Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_79F92E4F_7921_4652_9C56_9AB85204DEB8;Generelle elementer;pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0;pakke;1.0;Gyldig;Generelle elementer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Generelle elementer EAID_8EC01074_A703_4e12_B596_01E4C02E8577;Realisering av objekttyper;;diagram;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3 EAID_75091474_13AD_44fa_A5FE_0A3B909C9E20;Pakkerealisering FKB-Høydekurve;;diagram;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3 EAID_50706548_9852_43c0_B2E6_F5B92B35F57C;Hoveddiagram FKB-Høydekurve;;diagram;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3 EAID_243EC275_1E01_4a88_8C74_40E9E2338DB5;Forsenkningskurve;linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) som beskriver en forsenkning i terrenget Merknad: Alle kurver som beskriver en forsenkning skal kodes som forsenkningskurver- ikke bare den nederste kurven.;objekttype;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3 EAID_33E8E145_45D7_4b64_BADA_0581BD524A1F;Terrenglinje;linje som benyttes der hvor terrenget markert forandrer helning og/eller retning (på tvers av terrenglinja) Typisk skal terrenglinjer benyttes i søkk, på rygger, over topper, i bunnen av forsenkninger, i sadel eller på flate områder hvor det er lite annen høydeinformasjon;objekttype;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3 EAID_6968B13F_92FF_47c1_AF32_912CA5676E0F;Toppunkt;punkt med målt høydeverdi som ligger på en markert forhøyning eller topp i terrenget;objekttype;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3 EAID_8D1BBB7C_8542_4bca_A205_91E3E89B6E8D;Terrengpunkt;punkt i terrenget med målt høydeverdi som brukes for å angi høyde på markerte flater i terrenget som for eksempel sadler og store flater, i veg- og gatekryss og andre kryss mellom samferdselslinjer, på gårdsplasser utenfor hovedinnganger og på parkeringsplasser;objekttype;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3 EAID_D973DF80_FF9C_438e_B153_79074FA8FA5B;Høydekurve;linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) over referansehøyden;objekttype;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3 EAID_EBC9FA46_5FBD_43cd_A52E_735AF8E965C1;Forsenkningspunkt;punkt med målt høydeverdi som ligger i en markert forsenkning i terrenget;objekttype;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3 EAID_8BB3559A_7252_40da_A7EA_1AE3F6028008;Opphav;beskriver objektets opphav og forteller om objektet sikkert gjengir terrenget;datatype;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3 EAID_BCAEA1EE_44C2_49b2_9E8A_76B5C08E7933;DatafangsmetodeUtvidet;referanse til datasettype som ligger til grunn for kurvegenereringen;kodeliste;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3 EAID_243EC275_1E01_4a88_8C74_40E9E2338DB5;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Forsenkningskurve EAID_243EC275_1E01_4a88_8C74_40E9E2338DB5;høyde;angir forsenkningskurvens høyde over høydereferansen i meter- og oppgis som et desimalt tall hvis nødvendig;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Forsenkningskurve EAID_243EC275_1E01_4a88_8C74_40E9E2338DB5;opphav;beskriver objektets opphav og forteller om objektet sikkert gjengir terrenget;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Forsenkningskurve EAID_33E8E145_45D7_4b64_BADA_0581BD524A1F;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Terrenglinje EAID_33E8E145_45D7_4b64_BADA_0581BD524A1F;opphav;beskriver objektets opphav og forteller om objektet sikkert gjengir terrenget;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Terrenglinje EAID_6968B13F_92FF_47c1_AF32_912CA5676E0F;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Toppunkt EAID_6968B13F_92FF_47c1_AF32_912CA5676E0F;høyde;angivelse av topp punktets øyde over høydereferansen i meter- og oppgis som et desimalt tall hvis nødvendig.;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Toppunkt EAID_6968B13F_92FF_47c1_AF32_912CA5676E0F;opphav;beskriver objektets opphav og forteller om objektet sikkert gjengir terrenget;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Toppunkt EAID_8BB3559A_7252_40da_A7EA_1AE3F6028008;sikkerTerrenggjengivelse;Boolsk verdi som forteller om objektet ansees som en sikker (1) eller usikker (0) representasjon av faktisk terreng. ;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Opphav EAID_8BB3559A_7252_40da_A7EA_1AE3F6028008;datakilde;referanse til datasettype som ligger til grunn for kurvegenereringen;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Opphav EAID_8D1BBB7C_8542_4bca_A205_91E3E89B6E8D;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Terrengpunkt EAID_8D1BBB7C_8542_4bca_A205_91E3E89B6E8D;høyde;angivelse av punktets høyde, og oppgis som et desimalt tall hvis nødvendig;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Terrengpunkt EAID_8D1BBB7C_8542_4bca_A205_91E3E89B6E8D;opphav;beskriver objektets opphav og forteller om objektet sikkert gjengir terrenget;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Terrengpunkt EAID_D973DF80_FF9C_438e_B153_79074FA8FA5B;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Høydekurve EAID_D973DF80_FF9C_438e_B153_79074FA8FA5B;høyde;angivelse av høydekurvens høyde over høydereferansen i meter- og oppgis som et desimalt tall hvis nødvendig;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Høydekurve EAID_D973DF80_FF9C_438e_B153_79074FA8FA5B;opphav;beskriver objektets opphav og forteller om objektet sikkert gjengir terrenget;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Høydekurve EAID_EBC9FA46_5FBD_43cd_A52E_735AF8E965C1;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Forsenkningspunkt EAID_EBC9FA46_5FBD_43cd_A52E_735AF8E965C1;høyde;angivelse av punktets høyde over høydereferansen i meter- og oppgis som et desimalt tall hvis nødvendig;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Forsenkningspunkt EAID_EBC9FA46_5FBD_43cd_A52E_735AF8E965C1;opphav;beskriver objektets opphav og forteller om objektet sikkert gjengir terrenget;egenskap;5.0.3;Gyldig;FKB-Høydekurve-5.0.3;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Høydekurve\FKB-Høydekurve-5.0.3\Forsenkningspunkt