Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_5BCD84B2_2C7E_49cc_B390_CD589745C8B6;Generelle konsepter;Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6;pakke;1.0;Gyldig;Generelle konsepter;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA\Generelle konsepter EAID_C8D65C14_0191_401f_BF97_2899A372EB94;Arv fra fellesegenskaper;;diagram;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA EAID_746484F9_3998_4401_8AF8_7FEEEDEFD643;Objekttyper med egenskaper og kodelister;;diagram;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA EAID_41FD7039_639E_4f8d_A24E_2EA631B12DFE;Realisering av objekttyper;;diagram;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA EAID_C06638E4_E4CA_46b7_AE67_4D42BB7CF918;Pakkerealisering;;diagram;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA EAID_0CE3B8C5_5647_414b_BC74_AE4E45AF49CA;VA_Kum;en kum som har en spesiell funksjon i VA-nettet, ut over det å være en kontainer for andre VA-koplinger.;objekttype;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA EAID_10D942BF_6F2A_4291_8E58_FBF71729134C;Kopling;generell betegnelse på objekt som er node (punkt) i et ledningsnettverk;objekttype;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA EAID_30824A03_3EC2_44a9_9EF3_7E6121EB1A45;VA_Sluk;åpning med rist der overflatevann kan renne ned i avløpssystemet, ofte i forbindelse med vegsystemer;objekttype;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA EAID_408C30CE_37F8_489a_BE83_D612F8ADABE3;Nettverkskomponent;abstrakt supertype for alle nettverkskomponenter;objekttype;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA EAID_4355E5F7_7788_42e9_9844_28F34660DA89;Kumlokk;et deksel over en kum eller annet hulrom under bakkenivå Merknad: Kumlokkene er som oftest runde, men rektangulære og kvadratiske finnes også.;objekttype;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA EAID_7A98E2D8_D897_45aa_BDD3_49071F3F1F09;VA_Kopling;abstrakt supertype for VA_kopling;objekttype;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA EAID_B4D60DE9_6B5B_478c_92AE_DFFB66CD8A9A;VA_Hydrant;tilkoplingspunkt for håndtering av og bekjempelse av brann/ulykker;objekttype;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA EAID_3BCAA8B1_4614_45d7_A2ED_9E7BC3A26303;LedningHøydereferanse;den høyden som høydedelen av stedfestingen til komponenten ( Ledning/beliggenhet og Kopling/posisjon) referer til. Merknad: På VA-ledning er det kun to som er aktuelle: - Topp: ledning overkant, brukes på vannledning - BunnInnvendig: brukes på avløpsledning;kodeliste;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA EAID_10D942BF_6F2A_4291_8E58_FBF71729134C;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA\Kopling EAID_408C30CE_37F8_489a_BE83_D612F8ADABE3;identifikasjon;Unik identifikasjon av objektet;egenskap;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA\Nettverkskomponent EAID_4355E5F7_7788_42e9_9844_28F34660DA89;senterLokk;sted som objektet eksisterer på;egenskap;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA\Kumlokk EAID_B4D60DE9_6B5B_478c_92AE_DFFB66CD8A9A;høydereferanse;den høyden som høydedelen av stedfestingen til komponenten ( Ledning/beliggenhet og Kopling/posisjon) referer til.;egenskap;4.6;Gyldig;FKB-LedningVA;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB LedningVA\FKB-LedningVA\VA_Hydrant