Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_B27EDC2C_58C2_47f5_BA51_483AA6B68919;Havner;;pakke;4.0;Tilbaketrukket;Havner;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Havner EAPK_1EE34D71_AE97_4e5a_A63F_2891F0302029;Lykter og merker;;pakke;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAPK_5037D9A8_ABF6_4058_9042_75CFB338365B;Maritim informasjon;;pakke;4.0;Tilbaketrukket;Maritim informasjon;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Maritim informasjon EAPK_E85C178C_A325_4366_889D_07AFD5B1992B;Militær informasjon;;pakke;4.0;Tilbaketrukket;Militær informasjon;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Militær informasjon EAPK_1D405855_D937_462f_A917_75B5E604A522;Topografi;;pakke;4.0;Tilbaketrukket;Topografi;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Topografi EAPK_E220A0F7_D2CB_488a_9A0C_556BFC204757;Trafikkseparasjonssystem;;pakke;4.0;Tilbaketrukket;Trafikkseparasjonssystem;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Trafikkseparasjonssystem EAID_CC391B93_8F08_4c61_B4AB_1E31F4C17CDC;Hovedmodell;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;KystogSjø-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0 EAID_172B4C91_3312_4170_B62C_2E4C7849BE4F;Kodelister;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;KystogSjø-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0