Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_4D484D13_054B_4263_9FAD_6454DBF8F76B;Parkeringsområde Tillatte verdier;;diagram;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_2ED33CE4_E535_49e7_8659_0A35F416082E;Parkeringsområde Assosiasjoner;;diagram;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_FF46EEF1_60F6_459b_BD91_C15C9339E9C0;Parkeringsområde Betingelser;;diagram;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\FerdigvegsdataFerdigvegsdata EAID_54B153F1_9282_4d91_9705_F90F361C56FA;Parkeringsområde;Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy. (1);objekttype;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde EAID_39AA023B_B746_4c1c_8DEE_3C03525C3E49;Innfartsparkering;Angir om parkeringsområde kan defineres som innfartsparkering.;kodeliste;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde EAID_461AAC64_FB6B_49f9_8D14_DAE706ACEA1D;TypeParkeringsområde;Angir hvilken type vegobjektet er av;kodeliste;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde EAID_54B153F1_9282_4d91_9705_F90F361C56FA;navn;Angir navn på vegobjektet;egenskap;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde\Parkeringsområde EAID_54B153F1_9282_4d91_9705_F90F361C56FA;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;egenskap;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde\Parkeringsområde EAID_54B153F1_9282_4d91_9705_F90F361C56FA;innfartsparkering;Angir om parkeringsområde kan defineres som innfartsparkering.;egenskap;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde\Parkeringsområde EAID_54B153F1_9282_4d91_9705_F90F361C56FA;antallParkeringsplasserSmåKjt;"Angir antall oppmerka parkeringsplasser for små personbiler. For parkeringsområder som ikke har oppmerka plasser gis det anslag på hvor mange personbiler det er plass til. Områder som er skiltet o.l. for buss/lastebil regnes ikke med. Rasteplasser kan ha oppstillingsplasser utenom parkeringsområde (se ""Rasteplass""). Enhet: Stykker";egenskap;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde\Parkeringsområde EAID_54B153F1_9282_4d91_9705_F90F361C56FA;plasserReservertHandikappede;Angir antall parkerings/oppstillingsplasser reservert handikappede Enhet: Stykker;egenskap;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde\Parkeringsområde EAID_54B153F1_9282_4d91_9705_F90F361C56FA;antallParkeringsplasserStoreKjt;Angir antall oppmerka parkeringsplasser for store kjøretøy. For parkeringsområder som ikke har oppmerka plasser telles det kun med antall slike plasser innenfor delområder som er tydelig merka buss/lastebil. Enhet: Stykker;egenskap;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde\Parkeringsområde EAID_54B153F1_9282_4d91_9705_F90F361C56FA;areal;"Angir totalt areal. Dette inkluderer kjørbart, ikke kjørbart og bebygd areal innenfor parkeringsområdets avgrensning. Se tilhørende ""datterobjekt"" for mer detaljert arealinformasjon. Enhet: Kvadratmeter";egenskap;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde\Parkeringsområde EAID_54B153F1_9282_4d91_9705_F90F361C56FA;byggeår;Angir byggeår for vegobjektet;egenskap;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde\Parkeringsområde EAID_54B153F1_9282_4d91_9705_F90F361C56FA;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;egenskap;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde\Parkeringsområde EAID_54B153F1_9282_4d91_9705_F90F361C56FA;posisjon;Angivelse av objektets posisjon;egenskap;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde\Parkeringsområde EAID_54B153F1_9282_4d91_9705_F90F361C56FA;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.13;Ukjent;Parkeringsområde;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\ObjektlisteFerdigvegsdata\Eldre versjoner\Ferdigvegsdata\Parkeringsområde\Parkeringsområde