6ADBE3E9_3D5C_48b4_A718_23D15F28742C;MaritimeGrenser;grense i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster med andre stater;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_6DF8548B_BE3B_4521_9AAA_868E9B734A1E;Supertype_SOSI_Objekt_Lov_virkeområde;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_72EC891A_FBE3_42a7_A13A_1060DD281BCE;Grense200NautiskeMil;ytre begrensningslinje i hav, beregnet 200 nm utenfor og parallelt med grunnlinje;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_732C22C3_60F2_42e2_A411_06087CF1C8A3;Fiskevernsone;sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjene ved Svalbard, og er avgrenset av Norges økonomiske sone, samt avtalte avgrensningslinjer;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_7B3EBDD6_C1BD_4b69_8892_2A31F5E8BB95;BeregnetGrense;grenser som er beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen i en gitt avstand fra denne;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_88D5B4A3_3EAB_4a5f_A913_F9540CC2042E;Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_punkter;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_9C462821_C209_4ae5_ADBC_F64822B16892;GrensepunktSjø;umerket punkt på et grenseforløp i hav Merknad: Kan også benyttes for å angi hjelpepunkter;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_A72C28E0_AD41_4ea1_83EE_57C0DF95D05D;NorgesØkonomiskeSone;sone som dekker havområdet fra territorialgrensen og ut til 200 nautiske mil beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nautiske mil til annen stats grunnlinje;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_BB06E320_1EBA_4326_9E2D_4CE777138EB7;Kontinentalsokkel;undersjøiske forlengelsen av landmassen ut til de store havdyp Merknad: regnes fra territorialgrensen 12 nm ved Fastlands-Norge, Svalbard og Jan Mayen og ut til yttergrensen for sokkel eller avtalt avgrensningslinje mot annen stat;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_C74E3535_0E10_411e_8046_35856D4F81B2;Grunnlinje;rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø) Merknad: Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt på sfæroiden (såkalt geodetisk linje). Grunnlinjepunktene skal være valgt slik at det ikke fins tørt land ved fjære sjø utenfor forbindelseslinjen mellom grunnlinjepunktene.;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_CFF17999_10C9_477d_9D54_3A8F824AF1B5;Supertype_SOSI_Objekt_maritime_områder;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_D7D9A0E4_36BB_42d6_BA44_545F07FE2EB3;IndreFarvann;havområdet innenfor grunnlinjen;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_D849178C_A143_4610_AA66_229FAB5CD5AA;MaritimeOmråder;område i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster mellom stater;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_E154AD19_6083_4117_9236_28BB57574473;AvtaltAvgrensningslinje;avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_E8B10BDD_97B5_4cf5_84CB_97D8766C5896;Virkeområde;sone for eller avgrensning av et område hvor det er spesiell administrasjon, regulering eller restiksjon;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_EB3164BF_4836_462f_907D_C531373EEFEC;Riksgrense;avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_EC47172D_E756_45e4_962F_EA0D9E51CEAE;Fiskerisone;sone som dekker havområdet fra territorialgrensen 12 nm og ut til 200 nm beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen ved Jan Mayen, og er avgrenset av avtalte avgrensningslinjer der det er mindre enn 400 nm til annen stats grunnlinje;objekttype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_28226BA1_840B_4c15_8456_FB3218940531;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_4EB2AB94_45D7_4c43_9A63_08BD186E09A4;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_6F39A568_F949_4188_B4A3_19E266556D10;Dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;datatype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_A510524D_D012_4526_875B_09C73A9FD75E;Punktreferanse;identifikasjon av et punkt som gjerne er knyttet til en grenselinje;datatype;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_24CFB273_E629_49f5_AEDD_7141A6075CB2;Landkode;alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions;kodeliste;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_2C9ED7A9_E6EC_48d1_998E_55CBA203EA9B;Fastsettingstype;liste over ulike måter en administrativ grense kan være fastsatt på Merknad: Måten for fastsetting av administrativ grense sier ikke noe om hvor nøyaktig posisjonsbestemmelsen er i forhold til grensemerket eller terrengdetaljer i marka. For grenser kan det derfor framkomme nye og bedre målinger som gir en mer nøyaktig posisjonsbestemmelse.;kodeliste;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_3787810A_6707_4402_8F21_C0F3671FD45A;Kystreferanse;kystkonturens referansenivå -- Definition - - the coastline's reference level. Note: not S-57's VERDAT but distantly related;kodeliste;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_4A2DF929_960E_45f0_AC09_95008ED65CDA;Kysttype;kategori av kyst -- Definition - - the category of the coastline. Note: S-57 CATCOA;kodeliste;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_64B521B2_C5DB_4c1f_B22F_C66529E53AB8;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_71E2C6F1_3C29_453b_8AE4_7863F9FD77F8;Grensestatus;liste over juridisk status på den administrative grensa;kodeliste;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_EB65EE69_AA51_4630_8875_A3689210D679;MaritimtOmrådeSonetype;ulike typer rettigheter som er spesielt definert i Havrettskonvensjonen av 1982 og hvor nasjonen selv har eget lovverk eller godkjenning av FNs CLCS til å benytte seg av rettighetene;kodeliste;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser EAID_114958E6_2711_47ec_98F2_AB3817039248;område;objektets utstrekning;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\LandIndreFarvann EAID_114958E6_2711_47ec_98F2_AB3817039248;land;angivelse av hvilket land området er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\LandIndreFarvann EAID_1B5CD477_23E3_494f_922C_D71764E1EF57;land;angivelse av hvilke land grensa er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrenseMellomNasjoner EAID_28226BA1_840B_4c15_8456_FB3218940531;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Posisjonskvalitet EAID_28226BA1_840B_4c15_8456_FB3218940531;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Posisjonskvalitet EAID_4827F430_FB40_46e1_B3B6_1CDF73F83DC5;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\LovVirkeområdeGrense EAID_4827F430_FB40_46e1_B3B6_1CDF73F83DC5;grensestatus;juridisk status på grensa ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\LovVirkeområdeGrense EAID_4827F430_FB40_46e1_B3B6_1CDF73F83DC5;fastsettingstype;måte en grense er fastsatt på ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\LovVirkeområdeGrense EAID_4827F430_FB40_46e1_B3B6_1CDF73F83DC5;soneNautisk;sonebredde, avstand fra grunnlinjen (i nautiske mil) Merknad: 1 nautisk mil = 1852 meter;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\LovVirkeområdeGrense EAID_4B39D00E_115D_4b5f_8D73_7EE0FCED7EBF;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\AvtalteGrenser EAID_4B39D00E_115D_4b5f_8D73_7EE0FCED7EBF;fastsettingstype;måte en grense kan være fastsatt på;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\AvtalteGrenser EAID_4DDBBF66_F836_4670_8A99_E1EB1FC256F2;område;objektets utstrekning;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Territorialområde EAID_4DDBBF66_F836_4670_8A99_E1EB1FC256F2;land;angivelse av hvilket land området er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Territorialområde EAID_4EB2AB94_45D7_4c43_9A63_08BD186E09A4;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Identifikasjon EAID_4EB2AB94_45D7_4c43_9A63_08BD186E09A4;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Identifikasjon EAID_4EB2AB94_45D7_4c43_9A63_08BD186E09A4;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Identifikasjon EAID_501FA447_78DE_42bf_AB61_743C8249DAD7;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_riksgrenseinformasjon EAID_501FA447_78DE_42bf_AB61_743C8249DAD7;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_riksgrenseinformasjon EAID_501FA447_78DE_42bf_AB61_743C8249DAD7;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_riksgrenseinformasjon EAID_501FA447_78DE_42bf_AB61_743C8249DAD7;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_riksgrenseinformasjon EAID_501FA447_78DE_42bf_AB61_743C8249DAD7;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_riksgrenseinformasjon EAID_501FA447_78DE_42bf_AB61_743C8249DAD7;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_riksgrenseinformasjon EAID_501FA447_78DE_42bf_AB61_743C8249DAD7;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_riksgrenseinformasjon EAID_501FA447_78DE_42bf_AB61_743C8249DAD7;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_riksgrenseinformasjon EAID_5FC06531_0B7E_4960_B262_045E01A9540A;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\NorskeGrenser EAID_5FC06531_0B7E_4960_B262_045E01A9540A;land;angivelse av hvilket land grensa er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\NorskeGrenser EAID_5FC06531_0B7E_4960_B262_045E01A9540A;fastsettingstype;måte en grense kan være fastsatt på;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\NorskeGrenser EAID_5FCD8948_5015_4e47_A13F_09B1C885F810;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kystkontur EAID_5FCD8948_5015_4e47_A13F_09B1C885F810;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kystkontur EAID_5FCD8948_5015_4e47_A13F_09B1C885F810;kystreferanse;kystkonturens referansenivå;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kystkontur EAID_5FCD8948_5015_4e47_A13F_09B1C885F810;kysttype;kategori av kyst;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Kystkontur EAID_6AAD4F04_B470_4e81_8544_A25E4D9B7CE3;område;objektets utstrekning;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Landareal EAID_6AAD4F04_B470_4e81_8544_A25E4D9B7CE3;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Landareal EAID_6AAD4F04_B470_4e81_8544_A25E4D9B7CE3;land;angivelse av hvilket land området er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Landareal EAID_6ADBE3E9_3D5C_48b4_A718_23D15F28742C;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\MaritimeGrenser EAID_6ADBE3E9_3D5C_48b4_A718_23D15F28742C;gjelderOmråde;navn på område som loven gjelder for, eller område som grensa er beregnet fra Eksempel: Svalbard (grensa for fiskevernsonen beregnes 200 nautiske mil parallelt og utenfor grunnlinja ved Svalbard).;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\MaritimeGrenser EAID_6ADBE3E9_3D5C_48b4_A718_23D15F28742C;grensestatus;juridisk status på grensa ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\MaritimeGrenser EAID_6ADBE3E9_3D5C_48b4_A718_23D15F28742C;ansvarligMyndighet;organisasjon som er ansvarlig for opprettholdelse av grensa;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\MaritimeGrenser EAID_6ADBE3E9_3D5C_48b4_A718_23D15F28742C;virkeområdenavn;begrep knyttet til yttergrensa for virkeområdet, som oftest angitt i lov eller forskrift For eksempel: Yttergrense for tilstøtende sone.;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\MaritimeGrenser EAID_6DF8548B_BE3B_4521_9AAA_868E9B734A1E;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_Lov_virkeområde EAID_6DF8548B_BE3B_4521_9AAA_868E9B734A1E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_Lov_virkeområde EAID_6DF8548B_BE3B_4521_9AAA_868E9B734A1E;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_Lov_virkeområde EAID_6DF8548B_BE3B_4521_9AAA_868E9B734A1E;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_Lov_virkeområde EAID_6DF8548B_BE3B_4521_9AAA_868E9B734A1E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_Lov_virkeområde EAID_6DF8548B_BE3B_4521_9AAA_868E9B734A1E;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_Lov_virkeområde EAID_6DF8548B_BE3B_4521_9AAA_868E9B734A1E;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_Lov_virkeområde EAID_6DF8548B_BE3B_4521_9AAA_868E9B734A1E;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_Lov_virkeområde EAID_6F39A568_F949_4188_B4A3_19E266556D10;rettskildeTittel;navn på lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Dokumentasjonsreferanse EAID_6F39A568_F949_4188_B4A3_19E266556D10;rettskildeId;referanse til lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer For eksempel: LOV-2012-09-07-65 ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Dokumentasjonsreferanse EAID_6F39A568_F949_4188_B4A3_19E266556D10;hjemmel;lov som rettskilden er begrunnet i;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Dokumentasjonsreferanse EAID_6F39A568_F949_4188_B4A3_19E266556D10;fastsettingsmyndighet;offentlig instans som har fastsatt en grense;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Dokumentasjonsreferanse EAID_6F39A568_F949_4188_B4A3_19E266556D10;fastsettingsdato;dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Dokumentasjonsreferanse EAID_6F39A568_F949_4188_B4A3_19E266556D10;dokumentlink;URL til saksdokument;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Dokumentasjonsreferanse EAID_6F39A568_F949_4188_B4A3_19E266556D10;internReferanseKV;henvisning til saksdokument i Kartverkets eget arkiv Merknad: Gjelder også link til skannet dokument på intern server. ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Dokumentasjonsreferanse EAID_88D5B4A3_3EAB_4a5f_A913_F9540CC2042E;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_punkter EAID_88D5B4A3_3EAB_4a5f_A913_F9540CC2042E;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_punkter EAID_88D5B4A3_3EAB_4a5f_A913_F9540CC2042E;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_punkter EAID_88D5B4A3_3EAB_4a5f_A913_F9540CC2042E;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_punkter EAID_88D5B4A3_3EAB_4a5f_A913_F9540CC2042E;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_punkter EAID_88D5B4A3_3EAB_4a5f_A913_F9540CC2042E;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_punkter EAID_88D5B4A3_3EAB_4a5f_A913_F9540CC2042E;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_punkter EAID_88D5B4A3_3EAB_4a5f_A913_F9540CC2042E;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_punkter EAID_9C462821_C209_4ae5_ADBC_F64822B16892;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrensepunktSjø EAID_9C462821_C209_4ae5_ADBC_F64822B16892;punktreferanse;identifikasjon av et punkt som gjerne er knyttet til en grenselinje;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\GrensepunktSjø EAID_A510524D_D012_4526_875B_09C73A9FD75E;grenselinjeidentifikasjon;unik identifikasjon av grensa som punktinformasjonen står til;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Punktreferanse EAID_A510524D_D012_4526_875B_09C73A9FD75E;punktnummer;nummerering av punkt, gjerne knyttet til sak eller vedtak på en angitt grenselinje;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Punktreferanse EAID_A510524D_D012_4526_875B_09C73A9FD75E;punktnavn;navn til punkt, gjerne knyttet til sak eller vedtak på en angitt grenselinje;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Punktreferanse EAID_CFF17999_10C9_477d_9D54_3A8F824AF1B5;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_områder EAID_CFF17999_10C9_477d_9D54_3A8F824AF1B5;datafangstdato;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_områder EAID_CFF17999_10C9_477d_9D54_3A8F824AF1B5;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_områder EAID_CFF17999_10C9_477d_9D54_3A8F824AF1B5;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_områder EAID_CFF17999_10C9_477d_9D54_3A8F824AF1B5;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_områder EAID_CFF17999_10C9_477d_9D54_3A8F824AF1B5;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_områder EAID_CFF17999_10C9_477d_9D54_3A8F824AF1B5;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_områder EAID_D849178C_A143_4610_AA66_229FAB5CD5AA;område;objektets utstrekning;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\MaritimeOmråder EAID_D849178C_A143_4610_AA66_229FAB5CD5AA;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\MaritimeOmråder EAID_D849178C_A143_4610_AA66_229FAB5CD5AA;land;angivelse av hvilket land området er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\MaritimeOmråder EAID_D849178C_A143_4610_AA66_229FAB5CD5AA;ansvarligMyndighet;organisasjon som er ansvarlig for administrasjon, restriksjon eller regulering innenfor området;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\MaritimeOmråder EAID_D849178C_A143_4610_AA66_229FAB5CD5AA;gjelderOmråde;navn på område som loven gjelder for Eksempel: Svalbard (Fiskevernsonen gjelder for Svalbard, grensa for fiskevernsonen beregnes 200 nautiske mil parallelt og utenfor grunnlinja ved Svalbard).;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\MaritimeOmråder EAID_D849178C_A143_4610_AA66_229FAB5CD5AA;virkeområdenavn;begrep knyttet til virkeområdet, som oftest angitt i lov eller forskrift. For eksempel Norges økonomiske sone eller territorialfarvann;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\MaritimeOmråder EAID_E8B10BDD_97B5_4cf5_84CB_97D8766C5896;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Virkeområde EAID_E8B10BDD_97B5_4cf5_84CB_97D8766C5896;ansvarligMyndighet;organisasjon som er ansvarlig for administrasjon, restriksjon eller regulering innenfor området, eller opprettholdelse av grense;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Virkeområde EAID_E8B10BDD_97B5_4cf5_84CB_97D8766C5896;gjelderOmråde;navn på område som loven gjelder for Eksempel: Markaloven gjelder følgende områder: Kjekstadmarka, Vardåsmarka, Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Nordmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Gjelleråsmarka, Østmarka og Sørmarka;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Virkeområde EAID_E8B10BDD_97B5_4cf5_84CB_97D8766C5896;virkeområdenavn;begrep knyttet til virkeområdet eller grensen for virkeområdet, som oftest angitt i lov eller forskrift, for eksempel Marka, Markagrensen, Norges økonomiske sone eller 200 nautiske mil;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Virkeområde EAID_EB3164BF_4836_462f_907D_C531373EEFEC;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;20211115;Gyldig;Norges maritime grenser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Norges maritime grenser\Riksgrense