Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_F26DFFE9_8F65_4164_B433_74023DB1F43B;Pakkerealisering;;diagram;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_68D6B548_197A_46da_8CE9_A0227C96262D;Realisering fra Generelle typer Posisjonskvalitet;;diagram;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_5B4E9D43_989B_4da6_9910_CB387DD848EB;Datatyper;;diagram;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_4E6E762E_5F98_4b07_B6B7_203C75A29507;Administrativ grense;;diagram;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_EBEAC520_ED56_4a85_B6F3_F61E81B7F49B;Supertype SOSI Objekt adm og maritime grenser og riksgrense;;diagram;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_411955AA_6A5F_438a_8042_1BCD7FC08008;Kodelister;;diagram;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_ED1F0ABC_0B91_49e9_A6EC_CC8B45368FC9;Delområde;;diagram;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_A08914C0_2F75_489a_A317_1D80F6936775;Supertyper SOSI objekt statistiske enheter og grenser;;diagram;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_7E5EEE51_7362_480d_A22D_0D18FC701D55;Realisering fra Generelle typer SOSI Objekt;;diagram;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_FDD38874_E235_439c_B44E_83303C00B692;Maritime grenser;;diagram;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_E3939C8A_214B_4494_98C8_12F451AB5FE9;Grunnkrets;;diagram;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_00215920_C7F9_45b6_863B_22A229482160;Delområde;statistisk mellomnivå mellom kommune og grunnkrets Merknad 1: Delområdene består av et helt antall grunnkretser. Merknad 2: Delområde er identifisert som de to første siffer i grunnkretsnummeret.;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_085E3C4E_B0C7_4a38_AAC3_5057E3EB2721;Riksgrense;avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_2BEEE426_0D26_4df2_ADB4_80359ECC17DF;BeregnetGrense;grenser som er beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen i en gitt avstand fra denne;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_3246D8D0_2E6E_49a3_AD31_FBF8986262B5;Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_grenser;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_3B1C0BCC_3E23_4411_A2D8_EF0E315513A2;AdministrativGrense;grense for regional eller lokal administrasjon;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_3E9C3B28_4146_47b4_BB68_BFF806AFF65D;Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_og_riksgrense;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_421E16CD_F115_480a_A287_CBD2AABC78D3;Territorialgrense;avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_4C1861B3_5375_4734_AE64_41B6FF11AE44;Grunnkretsgrense;avgrensning av grunnkrets;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_69E7E96C_4FC2_4245_8DB6_2F96D4047B09;AvtalteGrenser;avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_71B67F41_B1CC_4c4a_B32A_03496A9B50C1;Kommunegrense;avgrensing av kommune;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_79F74DC7_477F_425f_A35D_66403DA5E39E;Fylkesgrense;avgrensning av fylke;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_811188B4_FC6D_4c4e_B7D6_A85C07FEC10E;NorskeGrenser;grense i hav som eksisterer for å avgrense norske områder;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_8BCF1C6D_FE74_4b9d_BDF1_ECEBE3C4FD02;Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_enheter;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_AB1800DB_DEA4_408d_A62B_D53AB0EC929B;GrenseMellomNasjoner;grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelse;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_C754C772_FBA4_4c4d_9FE4_76D5E764728D;Delområdegrense;avgrensning av delområde;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_DD70068F_8EC9_4319_8658_E1F25E6EC688;MaritimeGrenser;grense i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster med andre stater;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_DDE1E9E3_A5E6_42e6_8D41_5C085AB25A0D;AvtaltAvgrensningslinje;avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_E1D2EE90_0190_4553_977A_F0F81B3E16EA;Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_E2A6C6E7_95BE_4e7d_8E06_E5DE297353E2;Grunnkrets;grunnkrets er den minste geografiske enhet det blir beregnet statistikk på Merknad: En kommune er delt inn i flere grunnkretser.;objekttype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_4E8171F8_0684_4c2d_8379_5DCF3069ACC1;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_9603AC41_FEB9_4903_AD5D_77C616ECF6C5;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_A261FF9C_A868_4ecc_8E10_8AC8D635CBD3;DelområdeId;unik identifikasjon av et delområde i form av en 8-sifret kode eller et navn;datatype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_A397EBF4_592A_4e70_96A8_767CBC067058;GrunnkretsId;unik identifikasjon av en grunnkrets i form av en 8-sifret kode eller et navn;datatype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_A9697C2F_5D62_4cdb_B082_397014454894;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_19183122_BA14_462f_93C7_1D869AB76663;TerrengdetaljKode;Kodeliste over hvilke terrengdetaljer en teiggrense kan følge.;kodeliste;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_1953EC51_C306_4195_BB04_AA0992324F70;NøyaktighetsklasseKode;Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på teiggrensepunkt er basert på kodet nøyaktighet på teiggrensepunktene. Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen.;kodeliste;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_BFF8B983_F02B_44b1_A81B_F8AFB1E975F8;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_F7891C51_F448_4cea_8242_184D20FF6967;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser EAID_00215920_C7F9_45b6_863B_22A229482160;område;objektets utstrekning;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Delområde EAID_00215920_C7F9_45b6_863B_22A229482160;delområdeId;angivelse av delområdenummer og navn;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Delområde EAID_00215920_C7F9_45b6_863B_22A229482160;kommunenummer;nummeret til kommunen delområdet ligger i;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Delområde EAID_085E3C4E_B0C7_4a38_AAC3_5057E3EB2721;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Riksgrense EAID_3246D8D0_2E6E_49a3_AD31_FBF8986262B5;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_grenser EAID_3246D8D0_2E6E_49a3_AD31_FBF8986262B5;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_grenser EAID_3246D8D0_2E6E_49a3_AD31_FBF8986262B5;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_grenser EAID_3246D8D0_2E6E_49a3_AD31_FBF8986262B5;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_grenser EAID_3246D8D0_2E6E_49a3_AD31_FBF8986262B5;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_grenser EAID_3246D8D0_2E6E_49a3_AD31_FBF8986262B5;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. ;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_grenser EAID_3246D8D0_2E6E_49a3_AD31_FBF8986262B5;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_grenser EAID_3246D8D0_2E6E_49a3_AD31_FBF8986262B5;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_grenser EAID_3B1C0BCC_3E23_4411_A2D8_EF0E315513A2;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\AdministrativGrense EAID_3B1C0BCC_3E23_4411_A2D8_EF0E315513A2;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\AdministrativGrense EAID_3B1C0BCC_3E23_4411_A2D8_EF0E315513A2;nøyaktighetsklasse;klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser, og er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\AdministrativGrense EAID_3E9C3B28_4146_47b4_BB68_BFF806AFF65D;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_og_riksgrense EAID_3E9C3B28_4146_47b4_BB68_BFF806AFF65D;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_og_riksgrense EAID_3E9C3B28_4146_47b4_BB68_BFF806AFF65D;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_og_riksgrense EAID_3E9C3B28_4146_47b4_BB68_BFF806AFF65D;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_og_riksgrense EAID_3E9C3B28_4146_47b4_BB68_BFF806AFF65D;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_og_riksgrense EAID_3E9C3B28_4146_47b4_BB68_BFF806AFF65D;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_og_riksgrense EAID_3E9C3B28_4146_47b4_BB68_BFF806AFF65D;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_og_riksgrense EAID_3E9C3B28_4146_47b4_BB68_BFF806AFF65D;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_maritime_grenser_og_riksgrense EAID_4C1861B3_5375_4734_AE64_41B6FF11AE44;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkretsgrense EAID_4C1861B3_5375_4734_AE64_41B6FF11AE44;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkretsgrense EAID_4C1861B3_5375_4734_AE64_41B6FF11AE44;følgerTeiggrense;angir om grunnkretsgrensen sammenfaller med teiggrense ;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkretsgrense EAID_4C1861B3_5375_4734_AE64_41B6FF11AE44;nøyaktighetsklasse;klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser, og er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkretsgrense EAID_4E8171F8_0684_4c2d_8379_5DCF3069ACC1;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Posisjonskvalitet EAID_4E8171F8_0684_4c2d_8379_5DCF3069ACC1;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Posisjonskvalitet EAID_8BCF1C6D_FE74_4b9d_BDF1_ECEBE3C4FD02;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_enheter EAID_8BCF1C6D_FE74_4b9d_BDF1_ECEBE3C4FD02;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_enheter EAID_8BCF1C6D_FE74_4b9d_BDF1_ECEBE3C4FD02;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_enheter EAID_8BCF1C6D_FE74_4b9d_BDF1_ECEBE3C4FD02;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_enheter EAID_8BCF1C6D_FE74_4b9d_BDF1_ECEBE3C4FD02;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_statistiske_enheter EAID_9603AC41_FEB9_4903_AD5D_77C616ECF6C5;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Identifikasjon EAID_9603AC41_FEB9_4903_AD5D_77C616ECF6C5;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Identifikasjon EAID_9603AC41_FEB9_4903_AD5D_77C616ECF6C5;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Identifikasjon EAID_A261FF9C_A868_4ecc_8E10_8AC8D635CBD3;delområdenummer;består av 8 siffer, derav de 4 første kommunenummer og de 4 siste delområdenummer hvor de 2 siste er 00 Merknad: Det skal benyttes ledende nuller.;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\DelområdeId EAID_A261FF9C_A868_4ecc_8E10_8AC8D635CBD3;delområdenavn;offisielt navn fra grunnkretskatalogen til SSB;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\DelområdeId EAID_A397EBF4_592A_4e70_96A8_767CBC067058;grunnkretsnummer;består av 8 siffer, hvor de fire første er kommunenummer, de to neste er delområdenummer og de to siste angir grunnkrets Merknad: Det skal benyttes ledende nuller. Grunnkretskatalogen utgis og ajourføres av SSB, og er den offisielle listen over grunnkretser. ;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrunnkretsId EAID_A397EBF4_592A_4e70_96A8_767CBC067058;grunnkretsnavn;offisielt navn fra grunnkretskatalogen til SSB;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\GrunnkretsId EAID_A9697C2F_5D62_4cdb_B082_397014454894;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere.;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Kopidata EAID_A9697C2F_5D62_4cdb_B082_397014454894;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Kopidata EAID_A9697C2F_5D62_4cdb_B082_397014454894;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Kopidata EAID_C754C772_FBA4_4c4d_9FE4_76D5E764728D;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Delområdegrense EAID_C754C772_FBA4_4c4d_9FE4_76D5E764728D;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Delområdegrense EAID_C754C772_FBA4_4c4d_9FE4_76D5E764728D;følgerTeiggrense;angir om delområdegrensen sammenfaller med teiggrense ;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Delområdegrense EAID_C754C772_FBA4_4c4d_9FE4_76D5E764728D;nøyaktighetsklasse;klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser, og er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Delområdegrense EAID_DD70068F_8EC9_4319_8658_E1F25E6EC688;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\MaritimeGrenser EAID_E1D2EE90_0190_4553_977A_F0F81B3E16EA;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_E1D2EE90_0190_4553_977A_F0F81B3E16EA;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_E1D2EE90_0190_4553_977A_F0F81B3E16EA;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_E1D2EE90_0190_4553_977A_F0F81B3E16EA;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_E1D2EE90_0190_4553_977A_F0F81B3E16EA;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_E1D2EE90_0190_4553_977A_F0F81B3E16EA;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_E1D2EE90_0190_4553_977A_F0F81B3E16EA;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_E2A6C6E7_95BE_4e7d_8E06_E5DE297353E2;område;objektets utstrekning;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkrets EAID_E2A6C6E7_95BE_4e7d_8E06_E5DE297353E2;grunnkretsId;angivelse av grunnkretsnummer og navn;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkrets EAID_E2A6C6E7_95BE_4e7d_8E06_E5DE297353E2;kommunenummer;nummeret til kommunen grunnkretsen ligger i;egenskap;2.0;Utkast;Statistiske enheter grunnkretser;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Statistiske enheter grunnkretser\Grunnkrets