Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_69CC81D9_EEC1_4aab_A7E3_839265A4D183;Objekttyper - abstrakte og instansierbare;"Objekttypene ""SOSI_Fellesegenskaper"" og ""Fellesegenskaper"" er en abstrakt objekttype (klasser) som ikke er instansierbare, mens de øvrige objekttypene er instansierbare og benyttes i distribusjonen av data fra NRL.";pakke;1.0;Gyldig;Objekttyper - abstrakte og instansierbare;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Objekttyper - abstrakte og instansierbare EAPK_CD54653D_484A_456a_9186_4BE97E0C48FB;Datatyper;Alle Datatyper (gruppeegenskaper) som inngår i datamodellen.;pakke;1.0;Gyldig;Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Datatyper EAPK_5C6444BA_C281_4948_917C_D2AF498C89EB;Kodelister;Alle Kodelister som inngår i datamodellen.;pakke;1.0;Gyldig;Kodelister;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Kodelister EAPK_84E71177_CBC3_4d84_9665_72A8355A5735;Realiseringer;Her vises avhengigheter mellom elementer i NRL distribusjon og objekttyper, datatyper og kodelister i andre applikasjonsskjemaer. Avhengighetene er modellert ved hjelp av realiseringer.;pakke;1.0;Gyldig;Realiseringer;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1\Realiseringer EAID_B0E9C8F3_9C33_4a4b_91D3_55611351E330;Pakkerealisering NRL distribusjon 1.0.1;;diagram;1.0.1;Gyldig;NRL-distribusjon-1.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\NRL\NRL-distribusjon-1.0.1