Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_86377B62_401B_413a_A86F_B98F8CA73B83;Generelle elementer;pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene;pakke;1.0;Gyldig;Generelle elementer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Generelle elementer EAID_A7F48558_C83D_4866_BFBB_571022CB955A;Pakkerealisering;;diagram;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2 EAID_6BC7886C_E9CB_4ed1_B31E_9A16B0AE6C71;Hoveddiagram FKB-Lufthavn-5.0;;diagram;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2 EAID_65278D85_9C5A_4c52_82E3_442E53D78AFD;Realisering fra Lufthavn 4.5;;diagram;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2 EAID_0AB9D146_0762_4245_ADA0_4808C6B83E3F;Taksebanegrense;avgrensning av bane eller rute på en flyplass opprettet til bruk for taksende luftfartøyer i den hensikt å virke som en forbindelse mellom ulike deler av flyplassen;objekttype;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2 EAID_8745A715_B4BE_4fc5_B8EC_3FD4CD0D13EE;Lufthavnlys;spesielle lys for en lufthavn tiltenkt navigasjon og visualisering av oppmerking i mørket;objekttype;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2 EAID_87FEEB89_B90B_492c_A09A_EB3E2E5978EB;Rullebane;avgrenset, rektangulært område på en flyplass på land innrettet for landing og avgang med luftfartøyer;objekttype;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2 EAID_A97202B1_2D78_434e_9AAA_F5FD67F7127F;Helikopterlandingsplass;tilrettelagt landingsplass for helikopter;objekttype;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2 EAID_A309E30D_D24A_48c6_8208_37AB01A07718;Lufthavnlystype;Kodeliste som angir type belysning spesielt for en lufthavn, og i forbindelse med luftfartsrelatert virksomhet.;kodeliste;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2 EAID_0AB9D146_0762_4245_ADA0_4808C6B83E3F;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Taksebanegrense EAID_0AB9D146_0762_4245_ADA0_4808C6B83E3F;eksternpeker;referanse til objektet i et eksternt system;egenskap;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Taksebanegrense EAID_8745A715_B4BE_4fc5_B8EC_3FD4CD0D13EE;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Lufthavnlys EAID_8745A715_B4BE_4fc5_B8EC_3FD4CD0D13EE;eksternpeker;referanse til objektet i et eksternt system;egenskap;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Lufthavnlys EAID_8745A715_B4BE_4fc5_B8EC_3FD4CD0D13EE;lufthavnlystype;angivelse av forskjellige typer belysning spesielt for en lufthavn, og i forbindelse med luftfartsrelatert virksomhet;egenskap;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Lufthavnlys EAID_87FEEB89_B90B_492c_A09A_EB3E2E5978EB;område;objektets utstrekning;egenskap;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Rullebane EAID_87FEEB89_B90B_492c_A09A_EB3E2E5978EB;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Rullebane EAID_87FEEB89_B90B_492c_A09A_EB3E2E5978EB;eksternpeker;referanse til objektet i et eksternt system;egenskap;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Rullebane EAID_A97202B1_2D78_434e_9AAA_F5FD67F7127F;område;Område tilrettelagt for landing med helikopter;egenskap;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Helikopterlandingsplass EAID_A97202B1_2D78_434e_9AAA_F5FD67F7127F;eksternpeker;referanse til objektet i et eksternt system ;egenskap;5.0.2;Gyldig;FKB-Lufthavn-5.0.2;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2\Helikopterlandingsplass