Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_BFCB4F8D_B0F1_48c5_9CB3_BD15C6C3F48B;Skogressurskart;SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksiterende kart (AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og landsskogflater.;produktspesifikasjon;20180615;Erstattet;Skogressurskart;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart EAPK_0251C5A1_EB6F_4760_BA0D_DE112201A164;Skogressurskart;SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksiterende kart (AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og landsskogflater.;produktspesifikasjon;20201105;Gyldig;Skogressurskart;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart EAPK_34D5B338_C1FE_4771_9C1B_3B96EBC671D9;Skogressurskart;SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksiterende kart (AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og landsskogflater.;produktspesifikasjon;20230217;Gyldig;Skogressurskart;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart EAPK_D1500FB2_F054_45b5_96A6_218EC7077020;Skogressurskart;SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksiterende kart (AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og landsskogflater.;produktspesifikasjon;20201105;Gyldig;Skogressurskart;SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Skogressurs\Skogressurskart