Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_E287EC04_1517_4808_895A_A6EA1D74B2C1;Produkt-info;;diagram;1.0;Ukjent;Produkt-info;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSkiltFagmodellSkilt EAID_4D657B83_94B6_4340_BF44_EE15B6262DE6;Produktinformasjon;"Betegnelsen produktet har hos produsenten. Nyttig når det skal skaffes fram erstatning for ""utslitt"" komponent.";datatype;1.0;Ukjent;Produkt-info;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSkilt\Produkt-info EAID_88BC142F_A1DD_43c3_916C_DD9F80D7AA6D;Komponentdatering;datering av komponenter til nærmeste år, sammen med angivelse av sikkerhet på dateringen;datatype;1.0;Ukjent;Produkt-info;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSkilt\Produkt-info EAID_46D68DF5_527E_4434_80DA_E79F6C217DD5;Ledningsalderreferanse;;kodeliste;1.0;Ukjent;Produkt-info;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSkilt\Produkt-info EAID_4D657B83_94B6_4340_BF44_EE15B6262DE6;produktnavn;navnet produktet har hos produsenten;egenskap;1.0;Ukjent;Produkt-info;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSkilt\Produkt-info\Produktinformasjon EAID_4D657B83_94B6_4340_BF44_EE15B6262DE6;produsentnavn;navnet på produsenten av produktet;egenskap;1.0;Ukjent;Produkt-info;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSkilt\Produkt-info\Produktinformasjon EAID_4D657B83_94B6_4340_BF44_EE15B6262DE6;produktkode;produsentens produktkode for produktet;egenskap;1.0;Ukjent;Produkt-info;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSkilt\Produkt-info\Produktinformasjon EAID_4D657B83_94B6_4340_BF44_EE15B6262DE6;produsertÅr;året produktet ble produsert;egenskap;1.0;Ukjent;Produkt-info;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSkilt\Produkt-info\Produktinformasjon EAID_88BC142F_A1DD_43c3_916C_DD9F80D7AA6D;aldersreferanse;;egenskap;1.0;Ukjent;Produkt-info;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSkilt\Produkt-info\Komponentdatering EAID_88BC142F_A1DD_43c3_916C_DD9F80D7AA6D;årstall;;egenskap;1.0;Ukjent;Produkt-info;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSkilt\Produkt-info\Komponentdatering